Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'access': 253 (253) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-05 6.10 KB access.py
2 2019-03-26 14.12 KB ACCESS LIST.docx
3 2019-03-26 41.00 KB Hiệu ứng đặc biệt trong các biểu Access.doc
4 2019-03-26 45.50 KB Sự kiện (event).doc
Sự kiện là gì? Sự kiện (event) là một hành động xác định xảy ra trên hoặc với một đối tượng nào đó. MS Access có thể đáp lại nhiều sự kiện: nhấn chuột, thay đổi dữ liệu, mở hoặc đóng
5 2019-03-26 58.00 KB thủ thuật ACCESS.doc
6 2019-03-26 63.23 KB login access.docx
7 2019-03-26 66.65 KB đề thi trắc nghiệm tin học.pdf
  Câu 1 : bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ j a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory câu 5 : Hex là hệ đếm a. hệ nhị phân b. hệ bát phân c. hệ thập phân
8 2019-03-26 74.00 KB Tạo Form trong Access với lớp VBA.doc
9 2019-03-26 75.00 KB Các sự kiện trong Access.doc
10 2019-03-26 77.00 KB Phím tắt trong Access.doc
Nội dung của tài liệu trình bày đầy đủ tất cả các phím tắt thông dụng trong Access.
11 2019-03-26 85.50 KB Lập trình Access lấy mã số của đĩa cứng.doc
12 2019-03-26 87.56 KB CÁC KHÁI NIỆM EVENT.pdf
Sự kiện là gì? Sự kiện (event) là một hành động xác định xảy ra trên hoặc với một đối tượng nào đó. MS Access có thể đáp lại nhiều sự kiện: nhấn chuột, thay đổi dữ liệu, mở hoặc đóng
13 2019-03-26 87.56 KB CÁC KHÁI NIỆM EVENT.pdf
Sự kiện là gì? Sự kiện (event) là một hành động xác định xảy ra trên hoặc với một đối tượng nào đó. MS Access có thể đáp lại nhiều sự kiện: nhấn chuột, thay đổi dữ liệu, mở hoặc đóng form, ... Sự kiện thường là kết quả tạo ra bởi một hành động của người
14 2019-03-26 101.50 KB Tăng cường bảo mật cho IP.doc
* ipaddress Tăng cường bảo mật cho IP * Tăng cường bảo mật cho mạng IP * Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng * Điều khiển truy cập tới Cisco Routers * Truy cập Console * Password
15 2019-03-26 132.00 KB trắc nhiệm access.doc
16 2019-03-26 134.01 KB Part 12 101 Internet Businesses You Can Start From Home.pdf
Communicating with customers and other businesses has changed dramatically over the past century. It started with print, then radio, television, phone, and fax, and now all of us are operating in the fastest medium yet—the Internet. The future is
17 2019-03-26 134.01 KB Part 12 101 Internet Businesses You Can Start From Home.pdf
Communicating with customers and other businesses has changed dramatically over the past century. It started with print, then radio, television, phone, and fax, and now all of us are operating in the fastest medium yet—the Internet. The future is bright
18 2011-02-02 140.64 KB O'Reilly LINQ The Future of Data Access in CSharp 3.0.zip
19 2019-03-26 144.52 KB Tăng cường bảo mật cho mạng ip.pdf
  Tăng cường bảo mật cho mạng IP Nội dung chính Tăng cường bảo mật cho mạng IP Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng Điều khiển truy cập
20 2019-03-26 169.00 KB 10 Thủ Thuật Bảo Mật Cơ Sở Dữ Liệu Access.doc
21 2019-03-26 173.00 KB Đề thi access.doc
22 2019-03-26 178.70 KB role based access control nist solution 1270.pdf
23 2019-03-26 180.50 KB Chương Mười Ba Cơ sở dữ liệu (Database).doc
Table, Record và Field Nói đến cơ sở dữ liệu, ta lập tức nghĩ đến SQLServer, Access hay Oracle .v.v., những nơi chứa rất nhiều dữ liệu để ta có thể lưu trữ hay lấy chúng ra một cách tiện lợi và nhanh chóng.
