Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '6107': 3 (3) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 552.64 KB 05 lkt bai2 tr 15 38 210909 6107.pdf.pdf
  Khái niệm, các đặc trưng của doanh nghiệp • Khái niệm doanh nghiệp • Các đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp • Phân loại doanh nghiệp • Các loại hình
2 2019-03-26 75.50 KB giao an pl pha san 6107.doc.doc
  GIÁO ÁN LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT KINH TẾ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HTX Về kỹ năng:+ Hiểu được các bước và yêu cầu cụ thể của trình tự, thủ tục phá sản
3 2015-11-29 9.89 MB IMG 6107.JPG

First | Prev | [1] | Next | Last