Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'maltodextrin': 10 (10) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 295.01 KB hoan thien cong nghe thiet bi san xuat va ung dung maltodextrin 1 9616.pdf
2 2019-03-26 295.01 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 1.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản
3 2019-03-26 365.30 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 10.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản xuất
4 2019-03-26 485.10 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 2.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản
5 2019-03-26 418.80 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 3.pdf
    Maltodextrin là một sản phẩm tinh bột biến tính dưới tác nhân hoá học (acid) hoặc sinh học (enzyme). Đối với phương pháp hoá học, mặc dù được sử dụng từ xưa đến nay, song sử dụng acid
6 2019-03-26 395.21 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 4.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản xuất
7 2019-03-26 428.08 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 6.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản xuất
8 2019-03-26 205.78 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 7.pdf
    Maltodextrin là một sản phẩm tinh bột biến tính dưới tác nhân hoá học (acid) hoặc sinh học (enzyme). Đối với phương pháp hoá học, mặc dù được sử dụng từ xưa đến nay, song sử dụng
9 2019-03-26 446.36 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 8.pdf
    Sản phẩm maltodextrin là một sản phẩm tạo ra từ tinh bột sắn, có những tính chất khác biệt hơn so với tinh bột sắn. Từ đó ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả trong sản xuất
10 2019-03-26 389.93 KB Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin phần 9.pdf
    Maltodextrin là một sản phẩm tinh bột biến tính dưới tác nhân hoá học (acid) hoặc sinh học (enzyme). Đối với phương pháp hoá học, mặc dù được sử dụng từ xưa đến nay, song sử dụng

First | Prev | [1] | Next | Last