Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'standard': 189 (189) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2014-02-28 4.77 KB reloaded.nfo
/[hdvnbits.org] - 98199_ Resident.Evil.4.Ultimate.HD.Edition-RELOADED/reloaded.nfo / Resident Evil 4 Ultimate HD Edition – RELOADED [Horror | 2014] |

Resident Evil 4 Ultimate HD Edition – RELOADED

Tựa game: Resident Evil 4 / Biohazard

2 2018-10-02 12.29 KB 20160831 Hardware Standard.xlsx
3 2017-08-12 18.28 KB Suy hao va standard Nong thon VNM.xlsx
4 2019-03-26 22.19 KB STANDARD MEASURES.pdf
Standard Measures are required to track effectiveness of the Organization Pillar implementation. The minimum required measures for all sites/organizations implementing Organization Pillar are: • # of people owning a system • IKEA rating score
5 2017-08-12 22.99 KB Standard Deviation Per Clutter and Indoor Loss atoll for mat Ver1.xlsx
6 2019-02-28 49.71 KB Double Standard.pdf
7 2019-03-26 68.00 KB 22 qui luật vàng xây dựng thương hiệu qui luật nhãn hiệu khái quát.doc
Lịch sử dụng thường dẫn chúng ta đi lầm đường. Trong quá khứ, một số công ty (và nhãn hiệu) thành công nhất đã có những cái tên khái quát chung chung. - General Motors,
8 2019-03-26 75.44 KB Creating the project office 2.pdf
Creating the project office 2. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
9 2019-03-26 87.80 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 10.pdf
International Accounting Standard 10 Events after the Reporting Period (IAS 10) is set out in paragraphs 1–24 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS
10 2019-03-26 88.57 KB Project Management Professional Chapter 11a (Question).pdf
Chapter 11a: Question about SCOPE MANAGEMENT. 1. Decomposing the major deliverables into smaller, more manageable components to provide better control is called: a. b. c. d. Scope planning. Scope definition. Scope base lining. Scope verification. 2. Any
11 2019-03-26 90.50 KB Vietnamese standard TCVN 5945 2005 Industrial waste water Discharge standards.doc
  Vietnamese standard TCVN 5945 - 2005 Industrial waste water Discharge standards   1. Scope 1.1 This standard substitutes for the Vietnamese Standard TCVN 5945-1995. 1.1 This standard specifies limit values of parameters and concentration of
12 2019-03-26 91.50 KB Thuật ngữ chứng khoán..doc
 TÌm hiểu các thuật ngữ về chứng khoán:     AAA: Trái phiếu được sắp hạng cao nhất về mức an toàn. Trái phiếu đô thị, và công ty đ­ược đánh giá cao nhất,
13 2019-03-26 98.54 KB Đặc điểm của xét nghiệm và quyết định lâm sàng định lượng.pdf
Mỗi xét nghiệm biểu hiện độ mạnh bằng hai thông số - độ chuyên (specificity) và độ nhạy (sensitivity). Để tính hai thông số này, kết quả chẩn đoán của xét nghiệm được nghiên cứu (index test) được so sánh với kết quả chẩn đoán của xét nghiệm chuẩn (gold
14 2019-03-26 105.87 KB Creating the project office 7.pdf
Creating the project office 7. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
15 2019-03-26 108.04 KB Làm sao áp dụng kế toán chi phí thực tế kết hợp chi phí sản xuất chung .pdf
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dung cơ bản của kế toán quản trị. Nhân viên kế toán được phép linh hoạt chọn 1 trong 3 hệ thống kế toán
16 2019-03-26 115.47 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2.pdf
International Accounting Standard 2 Inventories (IAS 2) is set out in paragraphs 1–42 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 2 should be read in the
17 2019-03-26 121.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18.pdf
International Accounting Standard 18 Revenue (IAS 18) is set out in paragraphs 1–37. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 18 should be read in the context of its
18 2019-03-26 126.19 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 7.pdf
International Accounting Standard 7 Statement of Cash Flows (IAS 7) is set out in paragraphs 1–54. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 7 should be read in the context
19 2019-03-26 133.48 KB Creating the project office 1.pdf
Creating the project office 1. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
20 2019-03-26 135.49 KB Ion Selective Electrodes.pdf
    Introduction: An ion-selective electrode (ISE) is an example of an electrochemical sensor utilizing the principle of potentiometry, or measurement of the cell potential (i.e., ISE against a standard reference electrode) at near-zero current.
21 2019-03-26 142.11 KB Creating the project office 33.pdf
Creating the project office 33. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists
22 2019-03-26 149.12 KB International Standard Banking Practice for the Examination of...
Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm tra chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ Ấn bản số 681 Bản sửa đổi 2007 ICC Áp dụng theo UCP 600 2007 ICC
23 2019-03-26 155.51 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 17.pdf
International Accounting Standard 17 Leases (IAS 17) is set out in paragraphs 1–70 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 17 should be read in the
24 2019-03-26 155.91 KB Creating the project office 6.pdf
Creating the project office 6. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of
25 2019-03-26 168.74 KB A Companion to Urban Economics Arnott and McMillen Chapter 29.pdf
C H A P T E R T W E N T Y - N I N E Air Pollution in Cities 29.1 INTRODUCTION Some cities face severe air pollution problems, while other cities of similar population sizes are much cleaner. For example, World Bank data from 1995 indicates that for a
26 2019-03-26 176.52 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 8.pdf
International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (IAS 8) is set out in paragraphs 1–56 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it
