Tìm kiếm : system Thấy 447 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

... 9 10 11 12 13 ... 23 Show 201 - 220 of 447

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
201 2019-03-26 2.02 MB Multi Carrier and Spread Spectrum Systems.pdf
202 2019-03-26 297.84 KB Systems Essentials of Strategic Management 1.pdf
Giới thiệu các khái niệm của các tổ chức học tập như là một cách để liên quan đến tất cả mọi người trong quản lý chiến lược. Thảo luận về tác động của hypercompetition phân tích ngành
203 2019-03-26 437.21 KB Systems Essentials of Strategic Management 4.pdf
Những người trong các đơn vị kinh doanh có thể xác định các yếu tố chiến lược khi họ đã tạo ra chiến lược kinh doanh cho các đơn vị của họ.2. Kiểm tra từng đơn vị kinh doanh (hoặc mục tiêu công ty)
204 2019-03-26 240.04 KB Systems Essentials of Strategic Management 5.pdf
để có được sức mạnh tổng hợp giữa các đơn vị kinh doanh bằng cách cung cấp các nguồn lực cần thiết cho các đơn vị, chuyển giao kỹ năng và khả năng giữa các đơn vị, phối hợp các hoạt động của đơn
205 2019-03-26 318.73 KB Systems Essentials of Strategic Management 6.pdf
Ma trận và mạng là hai ứng cử viên cho một giai đoạn thứ tư trong công ty phát triển một giai đoạn không chỉ nhấn mạnh ngang trên các kết nối theo chiều dọc giữa người dân và các
206 2017-05-31 5.79 MB building microservices designing fine grained systems.pdf
207 2011-02-02 6.22 MB MS Press Designing Relational Database Systems.zip
208 2011-02-02 1.00 MB PH Software Development Building Reliable Systems.zip
209 2011-02-02 10.12 MB Springer Wireless On Demand Network Systems.zip
210 2011-02-02 30.32 MB Artech House CDMA Systems Engineering Handbook.zip
211 2014-08-17 65.57 MB ACD.Systems.ACDSee.v17.1.68.rar
212 2013-01-04 2.87 MB Acute Systems TransMac 10.3 Full.rar
213 2019-03-26 14.05 MB Theory and Design of CNC Systems .pdf
214 2019-03-26 548.00 KB 7 Digital Modulation In Communications Systems.pdf
215 2019-03-26 4.82 MB CSS Systems For Writing Maintainable CSS.pdf
A CSS System is a reusable set of content-oriented markup patterns and associated CSS created to express a site's individual design. It is the end result of a process that emphasizes up-front planning, loose coupling between CSS and markup, pre-empting
216 2019-03-26 7.59 MB Springer Introduction to Discrete Event Systems.pdf
217 2017-09-12 3.15 MB xoa syskey.rar
218 2019-03-26 2.70 MB STRATEGIC BUSINESS PLANNING A DYNAMIC SYSTEM for improving performance & competitive advantage.pdf
Business is one of the most diverse activities of mankind. Business operations typically handled by the business institutions such as companies, corporations, private ... but can also be active self of individuals.Business is the economic mode of operation
219 2018-01-17 1.16 MB WI TEC QC CPM 007 Check Hoist Brake and Festoon system.docx
220 2022-11-05 8.41 GB The.System.2022.2160p.WEB DL.DD5.1.SDR.H.265.mkv

... 9 10 11 12 13 ... 23 Show 201 - 220 of 447