Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2011-02-02 11.74 MB Apress WiMax Operator's Manual Building 802.16 Wireless Networks 2nd.zip
2 2011-02-02 11.74 MB Apress WiMax Operator's Manual Building 802.16 Wireless Networks.zip
3 2011-02-02 2.58 MB Apress Wireless .a Developing with J2ME 2nd.zip
4 2011-02-02 1,018.99 KB Artech House 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.zip
5 2011-02-02 4.95 MB Artech House Interference Analysis and Reduction for Wireless Systems.zip
6 2011-02-02 2.33 MB Artech House Production Testing of Rf and System On A Chip Devices for Wireless Communications.zip
7 2011-02-02 4.82 MB Artech House Radio Engineering for Wireless Communications.zip
8 2011-02-02 2.81 MB Artech House Technology Trends in Wireless Communications.zip
9 2011-02-02 2.57 MB Artech House Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks.zip
10 2011-02-02 4.39 MB Artech House Understanding WAP Wireless Applications, Devices, and Services.zip
11 2011-02-02 4.74 MB Auerbach Wireless Ad Hoc Networking.zip
12 2011-02-02 3.33 MB Auerbach Wireless Mesh Networking Architectures, Protocols and Standards.zip
13 2011-02-02 8.55 MB Auerbach Wireless Sensor Networks.zip
14 2011-02-02 2.34 MB AW Programming Wireless Devices with the J2ME 2nd.zip
15 2011-02-02 1.40 MB AW Wireless Security and Privacy.zip
16 2011-02-02 5.76 MB Cisco Press Cisco Wireless LAN Security.zip
17 2011-02-02 5.00 MB Cisco Press Deploying License Free Wireless Wide Area Networks.zip
18 2011-02-02 1.15 MB Cisco Press Wireless Networks first step.zip
19 2011-02-02 6.38 MB CRC MIMO System Technology for Wireless Communications.zip
20 2011-02-02 7.79 MB CRC Press The Handbook of Ad hoc Wireless Networks.zip
21 2011-02-02 6.99 MB Hungry Minds Wireless Programming with J2ME .ing the code.zip
22 2011-02-02 3.65 MB Kogan Page Applications and Services in Wireless Networks.zip
23 2011-02-02 12.22 MB MH Hacking Exposed Wireless.zip
24 2011-02-02 6.87 MB MS Press Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows.zip
25 2011-02-02 3.88 MB Newnes Wireless Networking Technology.zip
26 2011-02-02 3.57 MB O'Reilly 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide.zip
27 2011-02-02 2.14 MB O'Reilly Learning Wireless .a.zip
28 2011-02-02 10.54 MB Que Absolute Beginner's Guide to Wi Fi Wireless Networking.zip
29 2011-02-02 5.10 MB Sams Teach Yourself Wireless .a with J2ME in 21 Days.zip
30 2011-02-02 3.07 MB Sams Wireless .a Programming with .a 2 Micro Edition.zip
31 2011-02-02 1.73 MB Sams Wireless LANs 2nd.zip
32 2011-02-02 10.12 MB Springer Wireless On Demand Network Systems.zip
33 2011-02-02 28.65 MB Sybex .Net Wireless Programming.zip
34 2011-02-02 6.77 MB Syngress Building a Cisco Wireless LAN.zip
35 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip
36 2013-10-21 7.81 MB wireless translation hoàn chinh.pdf
37 2016-09-09 38.37 MB Xbox 360 Wireless receiver.rar
38 2018-06-01 39.44 MB com.alibaba.wireless 2128050201.apk
39 2019-03-23 9.89 MB Wireless LB Link.rar
40 2019-03-26 1.49 MB DoCoMo JAPAN’S WIRELESS TSUNAMI.pdf
We have a confession to make: This isn’t the book we thought we were going to write. And if you’re looking for a safe, detailed history of an exceptional company, this isn’t it. Let us explain. NTT DoCoMo is a truly exceptional company. 
41 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã
42 2019-03-26 3.61 MB hack wifi chuyen nghiep.doc
               CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ MẠNG WIRELESS LAN MÔ HÌNH:   TẤN CÔNG MẠNG WIRELESS LAN SỬ DỤNG BẢO MẬT DẠNG WEP : CHUẨN BỊ : Đầu tiên các
43 2019-03-26 2.27 MB Network Security.pdf
  OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o
44 2019-03-26 1.63 MB Bảo mật Wireless LAN.ppt
 Bảo mật Wireless LAN
45 2019-03-26 1.15 MB Kĩ thuật lập trình di động.pdf
Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công
46 2019-03-26 1.06 MB Introduction to Wireless Local Loop.pdf
47 2019-03-26 1.83 MB 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.pdf
48 2019-03-26 1.60 MB Location Management and Routing in Mobile Wireless Networks.pdf
49 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
50 2019-03-26 2.12 MB 33 Wireless A to Z.pdf

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last