Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'thai': 4743 (4743) , thời gian tìm:

First | Prev | 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 95 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
501 2019-03-26 46.80 KB Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển...
Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập nền kinh tế thế giới,môi trường kinh doanh chung cũng đã mang đủ sắc thái mặc dù chưa phải là chưa khắc nhiệt.đã đến lúc các doanh nghiệp phải nhìn nhận các vấn đề cho đúng đắn và xây
502 2019-03-26 94.01 KB Hoàn thiện Công tác lao động việc làm ở tỉnh...
Phần I:Lí luận chung về vấn đề lao động -việc làm
503 2019-03-26 96.59 KB Quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh ở Thái Bình...
Ngân sách xã và một số nội dung cơ bản về quản lý Ngân sách xã 4
504 2019-03-26 48.27 KB Các công cụ kinh tế trong quản lý và bảo vệ môi trường.docx
Từ nhiều thập kỷ qua, con người đã nhận thức rằng môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội của đất nước. Bởi vì môi trường không chỉ cung cấp các nguồn tài nguyên đầu vào
505 2019-03-26 86.32 KB Nâng cao công tác quản lý chất lượng và dịch vụ...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 3
506 2019-03-26 93.21 KB Nâng cao công tác quản lý chất lượng và dịch vụ...
507 2019-03-26 121.57 KB Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát...
Chương 1: NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA
508 2019-03-26 106.60 KB Cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp theo hướng...
"Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển
509 2019-03-26 1.18 MB Thái độ của thanh niên đô thị hiện nay đối với...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13
510 2019-03-26 173.01 KB Kỹ thuật nuôi tắc kè.pdf
Tên gọi và vùng phân bố: Tắc kè hay còn gọi Đại bích hổ hay Cáp giải. Tên khoa học là Gekkogekko L. Họ Tắc kè (Gekkonidae) thuộc lớp động vật bò sát. Tắc kè có mặt khắp các vùng đồi núi, trung du nước ta. Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, miền Nam Trung Quốc và
511 2019-03-26 44.81 KB Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt...
Chương I: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về đánh giá vai trò, vị trí, nhiệm vụ của thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
512 2019-03-26 135.99 KB Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình...
Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hướng tới kinh tế tri thức và mở rộng hội nhập quốc tế với nhiều thuận lợi và khó khăn,
513 2019-03-26 192.19 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động...
LỜI NÓI ĐẦU 1
514 2019-03-26 133.82 KB TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY DA GIẦY THÁI BÌNH.docx
MỞ ĐẦU 1
515 2019-03-26 112.82 KB Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Thái Bình hiện nay.docx
Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước
516 2019-03-26 64.70 KB Tình thái ngữ trong câu tiếng Việt.docx
517 2019-03-26 36.66 KB Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng...
518 2019-03-26 35.08 KB XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG – KEO TỤ HOÁ HỌC.docx
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ XỬ Lí NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG - KEO TỤ HOÁ HỌC
519 2019-03-26 733.92 KB Văn Hóa Phi Vật Thể Thăng Long.pdf
Hát ả đào còn được gọi là ca trù hiện nay được mọi người biết đến như một thể loại nhạc dân gian nhưng dành cho các tầng lớp quý tộc xưa. Trải qua một thời gian tạm lắng, thông qua "Liên hoan âm nhạc dân gian truyền thống Châu Á - Thái bình Dương", thế
520 2019-03-26 16.05 KB TÌNH HÌNH HAI NƯỚC MỸ NHẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II.docx
Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ra đời sau chiến tranh thế giới II và khi chiến tranh lạnh bắt đầu. Với sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến trong lịch sử quan hệ giữa Mỹ - Nhật Bản. Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật được hai nước dùng làm
521 2019-03-26 22.97 KB Nhìn lại chính sách đối ngoại của Việt Nam sau 20 năm đổi mới.docx
Hai mươi năm trước đây Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động hết sức phức tạp, nhất là sau khi chế độ XHCN bị xoá bỏ ở Đông Âu, Liên Xô tan rã và phong trào cách mạng thế giới tạm thời rơi vào thoái trào. Tương
522 2019-03-26 62.36 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 2).docx
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số
523 2019-03-26 47.79 KB Đời sống và thu nhập của người hưởng lương...
A. Đặc điểm tình hình chung:
524 2019-03-26 97.13 KB Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền...
Trong hoạt động của chính quyền địa phương, vấn đề nổi lên bức xúc hiện nay là tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã. Đây là cấp gần dân nhất, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
525 2019-03-26 219.38 KB ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA...
Xã hội là một hệ thống toàn vẹn có cấu trúc phức tạp với nhiều yếu tố hợp thành. Với tính cách là một yếu tố của cấu trúc đó, tôn giáo đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con người và xã hội trên cả hai mặt, tích cực và tiêu cực, góp phần tạo nên sắc
526 2019-03-26 110.73 KB Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện...
Chương 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY
527 2019-03-26 102.98 KB Áp dụng pháp luật trong giải quyết án hôn nhân và...
