Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(2010)': 3945 (3945) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 79 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 113.28 KB Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng...
452 2019-03-26 407.29 KB Đề thi tuyển sinh 10 Ngữ Văn Sở GD&ĐT Khánh Hòa (2009 2010).pdf
453 2019-03-26 145.30 KB Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Ngữ văn năm...
454 2019-03-26 407.29 KB Đề thi tuyển sinh 10 Ngữ Văn Sở GD&ĐT Khánh Hòa (2009 2010).pdf
455 2019-03-26 101.91 KB Đề thi tuyến sinh 10 Ngữ Văn chuyên Trường THPT chuyên Bến Tre (2009 2010).pdf
456 2019-03-26 113.48 KB Đề thi tuyến sinh 10 Ngữ Văn chung Trường THPT chuyên Bến Tre (2009 2010).pdf
457 2019-03-26 102.39 KB Đề thi tuyến sinh 10 Ngữ Văn chung Trường THPT chuyên Bến Tre (2010 2011).pdf
458 2019-03-26 138.06 KB Đề thi tuyến sinh 10 Ngữ Văn chuyên Trường THPT chuyên Bến Tre (2010 2011.pdf
459 2019-03-26 11.37 MB Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trườngnước dưới...
460 2019-03-26 454.30 KB CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...
461 2019-03-26 132.00 KB Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án “Phát triển...
462 2019-03-26 20.00 KB Cài đặt Office 2010.doc
463 2019-03-26 79.47 KB CV 2464 BCT TMDT TMDT 2006 2010.pdf
464 2019-03-26 124.00 KB 15 01 CDKT10 2010 KTT.xls
465 2019-03-26 7.90 MB Giao trinh Access 2010.pdf
466 2019-03-26 443.50 KB dcbg tthcm 2010 2011.doc
467 2019-03-26 84.99 KB ọcCÁCH NHỚ 11 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS 2010.docx
468 2019-03-26 2.53 MB DE TU LUYEN OK OK OK OK OK chuyen pdf ok.pdf
TÀI LIỆU GỒM:- Đề thi luyện thi đại học- Đáp số & thang điểm mẫu một số đềMục lục ......................................................................................................................................... 1 Lôøi noùi ñaàu ......................................................................................................................................
469 2019-03-26 5.64 MB DE TU LUYEN OK YES.pdf
Mục lục .................................................................................................................................................... 1 Lôøi noùi ñaàu .................................................................................................................................................
470 2019-03-26 7.17 MB Sinhhoc khoiB 2010.pdf
471 2019-03-26 281.17 KB Computers in Human Behavior Volume 26 issue 6 2010 [doi 10 1016 j...
472 2019-03-26 866.50 KB BAI GIANG KTTC3 2010.doc
473 2019-03-26 8.14 MB Luan van Tinh hinh lam phat o Viet Nam nam 2010.pdf
474 2019-03-26 887.69 KB INCOTERMS 2010 PGS TS Nguyen Hoang Anh[1].pdf
475 2019-03-26 4.66 MB 10 chuyen de tu on 2010 vip hocmai vn 1012.pdf
476 2019-03-26 4.49 MB Pragmatic Test Drive ASP NET MVC Jun 2010.pdf
Test-Drive ASP.NET MVC is a fantastic introduction to the wayASP.NET MVC applications were meant to be developed—in a testfirstfashion. Jonathan gently introduces the reader to both ASP.NETMVC 2 and TDD, with just the right dash of ReSharper tips and
477 2019-03-26 210.00 KB CHUONG TRINH DA HOI HOA TRANG VAN NGHE HOI TRAI 2010.doc
478 2019-03-26 173.23 KB Đề thi Văn tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đề thi Văn tốt nghiệp PTTH 2010
479 2019-03-26 187.54 KB Đề thi toán tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đề thi toán tốt nghiệp PTTH 2010
480 2019-03-26 162.17 KB Đề thi Sử tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đề thi Sử tốt nghiệp PTTH 2010
481 2019-03-26 170.99 KB Đề thi Địa tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đề thi Địa tốt nghiệp PTTH 2010
482 2019-03-26 219.43 KB Đáp án Địa thi tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đáp án Địa thi tốt nghiệp PTTH 2010
483 2019-03-26 188.81 KB Đáp án Sử thi tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đáp án Sử thi tốt nghiệp PTTH 2010
484 2019-03-26 269.72 KB Đáp án Toán thi tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đáp án Toán thi tốt nghiệp PTTH 2010
485 2019-03-26 199.75 KB Đáp án Văn thi tốt nghiệp PTTH 2010.pdf
Đáp án Văn thi tốt nghiệp PTTH 2010
486 2019-03-26 435.52 KB ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG...
