Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã
2 2019-03-26 241.64 KB The Future Of Wireless Banking.pdf
Today’s banking and trading institutions realize they must move and move quickly to capitalize on new business opportunities in wireless banking and trading. Resistance to the implementation of wireless banking can lead to major losses at the business
3 2019-03-26 464.06 KB Recent and Emerging Topics in Wireless Industrial Communications A Selection.pdf
4 2019-03-26 542.83 KB Wireless LAN Security.pdf
5 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
6 2019-03-26 659.33 KB M.I.M.O Channel Model for High Capacity Wireless Networks and Simulator for Performance Analysis.pdf
7 2019-03-26 857.51 KB Dùng Wireless Card trên máy tính làm Access Point.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
8 2011-02-02 1,018.99 KB Artech House 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.zip
9 2019-03-26 1.01 MB O'Reilly Building Wireless Community Networks.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
10 2019-03-26 1.01 MB Mạng không dây Wireless LAN.pdf
11 2019-03-26 1.06 MB Introduction to Wireless Local Loop.pdf
12 2019-03-26 1.06 MB Adaptive Antennas For CDMA WIRELESS Networks.pdf
13 2019-03-26 1.15 MB Kĩ thuật lập trình di động.pdf
Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công
14 2011-02-02 1.15 MB Cisco Press Wireless Networks first step.zip
15 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
16 2019-03-26 1.36 MB Anten và truyền sóng.pdf
Mục đích: Tìm hiểu các đặc điểm, tính chất cũng như ảnh hưởng của môi trường vô tuyến đối với các mạng không dây (wireless), bản chất và các thông số cơ bản của anten. Nội dung: Truyền sóng: các khái niệm, công thức cơ bản trong truyền sóng, đặc điểm
17 2011-02-02 1.40 MB AW Wireless Security and Privacy.zip
18 2019-03-26 1.40 MB O'Reilly Learning Wireless .a.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
19 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
20 2019-03-26 1.49 MB DoCoMo JAPAN’S WIRELESS TSUNAMI.pdf
We have a confession to make: This isn’t the book we thought we were going to write. And if you’re looking for a safe, detailed history of an exceptional company, this isn’t it. Let us explain. NTT DoCoMo is a truly exceptional company. 
21 2019-03-26 1.60 MB Location Management and Routing in Mobile Wireless Networks.pdf
22 2019-03-26 1.63 MB Bảo mật Wireless LAN.ppt
 Bảo mật Wireless LAN
23 2019-03-26 1.72 MB Wireless Local Area Network mạng LAN không dây.pdf
Mạng LAN không dây viết tắt là WLAN (Wireless Local Area Network), là một mạng dùng để kết nối hai hay nhiều máy tính với nhau mà không sử dụng dây dẫn. WLAN dùng công nghệ trải phổ, sử dụng sóng vô tuyến cho phép truyền thong giữa các thiết bị trong
24 2011-02-02 1.73 MB Sams Wireless LANs 2nd.zip
25 2019-03-26 1.83 MB 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.pdf
26 2019-03-26 1.87 MB Tìm hiểu kỹ thuật và các công cụ tấn công mạng Wireless.doc
27 2019-03-26 2.12 MB 33 Wireless A to Z.pdf
28 2011-02-02 2.14 MB O'Reilly Learning Wireless .a.zip
29 2019-03-26 2.18 MB Fundamentals of Wireless Communications & CDMA.pdf
30 2019-03-26 2.19 MB McGraw Hill Wireless A To Z eBook LiB.pdf
31 2019-03-26 2.27 MB Network Security.pdf
  OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o
32 2011-02-02 2.33 MB Artech House Production Testing of Rf and System On A Chip Devices for Wireless Communications.zip
33 2019-03-26 2.34 MB Hướng dẫn cài đặt WDS (Wireless Distribution System).pdf
34 2011-02-02 2.34 MB AW Programming Wireless Devices with the J2ME 2nd.zip
35 2019-03-26 2.37 MB Artech TDD CDMA for Wireless Communications.pdf
36 2019-03-26 2.50 MB Networking Wireless Sensors.pdf
37 2019-03-26 2.55 MB Wireless J2ME Platform Programming.pdf
38 2011-02-02 2.57 MB Artech House Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks.zip
39 2011-02-02 2.58 MB Apress Wireless .a Developing with J2ME 2nd.zip
40 2019-03-26 2.71 MB Microwaves and Wireless Simplified.pdf
41 2011-02-02 2.81 MB Artech House Technology Trends in Wireless Communications.zip
42 2019-03-26 2.83 MB 18965582 Transmission Systems Design Handbook for Wireless Networks.pdf
43 2011-02-02 3.07 MB Sams Wireless .a Programming with .a 2 Micro Edition.zip
44 2011-02-02 3.33 MB Auerbach Wireless Mesh Networking Architectures, Protocols and Standards.zip
45 2019-03-26 3.33 MB Artech House Wireless Technicians Handbook eBook LiB.pdf
46 2019-03-26 3.44 MB Empowering Communities Worldwide Through 3G.pdf
Sáng kiến Wireless Reach của QUALCOMM đã tạo ra những nề tảng dành cho truyền thông chất lượng từ phát minh công nghệ đã là tâm điểm của Qualcom từ khi chúng tôi thành lập vào năm 1985. Là nhà khởi xướng của công nghệ vô tuyến kỹ thuật số CDMA và là một
47 2019-03-26 3.45 MB 3G Wireless Networks.pdf
48 2011-02-02 3.57 MB O'Reilly 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide.zip
49 2019-03-26 3.58 MB Athena De tai Wireless Network Security publish.pdf
50 2019-03-26 3.61 MB hack wifi chuyen nghiep.doc
               CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ MẠNG WIRELESS LAN MÔ HÌNH:   TẤN CÔNG MẠNG WIRELESS LAN SỬ DỤNG BẢO MẬT DẠNG WEP : CHUẨN BỊ : Đầu tiên các

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last