Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
2 2016-09-09 38.37 MB Xbox 360 Wireless receiver.rar
3 2019-03-26 14.17 MB Wireless Communications 2Ed Theodore Rappaport Solutions Manual.pdf
4 2013-10-21 7.81 MB wireless translation hoàn chinh.pdf
5 2019-03-26 15.28 MB Wireless OFDM Systems How to Make Them Work.pdf
6 2019-03-26 1.72 MB Wireless Local Area Network mạng LAN không dây.pdf
Mạng LAN không dây viết tắt là WLAN (Wireless Local Area Network), là một mạng dùng để kết nối hai hay nhiều máy tính với nhau mà không sử dụng dây dẫn. WLAN dùng công nghệ trải phổ, sử dụng sóng vô tuyến cho phép truyền thong giữa các thiết bị trong
7 2019-03-23 9.89 MB Wireless LB Link.rar
8 2019-03-26 542.83 KB Wireless LAN Security.pdf
9 2019-03-26 2.55 MB Wireless J2ME Platform Programming.pdf
10 2019-03-26 6.31 MB Wireless Internet telecommunications.pdf
11 2019-03-26 21.51 MB Wireless Communications The Future .pdf
12 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
13 2019-03-26 9.75 MB Wireless CDMA RF Performance Optimization.pdf
14 2019-03-26 9.25 MB Wireless Broadband Handbook 0071371613.pdf
15 2019-03-26 13.70 MB WiMAX Taking Wireless to the MAX.pdf
16 2019-03-26 12.04 MB WiMax Operators Manual Building 802 16 Wireless Networks 2nd Edition.pdf
17 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
18 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã
19 2019-03-26 1.87 MB Tìm hiểu kỹ thuật và các công cụ tấn công mạng Wireless.doc
20 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
21 2019-03-26 7.72 MB Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications.pdf
22 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
23 2019-03-26 16.98 MB The Everyday Internet (All In One) for Dummies.pdf
The Internet made its way into everyday life as a tool people used occasionally to keep in touch with friends and gather information for personal or business needs. Now, thanks to high-speed connections, wireless access, and safe and powerful Web sites,
24 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip
25 2011-02-02 6.77 MB Syngress Building a Cisco Wireless LAN.zip
26 2011-02-02 28.65 MB Sybex .Net Wireless Programming.zip
27 2011-02-02 10.12 MB Springer Wireless On Demand Network Systems.zip
28 2019-03-26 9.76 MB Skype for Dummies.pdf
See how to use Skype for secure chats and connect SkypeOut and SkypeIN. Here's the fun and easy way (r) to understand all the hype about Skype and make this cool alternative communication system work for you! You'll get great advice about hardware, directions
29 2011-02-02 1.73 MB Sams Wireless LANs 2nd.zip
30 2011-02-02 3.07 MB Sams Wireless .a Programming with .a 2 Micro Edition.zip
31 2011-02-02 5.10 MB Sams Teach Yourself Wireless .a with J2ME in 21 Days.zip
32 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
33 2019-03-26 464.06 KB Recent and Emerging Topics in Wireless Industrial Communications A Selection.pdf
34 2020-03-07 9.38 MB ralink 80211n wireless lan card 2008 05 19.ZIP
35 2019-03-26 5.32 MB Radio Engineering For Wireless Communication And Sensor Applications.pdf
36 2011-02-02 10.54 MB Que Absolute Beginner's Guide to Wi Fi Wireless Networking.zip
37 2019-03-26 9.54 MB Protocols for High Efficiency Wireless Networks.pdf
38 2019-03-26 8.54 MB Propagation Handbook For Wireless Communication System Design.pdf
39 2019-03-26 3.94 MB Pro J2ME Polish Open Source Wireless .a Tools Suite.pdf
Lập trình Java ME cho Mobile và Wireless
40 2011-02-02 2.14 MB O'Reilly Learning Wireless .a.zip
41 2019-03-26 1.40 MB O'Reilly Learning Wireless .a.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
42 2019-03-26 1.01 MB O'Reilly Building Wireless Community Networks.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
43 2011-02-02 3.57 MB O'Reilly 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide.zip
44 2011-02-02 3.88 MB Newnes Wireless Networking Technology.zip
45 2019-03-26 2.50 MB Networking Wireless Sensors.pdf
46 2019-03-26 2.27 MB Network Security.pdf
  OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o
47 2019-03-26 1.01 MB Mạng không dây Wireless LAN.pdf
48 2019-03-26 4.69 MB Multi Carrier Technologies for Wireless Communication.pdf
49 2011-02-02 6.87 MB MS Press Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows.zip
50 2019-03-26 8.66 MB Mobility Management in Wireless Networks.pdf

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last