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, Đảng và Nhà nước ta phấn đấu đến năm 2010 đưa mức GDP bình quân đầu người của nước ta lên gấp đôi so với hiện nay. Để tăng gấp đôi GDP trong khoảng 10 năm đòi hỏi một nhịp tăng trưởng bình quân
487 2019-03-26 374.64 KB KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN...
Cho tới năm 2005 thương mại điện tử (TMĐT) đã hình thành ở Việt Nam và đã bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số doanh nghiệp. Nhà nước đã vạch ra chủ trương, đường lối chung mở đường cho TMĐT phát triển. Một số hoạt động nghiên cứu
488 2019-03-26 3.63 MB Slide Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch...
Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Phân tích chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông
489 2019-03-26 190.86 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công...
Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương I: Một số vấn đề lý luận chung. Chương II: Thực trạng công tác DS-KHHGĐ. Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ huyện Bảo Yên
490 2019-03-26 1.30 MB Báo cáo Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch...
Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Phân tích chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông
491 2019-03-26 1.30 MB Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn...
Chương 1: Những lý luận cơ bản về chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Phân tích chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện trong giai đoạn 2006-2010
492 2019-03-26 272.21 KB Phân tích đánh giá thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Hải Dương.docx
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của thu hút FDI. Chương 2: Thực trạng nghiên cứu, đánh giá thu hút FDI vào tỉnh Hải Dương
493 2019-03-26 223.99 KB Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn...
Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, mẫu phiếu hỏi, điều tra đã kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Nguồn nhân lực và đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
494 2019-03-26 171.25 KB Những giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử...
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Sự cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong điều kiện giao thương kinh tế ở vùng biên giới. Chương 2. Phân tích thực trạng quản
495 2019-03-26 130.54 KB Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động...
ngoài phần mở đầu, kết cấu tài liệu tham khảo có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về đầu tư phát triển và các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh
496 2019-03-26 106.77 KB Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu...
Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo
497 2019-03-26 132.10 KB Nghiên cứu tình hình thực hiện chiến lược thương...
Gồm có 3 chương Chương I: Chiến lược phát triển thương mại trong nền kinh tế quốc dân và sự cần thiết phân tích tình hình thực hiện chiến lược. Chương II: Phân tích thực trạng thực hiện chiến lược phát triển thương mại của nước CHDCND
498 2019-03-26 153.77 KB Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công...
Những năm trở lại đây Tổng công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 15 - 25% một năm, thành tựu đạt được như vậy là kết quả của những nỗ lực không ngừng của toàn thể Tổng công ty. Trong một nền kinh tế mở cửa như hiện nay, để duy trì được những kết
499 2019-03-26 241.78 KB Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát...
Trong thời gian qua các nguồn vốn dành cho nông nghiệp và phát triển nông thôn đã mang lại những lợi ích to lớn, trong đó phải kể đến nguồn vốn ODA. Các chương trình, dự án ODA đã đem lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế - xã hội cho nhiều vùng đặc biệt
500 2019-03-26 80.43 KB Bài tập nhóm môn Đầu tư chứng khoán.pdf
Giả sử rằng bạn muốn đầu tư vào một danh mục đầu tư gồm 5 loại chứng khoán. Sử dụng kiến thức về phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp, chọn loại chứng khoán cần đầu tư. Trình bày rõ ràng lý do bạn chọn 5 loại chứng khoán này. Phân

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 79 | Next | Last