Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'antenna': 19 (19) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 273.70 KB HFSS Antenna Probepatch.pdf
2 2019-03-26 539.83 KB Bài giảng thông tin số Chương 6.pdf
Nội dung chương 6 trình bày về ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số. Trong nhiều ứng dụng thông tin, các tín hiệu mang tinh khác nhau phải được truyền đi trên một kênh vật lý chung. Kênh này có thể là một cáp đơn, một sợi quang hay trong trường hợp vô
3 2019-03-26 623.80 KB HFSS The Rectangular Patch Antenna.pdf
4 2019-03-26 849.01 KB Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông.pdf
Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay
5 2019-03-26 1.24 MB 03 WCDMA RNP Antenna Principle and Selection.ppt
6 2019-03-26 1.71 MB Adaptive Array Antenna System.pdf
7 2019-03-26 2.57 MB Cấu trúc phần cứng hệ thống DBS3900 WCDMA.pdf
DBS3900 là distributed NodeB của Huawei NodeB thế hệ thứ 4. Hệ thống DBS3900 gồm có: BBU3900, RRU3804 hoặc RRU3801E, Hệ thống Antenna và feeder. BBU3900 lắp đặt trong tủ 19-Inch chuẩn: Lợi ích của kiến trúc ứng dụng này: Can reside in any standard 19-inch-wide
8 2019-03-26 3.39 MB Element GPS Antenna.pdf
9 2019-03-26 3.43 MB Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng.doc
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ 4DANH MỤC BẢNG BIỂU 7LỜI MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 101.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 101.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 111.2.1 So sánh
10 2018-08-13 4.94 MB Phu luc 5 Huong dan tich hop remote tilt antenna APXV18 của RFS cho NodeB Ericsson.doc
11 2018-08-13 5.14 MB Phu luc 1 Huong dan lap dat tich hop antenna dualband Commscope RV65A cho NodeB Ericsson.doc
12 2019-03-26 5.17 MB 1598290258 Support Vector Machines for Antenna Array Processing and Electromagnetics.pdf
13 2018-08-13 5.21 MB Phu luc 9 Hướng dan tich hop remote tilt antenna Kathrein cho NodeB Ericsson.doc
14 2019-03-26 5.85 MB 38547032 Artech House 2005 Smart Antenna Engineering.pdf
15 2019-03-26 5.90 MB Antenna handbook.pdf
16 2019-03-26 7.14 MB Analysis and Design of Integrated Circuit Antenna Modules.pdf
17 2019-03-26 7.50 MB Phased Array Antenna Handbook.pdf
18 2019-03-26 9.74 MB Modern Antenna Design.pdf
19 2013-10-16 14.76 MB antenna.doc

First | Prev | [1] | Next | Last