Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 991 (991) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-06-22 32.82 GB Outrage Beyond 2012 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
2 2021-06-18 41.95 GB Nobody 2021 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DoVi TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
3 2021-06-18 45.49 GB Nobody 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR DoVi TrueHD...
4 2021-06-18 20.10 GB Nobody 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
5 2021-06-17 1.70 GB Trigger.Point.2021.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT.mkv
6 2021-06-17 2.20 GB Trigger.Point.2021.mHD.BluRay.DTS.x264 HDT.mkv
7 2021-06-17 21.75 GB Nobody 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
8 2021-06-17 2.70 GB Nobody.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
9 2021-06-17 4.35 GB Nobody.2021.ViE.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
10 2021-06-17 2.29 GB Nobody.2021.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
11 2021-06-17 3.26 GB Nobody.2021.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
12 2021-06-16 210.18 KB Trigger Point 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese.rar
13 2021-06-14 18.38 GB Trigger.Point.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
14 2021-06-13 44.16 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.DoVi....
15 2021-06-13 49.14 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.D...
16 2021-06-13 28.38 GB Way.Down.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
17 2021-06-13 36.54 GB Way.Down.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh Synced.mkv
18 2021-06-13 31.62 GB Way.Down.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San Synced.mkv
19 2021-06-13 31.62 GB Way.Down.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San Synced.mkv
20 2021-06-10 20.22 GB Flashback.2020.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
21 2021-06-09 3.08 GB Way.Down.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
22 2021-06-09 2.55 GB Way.Down.2021.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
23 2021-06-09 30.81 GB Independence Day 1996 Extended Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-06-08 23.81 GB Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
25 2021-06-08 28.80 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
26 2021-06-07 2.74 GB Godzilla.vs.Kong.2021.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
27 2021-06-07 3.25 GB Godzilla.vs.Kong.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
28 2021-06-06 45.65 GB Journey to China The Mystery of Iron Mask 2019 2160p UHD Blu ray...
29 2021-06-06 47.39 GB Shock.Wave.2.2020.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HDR.DoVi.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
30 2021-06-05 56.50 GB Shock.Wave.2.2020.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.HDR.TrueH...
31 2021-06-05 37.93 GB Shock.Wave.2.2020.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
32 2021-06-02 24.33 GB The Quick and the Dead 1995 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD...
33 2021-06-02 2.51 GB Chaos.Walking.2021.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 HDT.mkv
34 2021-06-02 3.17 GB Chaos.Walking.2021.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT.mkv
35 2021-05-31 25.99 GB The Machinist 2004 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
36 2021-05-30 2.14 GB The.Courier.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
37 2021-05-29 31.35 GB The.Courier.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
38 2021-05-29 33.01 GB The.Last.Castle.2001.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
39 2021-05-28 26.91 GB Bronx 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
40 2021-05-25 92.52 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEV...
41 2021-05-25 33.50 GB The Silence of the Lambs 1991 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
42 2021-05-25 109.47 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux...
43 2021-05-21 54.69 GB Chaos.Walking.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.DV.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
44 2021-05-21 44.67 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Tru...
45 2021-05-21 39.67 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.BluRay.Full.Scree...
46 2021-05-21 29.30 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.BluRay.Full.Screen.Tr...
47 2021-05-20 55.04 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC...
48 2021-05-20 30.31 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2021-05-20 39.95 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atm...
50 2021-05-20 12.62 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.720p.BluRay.DD EX.5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X