Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'ids': 8 (8) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2017-10-01 579.80 KB IDS SessionArchive~#1#######FC023158~6G~MAZDA3 AXELA~1.5L~FILE 181174~1.zip
2 2019-03-26 479.00 KB Quản trị mạng Bài 5 Hệ thống Domain Network nhiều NetworksSubnets.doc
Với các hệ thống Mạng lớn nhiều Tài nguyên và có sự phân cấp trong việc truy cập các loại Tài nguyên, việc phân chia hệ thống mạng Vật lý ra các Network_IDs hoăc Subnets khác nhau sẽ đem lại các lợi thế như : - Tránh hiện tượng nghẽn mạch đường
3 2019-03-26 2.93 MB Bảo Mật Mạng Máy Tính và Tường Lửa.doc
Với mục đích tìm hiểu về mạng máy tính và các vấn đề về bảo mật mạng, các cách đảm bảo an ninh mạng như Firewall, IDS, IPS. Đồ án gồm hai phần chính: Phần I: Tổng quan về mạng máy tính. Phần II: Các chính sách bảo mật mạng.
4 2019-03-26 2.36 MB CEH v5 Module 19 Evading IDS Firewall and Honeypot.pdf
5 2019-03-26 4.13 MB THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG LAN BẰNG IDS KẾT NỐI INTERNET.doc
6 2019-03-26 4.13 MB Thiết kế hệ thống bảo mật mạng LAN bằng IDS kết nối internet.doc
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO MẬT MẠNG LAN BẰNG IDS KẾT NỐI INTERNET
7 2019-03-26 1.50 MB Báo cáo Tìm hiểu Ứng dụng Snort.pdf
Báo cáo Tìm hiểu Ứng dụng Snort Tìm hiểu Snort Tìm hiểu IDS Cài đặt Snort IDS trên CentOS Demo
8 2019-03-26 600.00 KB Ứng dụng IDS trong bảo vệ an ninh mạng máy tính.doc

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X