Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'portfolio': 63 (63) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2011-02-02 42.11 MB Apress Implementing Enterprise Portfolio Management with Microsoft Project Server 2002.zip
2 2019-03-26 67.82 KB Bài giảng Quản trị rủi ro.Chương VII.pdf
Chương VII: Lý thuyết Portfolio và Quản trị rủi ro Gỉam thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm các rủi ro độc lập và đồng nhất
3 2019-03-26 918.31 KB Chapter 8 Project management process improvement.pdf
Chapter 8: Closing Thoughts Companies are beginning to realize that they have to get a better return on their project management investment. Many have spent hundreds of thousands of dollars and thousands of hours of employee time building a project management
4 2015-08-07 9.00 MB ChuLeLong Portfolio&CV.rar
5 2019-03-26 5.71 MB Commodities For Dummies.pdf
Since 2002, commodities have outperformed every other asset class including stocks, mutual funds and real estate. If you're itching to get in on the fun and profit, Commodities For Dummies is the resource you need to find out how to break into the commodities
6 2017-02-13 625.66 KB Creating a portfolio using the Sakai portfolio tool.pdf
7 2019-03-26 249.19 KB Credit Portfolio Management phần 1.pdf
John Wiley & Sons Được thành lập vào năm 1807, John Wiley & Sons là công ty xuất bản lâu đời nhất độc lập tại Hoa Kỳ. Với các văn phòng tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và châu
8 2019-03-26 186.12 KB Credit Portfolio Management phần 10.pdf
Mô hình tiên đoán Mở rộng các kỹ thuật chỉ số rủi ro được mô tả trước đây, nhà phân tích sử dụng phân tích biệt và kỹ thuật tương tự để xác định yếu tố "dẫn
9 2019-03-26 228.28 KB Credit Portfolio Management phần 2.pdf
Wiley Tài chính series bao gồm các cuốn sách viết riêng cho các chuyên gia tài chính và đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân tinh vi và các
10 2019-03-26 246.57 KB Credit Portfolio Management phần 2.pdf
Wiley Tài chính series bao gồm các cuốn sách viết riêng cho các chuyên gia tài chính và đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân tinh vi và các
11 2019-03-26 285.25 KB Credit Portfolio Management phần 3.pdf
Tỷ lệ mặc định từ năm năm nghiên cứu gần đây nhất của Standard & Poor mặc định lịch sử được hiển thị trên báo cáo số điểm. (Các xác suất mặc định trong CreditModel lịch sử thực tế trung bình tích
12 2019-03-26 612.32 KB Credit Portfolio Management phần 4.pdf
S & P Kỳ rằng "nghiên cứu mặc định của Standard & Poor đã tìm thấy một mối tương quan rõ ràng giữa các xếp hạng tín dụng và rủi ro mặc định: càng cao đánh giá, thấp
13 2019-03-26 496.90 KB Credit Portfolio Management phần 5.pdf
Đây là những gì họ gọi là "nhạy cảm đầu vào xếp hạng." Một nhược điểm của CreditModel là nó không thể cung cấp bất kỳ độ phân giải lớn hơn để tín dụng hơn 19 S & P xếp hạng.
14 2019-03-26 212.25 KB Credit Portfolio Management phần 7.pdf
Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) dựa trên các cuộc gọi báo cáo nộp bảo hiểm ngân hàng và các ngành và các cơ quan nước ngoài tại Hoa Kỳ. Các cuộc gọi
15 2019-03-26 227.08 KB Credit Portfolio Management phần 7.pdf
Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) dựa trên các cuộc gọi báo cáo nộp bảo hiểm ngân hàng và các ngành và các cơ quan nước ngoài tại Hoa Kỳ. Các cuộc gọi
16 2019-03-26 231.15 KB Credit Portfolio Management phần 8.pdf
Prebon Yamane năm 1998 và khảo sát Tuần Dẫn xuất của các đại lý sản phẩm phái sinh tín dụng đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tổ chức phát hành cơ bản: tổ chức phát
17 2019-03-26 234.91 KB Credit Portfolio Management phần 9.pdf
"Giống như" Mô hình CAPM trái ngược với tập trung vào tần số và / hoặc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại hoạt động, cách tiếp cận này sẽ liên quan biến động trả về cổ phiếu (và
18 2017-12-27 3.24 MB elements architecture portfolio design architect templ ACYWY5 2016 09 21.zip
19 2017-12-27 1.92 MB elements killeen contemporary portfolio for photographers P4DWCE 2016 08 15.zip
20 2017-12-27 2.41 MB elements ridgewood co responsive html5 portfolio for cre BJDAVZ 2016 11 02.zip
21 2017-12-27 961.10 KB elements singular minimal personal portfolio template GZHP3P 2017 02 04.zip
22 2017-12-27 1.39 MB elements vinero very clean and minimal portfolio template KLVAVL 2016 08 31.zip
23 2017-12-27 3.25 MB elements who i am personal resume and portfolio ZN38LY 2015 01 07.zip
