Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1826 (1826) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2020-03-21 2.82 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x86 dvd 892869c9.iso
452 2018-10-03 2.60 GB en windows 10 enterprise ltsc 2019 x86 dvd 97449f83.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/Windows 10 1809/en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso / Tải về Windows 10 October 2018 Version 1809 x86/x64 Final |

Đây là bản Microsoft Windows 10 được Microsoft tung ra vào tháng 10/2018

Thông tin chi

453 2015-11-14 2.66 GB en windows 10 enterprise version 1511 x86 dvd 7224912.iso
454 2015-11-14 2.66 GB en windows 10 enterprise version 1511 x86 dvd 7224912.iso
455 2015-10-17 2.71 GB en windows 10 enterprise x86 dvd 6851156.iso
456 2017-12-17 3.42 GB en windows 10 multi edition vl version 1709 updated nov 2017 x86 dvd 100289940.iso
457 2015-11-14 2.83 GB en windows 10 multiple editions version 1511 x86 dvd 7223716.iso
458 2015-10-01 2.84 GB en windows 10 multiple editions x86 dvd 6848465.iso
459 2015-10-17 2.84 GB en windows 10 multiple editions x86 dvd 6848465.iso
460 2015-05-22 2.67 GB en windows 10 pro 10122 x86 dvd.iso
//en_windows_10_pro_10122_x86_dvd.iso / [Download] Windows 10 Insider Preview build 10122 |
461 2015-10-17 2.77 GB en windows 10 pro 10240 x86 dvd 113tvNET.iso
462 2015-05-06 2.51 GB en windows 10 pro insider preview 10074 x86 dvd.iso
//en_windows_10_pro_insider_preview_10074_x86_dvd.iso / [Download] Windows 10 Insider Preview Build 10074 (Official) |
463 2020-01-27 10.49 GB en windows 7 10 super aio with ltsc updates x86 x64 nov 2019 dvd.iso
464 2012-05-24 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
465 2014-03-26 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
466 2014-12-12 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
467 2014-12-20 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
468 2015-04-02 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
469 2015-07-21 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
470 2015-10-01 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
471 2015-12-02 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
472 2016-01-18 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
473 2016-03-28 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
474 2017-12-08 2.27 GB en windows 7 enterprise with sp1 x86 dvd u 677710.iso
475 2011-01-30 2.24 GB en windows 7 enterprise x86 dvd x15 70745.iso
476 2016-04-05 2.39 GB en windows 7 home basic with sp1 x86 dvd u 676470.iso
477 2014-03-25 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
478 2014-12-20 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
479 2015-10-01 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
480 2015-12-03 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
481 2016-03-28 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
482 2016-04-15 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
483 2016-10-17 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
484 2016-11-08 2.39 GB en windows 7 home premium with sp1 x86 dvd u 676701.iso
485 2014-12-20 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
486 2015-05-27 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
487 2015-10-01 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
488 2015-12-02 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
489 2016-03-28 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
490 2016-04-24 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
491 2016-05-05 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
492 2016-10-17 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
493 2016-11-08 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
494 2017-08-17 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
495 2018-11-12 2.39 GB en windows 7 professional with sp1 x86 dvd u 677056.iso
496 2013-09-22 1.47 GB en windows 7 thin pc x86 697681 MSDN.iso
497 2014-12-20 2.39 GB en windows 7 ultimate with sp1 x86 dvd u 677460.iso
498 2015-10-01 2.39 GB en windows 7 ultimate with sp1 x86 dvd u 677460.iso
499 2016-01-18 2.39 GB en windows 7 ultimate with sp1 x86 dvd u 677460.iso
500 2016-03-28 2.39 GB en windows 7 ultimate with sp1 x86 dvd u 677460.iso

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 37 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X