Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 48.00 KB Tờ khai đăng ký kết hôn.doc
Tờ khai đăng ký kết hôn  Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1Tờ khai đăng ký kết hôn
452 2019-03-26 48.00 KB Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.doc
Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT  Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 04/GTGT Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không
453 2019-03-26 48.00 KB Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.doc
Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90, kể
454 2019-03-26 48.00 KB Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 1.doc
Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 1 Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90,
455 2019-03-26 48.00 KB Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 1.doc
Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 1 Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90,
456 2019-03-26 48.16 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên
457 2019-03-26 48.17 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi
458 2019-03-26 48.19 KB Hãy trình bày quan điểm duy vật biện chứng về những...
Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng
459 2019-03-26 48.21 KB Phân tích vai trò của từng lực lượng bên ngoài...
Tổ chức - với nghĩa rộng nhất là một yếu tố hàng đầu trong quá trình triển khai bất kỳ hoạt động nào, từ phạm vi vài ba người đến toàn cộng đồng xã hội,toàn cầu. Đó là một công cụ quan trọng của lãnh đạo và quản lýđể biến các mục tiêu cụ thể thành hiện
460 2019-03-26 48.22 KB Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong nền...
Trong tiến trình đổi mới 20 năm qua, và bài học cho sự phát triển trong thời gian tới, có thể nhắc đến 3 nguồn lực mà hầu hết các nước "hoá rồng" đã thực hiện, đó là: đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và khu vực tư nhân trong nước. Nếu thời gian tới, chúng
461 2019-03-26 48.72 KB Thực trạng và giải pháp phát triển xuất khẩu hàng gốm sứ của Việt Nam.docx
Trong nền kinh tế của một nước nói chung, của Việt Nam nói riêng, hiện nay, xuất khẩu luôn là một hình thức mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho các thành phần kinh tế cũng như cho nhà nước. ở nước ta, một đất nước có phần lớn dân số làm nghề nông,
462 2019-03-26 48.81 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần...
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: 2
463 2019-03-26 48.83 KB Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh...
PHẦN A: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 2
464 2019-03-26 48.95 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Xăng dầu quân đội.docx
CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 1
465 2019-03-26 48.98 KB Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái.docx
Trong thời đại ngày nay, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống là những vấn đề quan trọng nằm trong chiến lược phát triển bền vững của toàn nhân loại, cũng như của tất cả các quốc gia, dân tộc. Vấn đề này
466 2019-03-26 48.99 KB Hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Habubank.docx
bao gồm : Phần 1: Khái quát về công ty chứng khoán Habubank Phần 2: Cơ cấu tổ chức và nhân sự Phần 3: Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của công ty Phần 4: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
467 2019-03-26 49.00 KB Kỳ vọng và lòng tin của công chúng vào kết quả kiểm toán.doc
Một vài năm gần đây, trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã xuất hiện một kênh thông tin mới được xã hội và nhân dân rất quan tâm. Đó là việc công khai kết quả kiểm toán tài chính nhà nước của Tổng Kiểm Toán Nhà Nước. Người dân và xã hội có thêm
468 2019-03-26 49.16 KB Hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình.docx
Chương I: Khái quát về hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình 2
469 2019-03-26 49.16 KB Tổng hợp đề tài nghiên cứu Môi trường Trường ĐH.KHTN ĐHQG TP.HCM 2004 (1).zip
  Tổng hợp đề tài nghiên cứu Môi trường Trường ĐH.KHTN - ĐHQG TP.HCM 2004 (1) ÐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ LỤT Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN MIỀN TRUNG TỪ BÌNH ÐỊNH ÐẾN BÌNH THUẬN VÀ ÐỀ
470 2019-03-26 49.26 KB Thực trạng về động lực nhân viên và cơ chế tạo...
Nguồn nhân lực là một phần của tổ chức, là yếu tố quyết định đến sự sống còn của tổ chức nhưng nếu nhân lực gặp rắc rối thì nó sẽ trở thành chướng ngại trên đường phát triển của tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu
471 2019-03-26 49.35 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP.
472 2019-03-26 49.50 KB Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại...
Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm... Trình tự thực hiện:  Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại
473 2019-03-26 49.50 KB BM.TNMT.12 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.doc
BM.TNMT.12 - Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tờ khai đăng kí chuyển mục đích sử dụng đất Kính gửi :..........................................................................
474 2019-03-26 49.50 KB đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất...
đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai
475 2019-03-26 49.50 KB Văn hóa doanh nghiệp.doc
Để hiểu về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp, trước hết, chúng ta hay đi tìm nguồn gốc của từ văn hóa. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp - culture hoặc tiếng Đức – kultur đều có xuất xứ từ chữ Latinh
476 2019-03-26 49.50 KB Giáo án bài 34 Hóa học 9 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.doc
477 2019-03-26 49.55 KB Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt...
Nội dung của báo cáo được trình bày trong 3 chương Chương I: Khái quát về toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Những kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao khả năng hội nhập của một số nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chương
478 2019-03-26 49.63 KB Thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu tư vấn của công ty.docx
I. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hồng Điệp 1
479 2019-03-26 49.65 KB Khái niệm về Phong Thủy.docx
  Khái niệm về Phong Thủy Về cơ bản Phong Thủy là một bộ môn khoa học về môi trường sống, là những lời diễn dịch của người Trung Quốc xưa về thế giới tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng ...nên một hệ thống canh tác hiệu quả. Ngoài ra với ý nghĩa
480 2019-03-26 49.71 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG (ARTEX THĂNG LONG) 1
481 2019-03-26 49.75 KB Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm trong bảo hiểm.pdf
Trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, yêu cầu hình thành sản phẩm riêng biệt đang là mục tiêu được nhiều công ty bảo hiểm Việt Nam theo đuổi và “chìa khóa” để triển khai kế hoạch này là
482 2020-05-19 50.00 KB Bản tự khai ngày 17.01.2017.doc
483 2019-03-26 50.08 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược...
Trong thời gian gần đây, tuyên truyền cho vấn đề thương hiệu, người ta đã quá nhấn mạnh đến việc tạo dựng thương hiệu dẫn đến chỗ ngộ nhận rằng doanh nghiệp naò cũng phải có nhãn hiệu riêng của mình, và rằng tạo ra được nhãn hiệu là giải quyết được mọi
484 2019-03-26 50.13 KB Lạm phát ở Việt Nam thập kỉ 90.docx
I. Khái quát về lạm phát.
485 2019-03-26 50.38 KB Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty in Hàng không.docx
I. Tổng Quan về công ty in hàng không 1
486 2019-03-26 50.42 KB Những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại...
1. Khái niệm về chủ nghĩa tư bản ngày nay 2
487 2019-03-26 50.42 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Cty Đan Việt.docx
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐAN VIỆT VÀ KHÁCH SẠN JYSK.
488 2019-03-26 50.50 KB Bảng kê khai danh sách nhân sự.doc
Bảng kê khai danh sách nhân sự  Thủ tục hành chính của sở y tế, bảng kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
489 2019-03-26 50.50 KB Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.doc
Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
490 2019-03-26 50.56 KB Vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình...
Trải qua hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ: đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, từng bước khẳng định được hình ảnh và nâng cao vị thế, vai trò của mìmh trên trường
491 2019-03-26 50.60 KB BM.KHCN.13 Hướng dẫn nội dung Bản đánh giá an toàn...
BM.KHCN.13 - Hướng dẫn nội dung Bản đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở X quang Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai
492 2019-03-26 50.68 KB Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường.docx
Trước đây trong thời ký phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thị trường tài chính là một khái niệm bó hẹp ở việc điều chuyển tiền tệ giữa Nhà nước và các DNTN và giữa các ngân hàng quốc doanh với nhau theo chỉđạo của các cơ quan
493 2019-03-26 50.77 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH...
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 1
494 2019-03-26 50.78 KB KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG...
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HOÀNG SƠN 1
495 2019-03-26 50.99 KB Thực trạng lạm phá và mối quan hệ giữa lạm phát...
Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế .
496 2019-03-26 51.00 KB VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO.docx
I/ KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1
497 2019-03-26 51.00 KB Công dụng của oxy già.doc
Trong mỗi hiệu thuốc, nhà thuốc, nước oxy già là loại thuốc không thể thiếu. Tuy nhiên chúng ta mới chỉ biết đến tác dụng sát khuẩn, làm sạch vết thương mà chưa khai thác hết công
498 2019-03-26 51.00 KB hướng dẫn bài diễn văn.doc
  I. Khái niệm của diễn văn: Diễn văn là một loại văn bản mang tính diễn thuyết được dùng phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành theo nhiều phạm vi khác nhau. Diễn văn là một bài văn được
499 2019-03-26 51.50 KB Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại...
Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm... Trình tự thực hiện:  Cơ sở giao đại lý bảo hiểm phải khai quyết toán số thuế TNCN đã
500 2019-03-26 51.51 KB Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết Kinh nghiệm...
Chương I: Khái quát chung về tỷ giá hối đoái và hoạt động của chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết 3

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 85 | Next | Last