24 2019-03-26 1.25 MB Giáo trình quản trị doanh nghiệp.pdf
Hoạch định mục tiêu của doanh nghiệp Hoạ đị mụ củ nghiệ 1. Phân tích hệ thống mục tiêu tí hệ thố mụ 2. Hoạch định mục tiêu Hoạ đị mụ II. Dự thảo chiến lược kinh doanh Dự thả chiế lượ 1. Chiến lược kinh doanh Chiế
25 2019-03-26 3.41 MB Graham and Dodd Investing.pdf
Founded in 1807, John Wiley & Sons is the oldest independent publishing company in the United States. With offices in North America, Europe, Australia, and Asia, Wiley is globally committed to developing and marketing print and electronic products and
26 2019-03-26 161.20 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 11.pdf
CHAPTER 11 The Expansion of European Hedge Funds.Investors looking to make an allocation to a European hedge fund historically have been limited to perhaps a handful of interesting funds. During the last two to three years, however, the European hedge
27 2019-03-26 130.34 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 5.pdf
CHAPTER 5 Does Size Matter? To what extent does a hedge fund’s growth and size affect its prospects for maximum performance, and how does this affect its investors? Investors need to model their investment portfolio to ensure proper diversification among
28 2019-03-26 162.14 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 6.pdf
CHAPTER 6 Directional Investing through Global Macros and Managed Futures. Global macro and managed futures investing are two forms of directional or opportunistic investing strategies that investors should consider when determining which strategies to
29 2019-03-26 8.38 MB How to Do Everything Adobe Acrobat X.pdf
Now it's easier than ever to create interactive electronic documents that retain the look and feel of the originals. How to Do Everything: Adobe Acrobat X shows you how to create, secure, optimize, and distribute PDFs. Get tips for adding multimedia features,
30 2019-03-26 1.19 MB Investment Analysis and Portfolio Management.pdf
Motivation for Developing the Course Research by the members of the project consortium Employers’ Confederation of Latvia and Bulgarian Chamber of Commerce and Industry indicated the need for further education courses. Innovative Content of the
31 2019-03-26 13.17 MB Mahara 1.4 Cookbook.pdf
Part of Packt's cookbook series, this book offers learning and techniques through recipes. It contains step-by-step instructions for Mahara users of all kinds. It is designed in such a way that you can refer to recipes chapter by chapter, or read them
32 2015-08-12 524.13 KB modern portfolio pro.zip
33 2018-04-19 334.25 KB Nha Phuong fanpage Portfolio.pdf
34 2018-03-15 3.11 MB Portfolio Bui Viet Thai copy.pdf
35 2019-03-26 1.17 MB Portfolio Management Using Value at Risk.pdf
Portfolio Management Using Value at Risk Tác giả: Van de gard - Thesis
36 2015-06-15 3.25 MB portfolio showcase Freeletic.zip
37 2017-08-19 3.86 MB Portfolio v1.0.4.rar
38 2015-03-17 30.92 MB portfolio hoangtejieng.rar
39 2013-09-03 2.63 MB portfolio NguyenVinhKhiem.rar
40 2015-01-10 2.32 MB portfolio photos theme package 3.5 r23.zip
41 2019-03-26 30.00 KB Sức mạnh của thương hiệu.doc
Vấn đề thương hiệu thật ra là trung tâm của chiến lược marketing. Ngày nay do sự tham gia của nhiều học giả vào lĩnh vực này, marketing đã khoác vào bản thân của nó quá nhiều thuật
42 2015-04-06 4.29 MB The Handbook of Credit Portfolio Management.pdf
43 2019-03-26 415.92 KB The Pocketbook of Economic Indicators(pdf).pdf
The purpose of this guide is to explain in simple terms, the twenty economic indicators followed by most investors and analysts. The next time you hear these terms in the media and or financial press, you can use the information in this guide to evaluate
44 2017-12-12 8.39 MB themeforest 20492090 plexx portfolio and video gallery for a...
45 2020-02-17 19.24 MB themeforest 2M6gmv1s unica personal resume and portfolio the...
46 2013-01-06 109.91 MB themeforest arrowworra business blog portfolio 30 themes source.zip
47 2013-01-06 6.41 MB themeforest assurance website template portfolio gallery.zip
48 2013-01-06 15.59 MB themeforest bitwork portfolio and business website template source.zip
49 2013-01-06 6.87 MB themeforest bluelight 20 business or individual portfolio 33385.zip
50 2013-01-06 7.86 MB themeforest business portfolio theme 57165.rar

First | Prev | [1] 2 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X