Chương 1: cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật trong giải quyết án hôn nhân và gia đình của Toà án nhân dân
528 2019-03-26 43.50 KB Kỹ thuật trồng lan hồ điệp.doc
Hiện nay phong trào trồng lan đang phát triển mạnh vì đây là một nghề đưa lại hiệu quả kinh tế rất cao. Tuy nhiên, cây lan hồ điệp rất khó tính, đòi hỏi một số yêu cầu sinh thái khắt khe, người trồng phải hiểu biết và kỹ thuật cao mới có thể thành công
529 2019-03-26 185.27 KB Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần...
LỜI MỞ ĐẦU: 1
530 2019-03-26 106.03 KB Nâng cao vai trò chủ thể nhận thức trong học tập...
Chương 1: TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO VAI TRÒ CHỦ THỂ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY
531 2019-03-26 92.76 KB Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt...
Là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, đạo đức đã sớm xuất hiện trong lịch sử loài người và khẳng định vai trò to lớn trong việc đảm bảo sự ổn định, phát triển của mỗi chế độ xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức của con người nói chung, cán bộ
532 2019-03-26 223.56 KB Các kiểu ghép mới lên cây sứ Thái Lan.pdf
Tháp ghép sứ là ghép nhánh giống sứ có hoa to đẹp lên gốc cây sứ có hoa nhỏ xấu, để có cây sứ mới cho hoa to đẹp. Do đó, trên một cây sứ có thể ghép lên nhiều giống sứ có hoa to, đẹp, màu sắc khác nhau.
533 2019-03-26 82.76 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
534 2019-03-26 33.49 KB Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề...
Thế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thế giới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nước tích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mại quốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát
535 2019-03-26 240.72 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc
536 2019-03-26 38.79 KB Thành phần của rác thải sinh hoạt (Rác thải đô thị ).docx
Phần I:Tổng quan tài liệu……….3
537 2019-03-26 37.23 KB Mô tả quá trình hình thành sinh vật trên vật liệu hạt rắn.docx
Rượu là đồ uống được sản xuất từ lâu trên thế giới. Hiện nay ở nước ta rượu thường được sản xuất từ tinh bột sắn vì các nguyên nhân như nguyên liệu rẻ tiền, phong phú và ổn định. Khi sản xuất rượu từ tinh bột sắn thì lượng nước thải là khá lớn và thường
538 2019-03-26 124.61 KB Thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho nhà máy xi măng lò đứng.docx
Phần 1:Tổng quan về công nghiệp xi măng lò đứng
539 2019-03-26 216.79 KB Thiết kế hệ thống xử lý nước rác của một bãi chôn lấp.docx
I - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM
540 2019-03-26 93.99 KB Qui trình công nghệ sản xuất bia và các dòng thải.docx
Phần 1 : TỔNG QUAN
541 2019-03-26 110.24 KB CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ.docx
Chương1: Tổng quan về chất thải rắn bệnh viện
542 2019-03-26 28.30 KB Công nghệ môi trường nghiên cứu quá trình xử lý...
Thí nghiệm chuyên đề: "CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG" NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG KEO TỤ HOÁ HỌC
543 2019-03-26 140.35 KB Đánh giá độc tính của một số loại nước thải...
Chương 1. TỔNG QUAN
544 2019-03-26 192.32 KB Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải mạ điện...
Cùng với quá trình mở cửa về kinh tế xã hội, nền kinh tế Việt Nam hiên nay đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên việc phát triển nhanh về kinh tế trong giai đoạn hiện nay và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong những năm
545 2019-03-26 248.20 KB Quy trình công nghệ sản xuất bia và các nguồn nước thải.docx
546 2019-03-26 65.76 KB Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa phenol bằng...
I.Tình hình, chât lượng nguồn nước và sự ô nhiễm môi trường nước của các ngành công nghiệp gây ra trên thế giới và Việt Nam 2
547 2019-03-26 144.15 KB TẢN MẠN CHUYỆN TRANH THỜ.pdf
Năm 1967, trong chuyến đi Ba Bể có nhà nghiên cứu mĩ thuật Thái Bá Vân và họa sĩ Nguyễn Tấn Cứ đi cùng. Lần ấy tôi thấy họ có nhắc đến chuyện tranh thờ. Chắc lúc ấy Bảo tàng Mĩ thuật đang sưu tầm thể loại tranh này. Ông Triệu Sinh người Tày là cán bộ
548 2019-03-26 34.63 KB KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ...
Lịch sử nghiên cứu bệnh TTPL thực chất là lịch sử phát triển về những khái niệm và các hội chứng bệnh lý tâm thần. Bệnh TTPL có từ khi loài người xuất hiện [42, 55], việc phân loại và thống nhất các quá trình bệnh lý của TTPL có một lịch sử lâu dài. Các
549 2019-03-26 35.23 KB Nghiên cứu bào chế pellet indomethacin tác dụng kéo dài.docx
Các dạng thuốc quy ước thường hấp thụ nhanh nhưng thải trừ nhanh, do đó người bệnh phải dùng nhiều lần trong ngày nhất là các thuốc có thời gian bán hủy sinh học ngắn. Điều này gây phiền phức cho những người bệnh phải dùng thuốc thường xuyên và nhiều
550 2019-03-26 117.33 KB Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả...
Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

First | Prev | 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 95 | Next | Last