Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(2006)': 1485 (1485) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 30 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 9.00 MB Cambridge University Press Survivability and Traffic Grooming...
452 2019-03-26 17.80 MB Professional SQL Server 2005 Programming Dec 2006.pdf
Lập trình chuyên nghiệp với SQL Server 2005
453 2019-03-26 10.66 MB For Dummies PHP and MySQL For Dummies 3ed Edition Nov 2006 eBook LinG.pdf
454 2019-03-26 6.34 MB Apress JDBC Metadata MySQL and Oracle Recipes A Problem Solution Approach Mar 2006.pdf
455 2019-03-26 3.86 MB Zend PHP5 Certification Study Guide Oct 2006.pdf
456 2019-03-26 352.73 KB NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA.
Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước như hiện nay đã và đang đi lên với những bước chuyển biến khá vững chắc về kinh tế, chính trị. Đặc biệt với cơ chế thị trường một mặt mở ra cho các doanh nghiệp nhà nước thời cơ mới, mặt khác lại đặt ra nhiều
457 2019-03-26 131.84 KB Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh – Thanh Hoá..docx
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006 nước ta đã chính thức là thành viên thứ
458 2019-03-26 84.46 KB Bao Cao Tai Chinh FPT 2006.pdf
Bao Cao Tai Chinh FPT 2006
459 2019-03-26 140.69 KB ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C NĂM 2006.pdf
Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án môn Lịch Sử khối C năm 2006.
460 2019-03-26 190.74 KB ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2006.pdf
Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án môn Văn khối C năm 2006.
461 2019-03-26 67.07 KB ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2006.pdf
Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án môn Địa Lý khối C năm 2006.
462 2019-03-26 137.76 KB ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2006.pdf
Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án môn Văn khối C năm 2006.
463 2019-03-26 201.85 KB ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2006.pdf
Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án môn Địa Lý khối C năm 2006.
464 2019-03-26 446.00 KB ND111CP06.doc
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
465 2019-03-26 77.50 KB QD05XD06.doc
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2006/QĐ-BXD NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ
466 2019-03-26 3.20 MB QD01XD06.doc
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 01/2006/QĐ-BXD NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2006 BAN HÀNH TCXDVN 362: 2005 "QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ"
467 2019-03-26 160.50 KB ND112CP06.doc
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
468 2019-03-26 44.00 KB CT06XD06.doc
CHỈ THỊ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2006/CT-BXD NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG "ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG" TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 - 2010)
469 2019-03-26 27.00 KB CV5361TC06.doc
CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5361/BTC-CST NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
470 2019-03-26 211.75 KB Đề Thi Tiếng Anh Khối D Năm 2006.pdf
Đề thi và đáp án các môn khối D năm 2006. Giúp các bạn học sinh, sinh viên hệ thống kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi đại học đạt kết quả cao
471 2019-03-26 5.93 MB AutoCAD 2006 VBA A Programmers Reference.pdf
  The book is a reference guide for AutoCAD programmers, and it’s primarily designed to explain and demonstrate the features of AutoCAD 2006. As such, this isn’t a beginner’s guide; however, if you’ve programmed in any language
472 2019-03-26 44.00 KB Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà .doc
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở theo Phụ lục số 9 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết
473 2019-03-26 127.50 KB Bảng cân đối kế toán.doc
TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
474 2019-03-26 50.50 KB Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) .doc
Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
475 2019-03-26 35.50 KB Mẫu sổ đăng kí chứng từ ghi sổ .doc
Tài liệu tham khảo Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ban hàn theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
476 2019-03-26 1.53 MB Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng.doc
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo tình hình môi trường của tỉnh Lâm Đồng, những khó khăn, bất cập và những giải pháp nhằm cải thiện tình hình
477 2019-03-26 47.50 KB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .doc
Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:…………............... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm.. ghi lại kết quả hoạt động kinh
478 2019-03-26 679.50 KB Tài liệu tham khảo Mẫu chứng từ kế toán.doc
