Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1870 (1870) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 38 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2018-10-03 3.20 GB en windows 10 business edition version 1809 updated sept 2018 x86 dvd 37ef4f24.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

452 2020-05-14 3.32 GB en windows 10 business editions version 2004 x86 dvd 52bfcce8.iso
453 2018-08-27 4.84 GB en windows 10 consumer edition version 1803 updated aug 2018 x64 dvd f2764cf8.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/1803_Updated_Aug_2018/en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_f2764cf8.iso / Windows 10 Version 1803 8/2018 (x86-x64) Chính Gốc Từ Microsoft |

Đây là bản Microsoft Windows 10 version 1803 được cập nhật

454 2018-08-27 3.69 GB en windows 10 consumer edition version 1803 updated aug 2018 x86 dvd 454b0be7.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/1803_Updated_Aug_2018/en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_454b0be7.iso / Windows 10 Version 1803 8/2018 (x86-x64) Chính Gốc Từ Microsoft |

Đây là bản Microsoft Windows 10 version 1803 được cập nhật

455 2018-10-03 4.47 GB en windows 10 consumer edition version 1809 updated sept 2018 x64 dvd 5c2f3f9a.iso.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_5c2f3f9a.iso.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng

456 2018-10-03 3.25 GB en windows 10 consumer edition version 1809 updated sept 2018 x86 dvd 0addd9ef.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_0addd9ef.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

457 2018-07-19 4.70 GB en windows 10 consumer editions version 1803 updated march 2...
//Không tồn tại / Windows 10 Pro – Ent – Edu VL Version 1709 (Updated Sept 17) English (x86-x64) |

Bên trong file cài đặt này bao gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise

458 2020-05-14 3.40 GB en windows 10 consumer editions version 2004 x86 dvd fa759348.iso
459 2015-11-16 2.66 GB en windows 10 education version 1511 x86 dvd 7223868.iso
460 2018-04-14 2.44 GB en windows 10 enterprise 2015 ltsb n x86 dvd 6848317.iso
461 2018-04-14 2.52 GB en windows 10 enterprise 2015 ltsb x86 dvd 6848454.iso
462 2018-04-14 2.38 GB en windows 10 enterprise 2016 ltsb n x86 dvd 9058202.iso
463 2018-04-14 2.46 GB en windows 10 enterprise 2016 ltsb x86 dvd 9060010.iso
464 2018-10-03 3.61 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x64 dvd 74865958.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi

465 2020-03-21 2.82 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x86 dvd 892869c9.iso
466 2018-10-03 2.60 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x86 dvd 97449f83.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi

467 2015-11-14 2.66 GB en windows 10 enterprise version 1511 x86 dvd 7224912.iso
468 2015-11-14 2.66 GB en windows 10 enterprise version 1511 x86 dvd 7224912.iso
469 2015-10-17 2.71 GB en windows 10 enterprise x86 dvd 6851156.iso
470 2017-12-17 3.42 GB en windows 10 multi edition vl version 1709 updated nov 2017 x86 dvd 100289940.iso
471 2015-11-14 2.83 GB en windows 10 multiple editions version 1511 x86 dvd 7223716.iso
472 2015-10-01 2.84 GB en windows 10 multiple editions x86 dvd 6848465.iso
473 2015-10-17 2.84 GB en windows 10 multiple editions x86 dvd 6848465.iso
474 2015-05-22 2.67 GB en windows 10 pro 10122 x86 dvd.iso
//en_windows_10_pro_10122_x86_dvd.iso / [Download] Windows 10 Insider Preview build 10122 |
475 2015-10-17 2.77 GB en windows 10 pro 10240 x86 dvd 113tvNET.iso
476 2015-05-06 2.51 GB en windows 10 pro insider preview 10074 x86 dvd.iso
//en_windows_10_pro_insider_preview_10074_x86_dvd.iso / [Download] Windows 10 Insider Preview Build 10074 (Official) |
477 2020-01-27 10.49 GB en windows 7 10 super aio with ltsc updates x86 x64 nov 2019 dvd.iso
478 2012-05-24 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
479 2014-03-26 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
480 2014-12-12 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
481 2014-12-20 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
482 2015-04-02 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
483 2015-07-21 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
484 2015-10-01 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
485 2015-12-02 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
486 2016-01-18 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
487 2016-03-28 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
488 2017-12-08 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
489 2011-01-30 2.24 GB en windows 7 enterprise x86 dvd x15 70745.iso
490 2016-04-05 2.39 GB en windows 7 home basic with sp1 x86 dvd u 676470.iso
491 2014-03-25 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
492 2014-12-20 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
493 2015-10-01 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
494 2015-12-03 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
495 2016-03-28 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
496 2016-04-15 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
497 2016-10-17 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
498 2016-11-08 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
499 2014-12-20 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
500 2015-05-27 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 38 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X