Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'lab': 192 (192) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-02-11 0 anh in lab 4.zip
2 2020-08-22 438.35 MB 082.Gravity Lab.rar
3 2020-07-19 66.68 MB CCNA Lý Thuyết & Lab Full Tiếng Việt.zip
4 2020-06-24 433.09 MB MAGIX SOUND FORGE Audio Cleaning Lab 24.0.1.16 [0934.363.833].rar
5 2020-06-23 1.02 GB Arturia Analog Lab 4.1.2.3567 (x64) Pre Activated [0934.363.833].rar
6 2019-10-14 30.35 GB [Full.pc.com] Remnant.From.The.Ashes.Letos.Lab CODEX.iso
7 2019-03-26 1.08 MB 87751909 Switch Lab.pdf
8 2019-03-26 2.49 MB Advanced Juniper Networks Routing in the Enterprise Detailed Lab Guide 8 a.pdf
9 2019-03-26 1.04 MB Advanced Juniper Networks Routing in the Enterprise Lab Diagrams 8 a.pdf
10 2019-03-26 38.00 KB esl lab vocab.doc
11 2019-03-26 100.50 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 16 Lab.doc
12 2019-03-26 100.00 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 18 Lab.doc
13 2019-03-26 116.00 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 20 Lab.doc
14 2019-03-26 108.50 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 22 Lab.doc
15 2019-03-26 102.00 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 08 Lab.doc
16 2019-03-26 90.00 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 10 Lab.doc
17 2019-03-26 168.50 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 12 Lab.doc
18 2019-03-26 148.00 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 14 Lab.doc
19 2019-03-26 85.50 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 03 Lab.doc
20 2019-03-26 113.50 KB Giao Trinh C (tieng Viet) cua APTECH Session 05 Lab.doc
21 2019-03-26 10.71 MB BASIC LAB CCNA.doc
22 2019-03-26 7.81 MB Báo cáo môn Xây dựng chính sách An toàn thông tin.docx
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO LAB 2 - HACKING - USERNAME/PASSWORD MÔN HỌC: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ATTT GIẢNG VIÊN: THẦY NGUYỄN DUY. LỚP: MMT03 Sinh viên: 1. Thái
23 2019-03-26 5.58 MB CCNA Lab Guide.pdf
24 2019-03-26 16.59 MB BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner’s Guide.pdf
Written in Packt's Beginner's Guide format, you can easily grasp the concepts and understand the techniques to perform wireless attacks in your lab. Every new attack is described in the form of a lab exercise with rich illustrations of all the steps associated.
25 2019-03-26 100.50 KB Lập Trìnhh C Session 18 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
26 2019-03-26 116.50 KB Lập Trìnhh C Session 20 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
27 2019-03-26 109.00 KB Lập Trìnhh C Session 22 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
28 2019-03-26 169.00 KB Lập Trìnhh C Session 12 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
29 2019-03-26 148.50 KB Lập Trìnhh C Session 14 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
30 2019-03-26 101.00 KB Lập Trìnhh C Session 16 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
31 2019-03-26 86.00 KB Lap Trinh C Session 03 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
32 2019-03-26 114.00 KB Lap Trinh C Session 05 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
33 2019-03-26 102.50 KB Lap Trinh C Session 08 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
34 2019-03-26 90.50 KB Lap Trinh C Session 10 Lab.doc
Đây là bộ tài liệu lập trình với C, rất dể hiểu cho bạn mới bắt đầu học lập trình
35 2019-03-26 1.05 MB Quản trị mạng Bài 7 Server Publishing thông qua ISA Server 2006.doc
Mô hình tương tự bài Lab 6, phát sinh thêm yêu cầu sau : - Công ty cần Publish một Web Server trong mạng nội ra ngoài Internet để các Client dù trong mạng nội bộ hay từ ngoài Internet đuề có thể truy cập cập - Thiết lập cơ chế điều
36 2019-03-26 491.50 KB Quản trị mạng Bài 9 Chia Site logic cho Domain Network.doc
Trong bài Lab 8, chi nhánh Hà Nội sử dụng mô hình Workgroup, nhưng do số lượng nhân viên tại site Hà Nội tăng lên , nên phát sinh nhu cầu - Tại site Hanoi sử dụng cùng Domain Network với Site Saigon để quản lý tập trung -
37 2019-03-26 1.63 MB Quản trị mạng Bài 4 Giới thiệu hệ thống Mạng Domain Network.doc
Với các mô hình trước sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản , dễ triển khai nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lab-4 giói thiệu hệ thống Domain Network với các ưu điểm - Quản lý tập
38 2019-03-26 2.95 MB Quản trị mạng Bài 6 Xây dựng và cấu hình ISA Server 2006.doc
Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như : - Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet - Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet
39 2019-03-26 2.76 MB Quản trị mạng Bài 2 Giải pháp mail offline cho doanh nghiệp..doc
Với bài Lab-1 , phát triển thêm nhu cầu sử dụng Mail cho toàn Doanh nghiệp, với yêu cầu giảm tôi đa chi phí và công sức quản lý (không co' IP tĩnh, Mail Server không cần Online 24/7) Giải pháp đề nghị : sử dụng giải pháp Mail Offline kết hợp
40 2019-03-26 2.24 MB Quản trị mạng Bài 3 Giải pháp mail online cho doanh nghiệp..doc
Với yêu cầu tương tự bài Lab-2 nhưng sử dụng giải pháp MailOnline với dịch vụ Mail Hosting miễn phí của hệ thống Google . điểm lợi thế là : - Không cần máy làm Mail Server - Không cần Mail Administrator chuyên nghiệp - Online
41 2019-03-26 8.39 MB CCNA1 Student Lab Manual v31.pdf
42 2019-03-26 35.13 KB Data Structures & Algorithms Lab&Sol 6.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật Lab 6
43 2019-03-26 82.57 KB Data Structures & Algorithms Lab&Sol 5.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật Lab 5
44 2019-03-26 51.10 KB Data Structures & Algorithms Lab&Sol 2.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật Lab 2
45 2019-03-26 53.41 KB Lab 5.pdf
46 2019-03-26 92.80 KB Data Structures & Algorithms Lab&Sol 1.pdf
Bài tập và giải cấu trúc dữ liệu giải thuật Lab 1
47 2019-03-26 153.52 KB Lab 3.pdf
48 2019-03-26 1.10 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 2(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 2: WINDOWS 7 FIREWALL I. GIỚI THIỆU Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện cấu hình một số tính năng của Windows 7 Firewall Các bước thực hiện: A. Khảo sát Windows
49 2019-03-26 1.12 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 3 2(CẤP ĐỘ EXPERT).pdf
LEVEL 3 - LAB 2: BRANCHCACHE I. GIỚI THIỆU Đối với một hê thống mạng công ty có nhiều chi nhánh, các user tại văn phòng chi nhánh thường xuyên truy cập dữ liệu đến các Server tại trụ sở chính thông qua đường truyền
50 2019-03-26 2.76 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 3 3(CẤP ĐỘ EXPERT).pdf
LEVEL 3 - LAB 3: VPN RECONNECT I. GIỚI THIỆU VPN Reconnect là một tính năng kết nối VPN mới được phát triển trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Thông thường khi thực hiện kết nối VPN qua internet,

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X