Tài liệu tham khảo Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
479 2019-03-26 37.50 KB Mẫu sổ cái .doc
Tài liệu tham khảo Mẫu sổ cái ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. mẫu sổ cái dùng trong kế toán doanh nghiệp 
480 2019-03-26 47.50 KB Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh .doc
Mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh , Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:…………............... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT
481 2019-03-26 679.50 KB Mẫu chứng từ kế toán .doc
Tài liệu tham khảo Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 chứng từ kế toán trong kế toán 
482 2019-03-26 79.16 KB NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC.pdf
  Kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2006. Môn thi: Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất (DÀNH CHO CAO HỌC)  
483 2019-03-26 49.95 KB Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 Môn Toán cho vật lý.pdf
Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2006: Môn toán cho vật lý
484 2019-03-26 27.00 KB Mẫu phiếu thu.doc
mẫu phiếu thu Đơn vị:.............................. Địa chỉ:.............................. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày........tháng........năm 2006
485 2019-03-26 283.00 KB biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính .doc
Bản thuyết minh báo cáo tài chính này là Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
486 2019-03-26 58.50 KB phiếu nhập kho .doc
 phiếu nhập kho Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…
487 2019-03-26 261.82 KB giáo trình E marketing.pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Kinh tế và Quản lý ---o0o--- TIỂU LUẬN MARKETING CƠ BẢN Đề tài “Điều tra độ nhận biết của khách hàng đối với hồng trà Cozy qua Internet” Sinh viên
488 2019-03-26 35.50 KB Chi thi Về việc tăng cường thực hiện chính sách...
  Số/ký hiệu 03/2006/CT-BGTVT Nội dung trích yếu Về việc tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành Giao thông vận tải Ngày
489 2019-03-26 51.50 KB Quyet dinh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động...
  Số/ký hiệu 40/2006/QĐ-BGTVT Nội dung trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải Ngày ban hành 07/11/2006 Tình
490 2019-03-26 4.24 KB Quyết định về việc bãi bỏ quyết định.zip
  Số/ký hiệu 128/2006/QĐ-TTg Nội dung trích yếu Quyết định về việc bãi bỏ quyết định Ngày ban hành 31/05/2006 Tình trạng văn bản Còn hiệu
491 2019-03-26 442.69 KB Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf
  Số/ký hiệu 12/2009/NĐ-CP Nội dung trích yếu Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ngày ban hành 12/02/2009 Tình
492 2019-03-26 45.50 KB Quyet dinh Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 346 06.doc
  Số/ký hiệu 18/2006/QĐ-BGTVT Nội dung trích yếu Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 346-06 Ngày ban hành 19/04/2006 Tình trạng văn bản Còn
493 2019-03-26 1.60 MB Biểu thuế XNK 2006 Phần 3.pdf
  Da sống còn lông đã thuộc ta nanh hoặc chuội ( Chương 43). Tuy nhiên những sản phẩm vẫn được xếp vào chương 41; Các loại da sống còn lông, của động vật thuộc loại trâu, bò, ngựa,
494 2019-03-26 99.16 KB Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.pdf
Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo quy định nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt
495 2019-03-26 310.50 KB Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.doc
  Số/ký hiệu 48/2011/NĐ-CP Nội dung trích yếu Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Ngày ban hành 21/06/2011 Tình
496 2019-03-26 56.50 KB Bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính.doc
Đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế: Ngành kiểm toán Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện theo yêu cầu hội nhập quốc tế: năm 2006, Việt Nam là thành viên WTO
497 2019-03-26 230.00 KB Giáo trình Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.ppt
SỰ CẦN THIẾT Luật thuế TNDN hiện hành 01/01/2004 thay thế Luật thuế TNDN (1997). TNDN góp phần cải thiện môi trường đầu tư,thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý thuế và thực hiện ưu đãi
498 2019-03-26 233.50 KB luật đầu tư 2006 .doc
Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 32/2005/L/CTN công bố Luật Ðầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật Đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2006. Quê hương xin trân
499 2019-03-26 83.97 KB HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.doc
  - Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005;   - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006;   - Căn cứ Luật  Thương  mại  số  36/2005/QH11 
500 2019-03-26 61.50 KB Quy trình phát triển dự án kinh doanh bất động sản.doc
  Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi (Luật

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 30 | Next | Last