Tìm kiếm : marketing Thấy 1208 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 9 10 11 12 13 ... 61 Show 201 - 220 of 1208

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
201 2019-03-26 140.96 KB Marketing là gì Tại sao marketing là thiết yếu đối với doanh nghiệp.pdf
(tailieu_phim_4share)
202 2021-08-19 252.93 KB Email Marketing PowerMTA 5.0r3.rar
(gm1.shamswood)
203 2022-05-16 252.93 KB Email Marketing PowerMTA 5.0r3.rar
(boarra991)
204 2021-09-29 252.93 KB Email Marketing PowerMTA 5.0r3.rar
(hidra991)
205 2021-10-24 252.93 KB Email Marketing PowerMTA 5.0r3.rar
(elainejustis)
206 2021-06-12 3.01 MB Chuong 2 TMDT Digital Marketing.ppt
207 2019-03-26 129.54 KB Marketing quốc tế Whirlpool Vinh .docx
(tailieu_phim_4share)
208 2019-03-26 177.57 KB The Experience Is The Marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
209 2019-03-26 1.25 MB Marketing Research Alan R Andreasen.pdf
(tailieu_phim_4share)
210 2019-03-26 2.81 MB Corporate models better marketing plans.pdf
(tailieu_phim_4share)
211 2019-03-26 591.50 KB Giáo trình Mô phỏng marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
Khi sinh viên nghe giảng về marketing, những quyết định quan trọng trong lĩnh vực marketing mà các nhà quản trị phải chuẩn bị là gì? Bạn đã bao giờ điều hành một doanh nghiệp riêng của bạn hay bạn có đủ quyền hành để ra mọi quyết định cần thiết giúp doanh
212 2019-03-26 104.44 KB Quy trình marketing cơ bản.pdf
(tailieu_phim_4share)
Quy trình đánh giá thế vị chọn lựa nhãn hiệu sản phẩm: B1:Phân tích động cơ về sản phẩm. B2:Xđ ý niệm hay tham số thái độ đối với sản phẩm. B3:Đánh giá niềm tin đối với từng ý niệm cho từng nhãn hiệu theo thang điểm 10. B4:Phân tích độ quan trọng để xđ
213 2019-03-26 782.40 KB Phân Tích Môi Trường Marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
Môi trường Marketing: Là những nhân tố và lực lượng bên ngoài tác động đến khả năng quản lý hoạt động marketing để xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng mục tiêu một cách thành công. Môi trường vĩ mô bao gồm các tác nhân xã hội lớn hơn. Môi
214 2019-03-26 108.89 KB Chương 2 Môi trường Marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
Giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực trực hoặc gián tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay:
215 2019-03-26 189.54 KB Chương 1 Nhập môn Marketing.pdf
(tailieu_phim_4share)
1. Sự ra đời và quá trình phát triển của marketing 2. Các khái niệm marketing và bản chất của nó 3. Vai trò và chức năng của marketing 4. Marketing vận dụng trong doanh nghiệp 5. Phân loại marketing 6.
216 2019-03-26 767.00 KB Bài giảng Marketing căn bản.doc
(tailieu_phim_4share)
217 2019-03-26 372.50 KB Marketing công ty Ngọc Ấn.doc
(tailieu_phim_4share)
218 2019-03-26 183.56 KB Kỹ năng Marketing trực tuyến.pdf
(tailieu_phim_4share)
1. Cách thức thu hút khách hàng đến trang Web của bạn Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên mạng được xem là một phương thức marketing hướng đối tượng thích hợp. Nó có khuynh hướng kích thích sự quan tâm của người mua hàng tới sản phẩm trên trang web của
219 2019-03-26 656.51 KB Giáo trình Marketing kỹ nghệ.pdf
(tailieu_phim_4share)
220 2019-03-26 139.97 KB Chiến lược Marketing là gì.pdf
(tailieu_phim_4share)

... 9 10 11 12 13 ... 61 Show 201 - 220 of 1208