Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'x265': 1450 (1450) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-08-21 3.76 GB 天·火.H265版.SkyFire.2019.HD4K.X265.AAC.Mandarin.CHS ENG.Mp4Ba.mp4
2 2020-04-06 7.64 GB Zombieland.Double.Tap.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
3 2020-04-06 12.72 GB Zombieland.2009.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 JM.mkv
4 2020-04-07 45.19 KB Zodiac.Killer.1991.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.2Audio.x265.10bit CHD.srt
5 2021-07-12 25.81 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.2160p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x265 MZABI.mkv
6 2021-03-19 31.67 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.x265 MZABI.mp4
7 2021-03-23 35.59 GB Zack.Snyders.Justice.League.(2021).ViE.2160p.WEB DL.DTS HD.M...
8 2020-09-02 6.12 GB Yu.Pui.Tsuen.III.1996.Bluray.1080p.LPCM2.0.x265.10bit CHD.mkv
9 2019-10-24 5.93 GB Your.Name.2016.2160p.x265.10bit.SDR.AC3.VN.mkv
10 2021-11-13 28.40 GB Yakuza.Princess.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
11 2021-02-16 6.82 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
12 2021-08-02 7.31 GB Wrong Turn 2021 BluRay 1080p DTS HDMA5.1 x265 10bit CHD Thuyet Minh Sub Viet.mkv
13 2021-11-03 25.83 GB Wrath.of.Man.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 TATANE Sub Viet Thuyet Minh.mkv
14 2021-07-13 13.84 GB Wrath.of.Man.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
15 2021-07-13 8.05 GB Wrath.of.Man.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
16 2021-10-25 20.70 GB Wrath.of.Man.2021.2160p.UHD.BluRay.x265 TATANE.mkv
17 2021-10-27 21.23 GB Wrath.of.Man.2021.2160p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 TATANE Sub Viet Mux San.mkv
18 2021-07-13 9.16 GB Wrath.of.Man.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-07-13 6.26 GB Wrath.of.Man.2021.1080p.BluRay.DTS ES.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
20 2021-03-14 10.25 GB Wonder.Woman.1984.2020.REPACK2.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
21 2020-12-28 19.87 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.x265 MZABI.mp4
22 2021-03-15 34.83 GB Wonder.Woman.1984.(2020).ViE.IMAX.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.At...
23 2021-03-15 28.52 GB Wonder.Woman.1984.(2020).IMAX.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
24 2020-04-13 3.41 GB Wolves Action 2.H265.2020.HD4K.X265.AAC.Mandarin.CHS ENG.mp4
25 2019-01-30 8.85 GB Widows.2018.BluRay.1080p.DTS.x265.10bit CHD.mkv
26 2019-02-02 15.79 GB Widows.2018.1080p.UHD.BluRay.DD5.1.HDR10+.x265 JM.mkv
27 2021-10-14 3.73 GB Where is the Friends Home (1987) (1080p BluRay x265 afm72).rar
28 2020-01-01 14.08 GB War 2019 TMV+PĐV 1080p Bluray HEVC 10Bit TrueHD Atmos 7.1.mkv
/Phim lẻ thuyết minh + việt sub chuẩn x265
29 2019-03-25 14.08 GB Vice.2018.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
30 2021-12-11 22.93 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD....
31 2021-12-06 8.24 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5...
32 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
33 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
34 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
35 2021-12-18 4.44 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
36 2021-12-23 4.36 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit BeiTai (Sub Viet).mkv
37 2021-12-14 13.64 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit....
38 2021-12-11 18.27 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.2160p.BluRay.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
39 2021-12-13 3.93 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.x265.10bit.Tigole.mkv
40 2021-12-11 1.45 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.x265 SM737.mkv
41 2021-12-08 3.70 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
42 2021-12-15 3.70 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
43 2019-07-17 2.49 GB Venom.2018.ViE.1080p.10bit.BluRay.8CH.x265.HEVC PSA.mkv
44 2019-10-24 5.69 GB Venom.2018.2160p.x265.10bit.SDR.AC3.VN.mkv
45 2018-12-24 10.54 GB Venom.2018.1080p.UHD.BluRay.DDP7.1.HDR.x265 NCmt.mkv
46 2018-12-11 25.30 GB Venom 2018 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 HQMUX.mkv
47 2018-12-10 7.02 GB Venom 2018 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 10bit x265 CHD.mkv
48 2021-04-18 6.02 GB Vanquish.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
49 2020-12-20 6.90 GB Vanguard 2020 1080p Blu ray DTS HD MA Matrix 6.1 10bit x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
50 2019-06-16 21.63 GB Us.2019.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 | Next | Last