27 2019-03-26 188.02 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16.pdf
International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment (IAS 16) is set out in paragraphs 1–83 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 16
28 2019-03-26 189.32 KB Công cụ và phương pháp của Lean Manufacturing (Phần 1).pdf
Đề cập tới chuẩn hóa quy trình (standard work), truyền đạt quy chỉnh chuẩn, quản lý trực quan (visual management), đảm bảo chất lượng, sơ đồ chuỗi giá trị (value stream mapping), phương pháp 5S, bảo trì, quy hoạch
29 2019-03-26 191.38 KB Quantitative Methods for Business chapter 12.pdf
C H A P T E R 12 Accidents and incidence – discrete probability distributions and simulation Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ work out the probabilities for a basic discrete probability distribution calculate the mean
30 2019-03-26 197.05 KB Quantitative Methods for Business chapter 13.pdf
C H A P T E R 13 Smooth running – continuous probability distributions and basic queuing theory Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ make use of the normal distribution and appreciate its importance employ the Standard Normal
31 2019-03-26 219.14 KB shipbuilding and repair standard.pdf
32 2019-03-26 224.50 KB Chapter 3 Project management process improvement.pdf
Chapter 3: Assessing and Reporting Maturity Level. At this point we have a good grasp of the CMM as applied to project management. We have described maturity at all five levels for each of the 39 processes that makes up the nine knowledge areas of the
33 2019-03-26 236.76 KB An Initial Security Analysis of the IEE 802 1X Standard.pdf
34 2019-03-26 240.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 27.pdf
International Accounting Standard 27 Consolidated and Separate Financial Statements (IAS 27) is set out in paragraphs 1–46 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by
35 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
36 2019-03-26 242.02 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ.pdf
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on standard  of basic geographic information  Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này
37 2019-03-26 285.25 KB Credit Portfolio Management phần 3.pdf
Tỷ lệ mặc định từ năm năm nghiên cứu gần đây nhất của Standard & Poor mặc định lịch sử được hiển thị trên báo cáo số điểm. (Các xác suất mặc định trong CreditModel lịch sử thực tế trung bình tích
38 2019-03-26 288.64 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 14.pdf
    Developing a Standard Method Trong chương 1 chúng tôi đã thực hiện một sự phân biệt giữa phân tích và phân tích hóa học. Các mục tiêu của hóa học phân
39 2011-02-02 338.84 KB O'Reilly Python Standard Library.zip
40 2019-03-26 340.95 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32.pdf
International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation (IAS 32) is set out in paragraphs 1–100 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB.
41 2019-03-26 342.46 KB THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ.pdf
Đây là những chiến hào, và là nơi chúng ta lao vào chiến đấu. -Horace Whittlesey, Tổng giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc của American Standard Inc.
42 2019-03-26 344.16 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter B.pdf
Chapter B Countability This chapter is about Cantor’s countability theory which is a standard prerequisite for elementary real analysis. Our treatment is incomplete in that we cover only those results that are immediately relevant for the present
43 2019-03-26 344.16 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter B.pdf
Chapter B Countability This chapter is about Cantor’s countability theory which is a standard prerequisite for elementary real analysis. Our treatment is incomplete in that we cover only those results that are immediately relevant for the present course.
44 2019-03-26 347.92 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 12.pdf
International Accounting Standard 12 Income Taxes (IAS 12) is set out in paragraphs 1–95. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 12 should be read in the context of
45 2019-03-26 348.11 KB TCVN 4616 1987 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công...
Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp Tiêu chuẩn thiết kế Planning of general plan for industrial zones. Design standard Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp lập quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công
46 2019-03-26 370.28 KB The Queen (2006).pdf
Đạo diễn: Stephen Frears Kịch bản: Peter Morgan (written by) Thể loại: Biography / Drama Sản xuất và phát hành: * BIM Distribuzione * Canal+ * France 3 Cinéma * Granada Film Productions * Pathé Pictures International
47 2018-07-27 392.01 KB Virtual Playing Orchestra3 1 standard scripts.zip
48 2019-03-26 400.74 KB MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG THIẾT KẾKẾT CẤU BÊ...
  MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG THIẾT KẾKẾT CẤU  BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAP2000  ĐỂPHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VIỆT NAM  APPLICATIONS OF THE DESIGN STANDARD OF VIETNAM  FOR DESIGNING THE REINFORCED
49 2018-01-17 400.79 KB DPS Standard.pptx
50 2019-03-26 401.63 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1.pdf
International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements (IAS 1) is set out in paragraphs 1–140 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority. IAS 1 should be read in the context of its objective and the Basis for Conclusions,

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last