24 2019-03-26 189.00 KB Chương Mười Bốn Dùng Control Data.doc
Control Data Từ VB5, Visual Basic cho lập trình viên một control để truy cập cơ sỡ dữ liệu, tên nó chỉ đơn sơ là Data. Như ta biết, có một cơ sỡ dữ liệu Microsoft gói kèm khi ta mua VB6 - đó
25 2019-03-26 241.00 KB Một số tính chất của phụ thuộc hàm và các dạng...
Môn cơ sở dữ liệu là một trong những môn quan trọng liên quan đến các vấn đề thu thập, xử lý và cho những thông tin cần thiết từ dữ liệu. Mục tiêu chính của môn này là đưa ra các phương pháp để tổ chức thông tin làm sao cho tối ưu nhất các khâu trên
26 2020-09-30 252.92 KB Mail Access Checker [v2.0].rar
27 2020-10-12 252.92 KB Mail Access Checker [v2.0].rar
28 2021-07-11 252.92 KB SMTP Mail Access .er V3.rar
29 2021-09-13 252.92 KB SMTP Mail Access .er V3.rar
30 2021-09-20 252.92 KB SMTP Mail Access .er V3.rar
31 2019-11-10 252.93 KB CHASE BANK Account + EMAIL ACCESS + ETC.rar
32 2019-11-10 252.94 KB transferwise verified account + email access.rar
33 2020-06-17 253.00 KB Chase self registered email access, full info.rar
34 2019-11-21 253.23 KB 1208x amazon mail access.rar
35 2021-03-12 255.24 KB Wellsfargo BOA full access.rar
36 2021-03-12 255.25 KB rdp remote desktop access worldwide.rar
37 2019-03-26 259.50 KB Một số thủ thuật trong word 2007 Phần 6.doc
Nội dung chính của tài liệu: 1. Cấu hình các tùy chọn dán 2. Thay đổi định dạng từ Justify sang full-justification 3. Tự động cách khoảng 4. Đánh số trang 5. Sao lưu thanh công cụ Quick Access 6.
38 2020-09-29 280.14 KB Access Bank Nigeria.rar
39 2020-09-08 280.16 KB RDP Remote Desktop access (USA and EU).rar
40 2020-09-17 280.16 KB RDP Remote Desktop access (USA and EU).rar
41 2019-03-26 308.50 KB Một số thủ thuật trong word 2007 Phần 7.doc
Nội dung chính của tài liệu: 1. Giới thiệu thanh Ribbon a. Thanh Ribbon b. Có những gì trên thanh Ribbon? c. Có nhiều tính năng mới trong các chương trình sử dụng thanh Ribbon d.
42 2019-03-26 316.50 KB Cấu hình Remote Access sử dụng VPN.doc
43 2011-02-02 334.20 KB AW JDBC Database Access with .a.zip
44 2017-06-20 430.69 KB How to Control Access to my DGS 1210.docx
45 2019-03-26 556.00 KB Một số thủ thuật trong word 2007 Phần 9.doc
Nội dung chính của tài liệu là: 1. Duyệt thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy cập) 2. Key Tip và các biểu tượng hình khiên (Badges) 3.  Tìm hiểu thêm về Key Tip 4. Di chuyển bằng
46 2019-03-26 556.39 KB Giáo trình Microsoft Access 2007 Bài 5.pdf
Gồm 5 phần: http://docs.4share.vn/docs/20081/Giao_trinh_Microsoft_Access_2007_Bai_1.html http://docs.4share.vn/docs/20085/Giao_trinh_Microsoft_Access_2007_Bai_2.html http://docs.4share.vn/docs/20082/Giao_trinh_Microsoft_Access_2007_Bai_3.html
47 2019-03-26 564.50 KB Giáo trình SQL Server 2000.doc
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS
48 2019-03-26 578.38 KB Thực hành access.pdf
49 2019-03-26 584.00 KB đề thi kết thúc môn học csdl access.doc
50 2019-03-26 585.37 KB Tổng quan về AAA(Access Control – Authentication Auditing) Security.pdf
Nội dung tài liệu: I. Giới thiệu  về AAA(Access Control – Authentication - Auditing). II. A – Access Control – Điều khiển truy cập (MAC, DAC, RBAC). III. A – Authentication – Xác thực

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last