Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'avc': 4772 (4772) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 96 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2017-04-28 23.92 GB Vacation 2015 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
452 2017-04-28 32.32 GB Enders Game 2013 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
453 2017-04-28 26.36 GB A Dog's Purpose 2017 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com Linkneverdie.com.m2ts
454 2017-04-28 14.11 GB Bitter Harvest 2017 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
455 2017-04-28 24.06 GB Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
456 2017-04-29 19.54 GB Hotel Transylvania 2012 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneerdie.com.m2ts
457 2017-04-29 19.00 GB Lion 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
458 2017-04-29 28.38 GB Victor Frankenstein 2015 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
459 2017-04-29 45.34 GB Fifty Shades Darker 2017 2in1 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 HDChina.iso
460 2017-04-29 27.73 GB Personal Shopper 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
461 2017-05-03 24.34 GB Rings 2017 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
462 2017-05-03 31.36 GB Fifty Shades Darker 2017 Unrated 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
463 2017-05-06 26.21 GB Mama 2013 1080p REMUX Blu Ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
464 2017-05-06 32.90 GB Fearless Directors Cut 2006 REMUX BluRay 1080p AVC DTS HDMA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
465 2017-05-06 23.25 GB Galapagos 2013 Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
466 2017-05-06 19.08 GB Gangster Squad 2012 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
467 2017-05-06 20.56 GB Kung Fu Panda 2 2011 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
468 2017-05-06 17.43 GB Kung Fu Panda 2008 Blu ray REMUX 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
469 2017-05-06 16.10 GB Kung Fu Yoga 2017 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
470 2017-05-06 20.55 GB Once Upon a Time in Shanghai 2014 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
471 2017-05-06 26.73 GB Never Let Me Go 2010 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
472 2017-05-06 29.28 GB Rush 2013 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
473 2017-05-07 19.47 GB No Escape 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
474 2017-05-07 22.52 GB The Happening 2008 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
475 2017-05-07 17.05 GB Death Note Light Up the New World 2016 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
476 2017-05-07 20.10 GB . And Zen 1991 BluRay Remux 1080p AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
477 2017-05-07 19.67 GB . And Zen II 1996 BluRay Remux 1080p AVC DD 2.0 Linkneverdie.com.m2ts
478 2017-05-13 16.99 GB Blood Letter 2012 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
479 2017-05-13 26.05 GB Act of Valor 2012 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
480 2017-05-13 31.28 GB Apocalypto 2006 1080p Blu ray REMUX AVC LPCM 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
481 2017-05-14 22.61 GB Ex Machina 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
482 2017-05-14 25.78 GB Heist 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
483 2017-05-14 23.01 GB Journey to the West The Demons Strike Back 2017 Blu ray REMUX...
484 2017-05-14 25.70 GB In Time 2011 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
485 2017-05-14 23.35 GB Point Break 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
486 2017-05-15 26.90 GB Racing Extinction 2015 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
487 2017-05-15 29.57 GB The Bourne Legacy 2012 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
488 2017-05-15 26.61 GB The Boy 2016 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
489 2017-05-18 20.46 GB Apprentice 2016 BluRay REMUX 1080p AVC Dolby TrueHD5.1 JoRo.m2ts
490 2017-05-18 36.83 GB The.Space.Between.Us.2017.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA7.1 CHDBits.iso
491 2017-05-26 28.97 GB Logan 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
492 2017-06-03 27.81 GB Beauty and the Beast 2017 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
493 2017-06-03 25.54 GB Before I Fall 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
494 2017-06-03 16.66 GB Hacker 2016 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
495 2017-06-03 25.26 GB Get Out 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
496 2017-06-03 19.12 GB Kill'em All 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
497 2017-06-03 13.20 GB Max 2 White House Hero 2017 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
498 2017-06-03 20.38 GB The Forbidden Legend . And Chopsticks 2008 1080p BluRay Remux...
499 2017-06-03 28.06 GB The Great Wall 2016 1080p EUR Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
500 2017-06-03 21.75 GB The Mechanic 2011 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 96 | Next | Last