Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
551 2019-03-26 62.34 KB Thực trạng việc thực hiện chiến lược marketing...
Chương I: Một số khái niệm cơ bản của du lịch và Mar 3
552 2019-03-26 94.01 KB Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY................................................... 2
553 2019-03-26 95.18 KB THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN...
554 2019-03-26 79.57 KB Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối...
Năm 2001 là năm chuyển giao thiên niên kỷ, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng IX và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005 đặt ra trách nhiệm lớn cho cơ quan thuế các cấp.
555 2019-03-26 83.55 KB Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho VTHKCC bằng xe bus ở Hà Nội.docx
Chương I: Tổng quan chung về trợ giá cho VTHKCC I- Tổng quan về giao thông đô thị 3 1- Hệ thống giao thông đô thị và vị trí của nó trong đời sống kinh tế -
556 2019-03-26 39.91 KB Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.docx
I. Khái niệm và các thành phần của chính sách quản lý nguồn nhân lực 2
557 2019-03-26 46.24 KB GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN MAISON DHANOI HANOVA.docx
Lời mở đầu 1
558 2019-03-26 96.74 KB Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt...
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.1. Các khái niệm, đặc điểm và phân loại : 3 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân
559 2019-03-26 35.82 KB Giải quyết tốt vấn đề thu nhập trong địa bàn nông thôn tỉnh Sóc Trăng.docx
Sóc Trăng là một tỉnh nông nghiệp, nông thôn nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có số dân 1.234.000 người, là một tỉnh giàu tiềm năng để phát triển. Mặc dù vậy, khu vực nông thôn của tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn: số họ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao (28,2%),
560 2019-03-26 31.44 KB Các phương tiện thông tin đại chúng với nhiệm vụ...
Sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực phản động càng ráo riết thực hiện "diễn biến hoà bình" ("DBHB") nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại, hòng nhanh chóng áp đặt "trật tự thế giới
561 2019-03-26 96.69 KB Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện nghiên...
Phần 1: Khái Quát Vế Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lao Động Và Xã Hội 3
562 2019-03-26 96.72 KB Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện nghiên...
Phần 1: Khái Quát Vế Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lao Động Và Xã Hội
563 2019-03-26 34.46 KB Bàn về một số nội dung quản lí nguồn nhân lực...
Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động . sự phát
564 2019-03-26 31.59 KB Thực trạng về vai trò của quản trị nguồn nhân...
PHẦN I: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC NGÀY NAY
565 2019-03-26 109.78 KB Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm...
Chương 1: QUAN NIỆM CỦA MÁC - ĂNGGHEN, LÊNIN VỀ XÃ HỘI HÓA 6
566 2019-03-26 83.60 KB Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh (VPBank).docx
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VPBANK 2
567 2019-03-26 31.81 KB Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán...
Chương I: giới thiệu chung về thị trường chứng khoán I. Khái niệm và vai trò của thị trường chứng khoán 1. Khái niệm
568 2019-03-26 109.74 KB Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm...
Chương 1: QUAN NIỆM CỦA MÁC - ĂNGGHEN, LÊNIN VỀ XÃ HỘI HÓA
569 2019-03-26 119.53 KB Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường...
Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 4
570 2019-03-26 112.74 KB Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công...
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 3
571 2019-03-26 106.28 KB Khái quát chung về công ty TNHH Nội thất Thành Phát.docx
572 2019-03-26 37.57 KB Các hoạt động khai thác khách của Chi nhánh Công...
1. Khái quát về Công ty Du Lịch Hương Giang. 2
573 2019-03-26 84.79 KB Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai...
574 2019-03-26 65.73 KB Tình hình tài chính tại công ty da giầy Hà Nội.docx
PHẦN I : KHÁI QUÁT HOÁ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
575 2019-03-26 113.01 KB Hệ thống thông tin kinh tế nội bộ khách sạn và...
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
576 2019-03-26 86.16 KB Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ...
Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ Mới giai đoạn 1930 - 1945. Ông hoàng của thơ tình ấy đã đốt lòng ham muốn của mình thành ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Trước sau, Xuân Diệu luôn luôn thể hiện cái tôi trữ tình khao khát giao cảm
577 2019-03-26 8.76 KB LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI NIỆM “TRỢ TỪ NHẤN MẠNH.docx
578 2019-03-26 246.51 KB Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế...
1.1 Khái niệm ........................................... 3
579 2019-03-26 56.22 KB GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG...
KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN NINH BÌNH
580 2019-03-26 150.20 KB ỨNG DỤNG CỦA MÀNG LỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC.docx
PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ CÁC QUÁ TRÌNH LỌC MÀNG. 3
581 2019-03-26 84.78 KB Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai...
Chương 1: Yêu cầu khách quan tiếp tục đổi mới quản lý doanh nghiệp thủy nông ở nước ta. 5
582 2019-03-26 28.45 KB Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập...
Tên tiểu luận: Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Liên hệ với tình hình ở Việt Nam.
583 2019-03-26 8.76 KB LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI NIỆM TRỢ TỪ NHẤN MẠNH.docx
Phần mở đầu
584 2019-03-26 54.89 KB DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC TUYỂN TINH QUẶNG VÀ SẢN...
Hoà Bình là tỉnh có tài nguyên khoáng sản tương đối dồi dào về chủng loại như:đá các loại, than đá, sét, vàng, sắt, đồng…Một trong những quặng kể trên thì quặng đồng đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện nay.
585 2019-03-26 24.30 KB Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong...
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua 20 năm và đã thu được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường theo
586 2019-03-26 41.88 KB BHYT HỌC SINH SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM.docx
"Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người". Không một người dân nào lại mong muốn mình bị bệnh tật, ốm đau hay gặp tai nạn, song cũng không ai có thể tránh khỏi điều đó. Vì vậy ở bất kỳ quốc gia nào, công tác chăm sóc sức khoẻ
587 2019-03-26 85.23 KB Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị...
Phần I: Những vấn đề lí luận chung về bảo hiểm TBĐT
588 2019-03-26 62.36 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 2).docx
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số
589 2019-03-26 28.59 KB Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong các...
Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin gắn liền với hoạt động thực tiễn của Người là sự khái quát kinh nghiệm điều tiết cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ ở Liên Xô. Chỉ trong một thời
590 2019-03-26 48.16 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên
591 2019-03-26 106.50 KB Bồi thường thiệt hại trong trường hợp sức khỏe...
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG LUẬT DÂN SỰ
592 2019-03-26 99.40 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác...
Nội dung chính Trang
593 2019-03-26 39.31 KB Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên
594 2019-03-26 103.21 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá...
595 2019-03-26 78.76 KB Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách...
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA NHÀ NƯỚC
596 2019-03-26 110.84 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ...
Lời mở đầu 1
597 2019-03-26 70.41 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
Lời nói đầu 1
598 2019-03-26 96.79 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ...
Lời mở đầu 1
599 2019-03-26 125.53 KB Điều tra tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại...
Cùng với sự phức tạp của tội phạm hình sự trên cả nước, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng có nhiều biến động và phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Qua báo cáo tổng kết năm ở địa bàn tỉnh Bắc Giang thì
600 2019-03-26 96.86 KB Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho...
Ngày nay, tại nhiều nước trên thế giới, một người đi làm có nghĩa là anh ta sẽ đủ nuôi vợ con, đủ sống một cuộc sống với nhiều tiện ích và phúc lợi, đủ trả cho các khoản nợ ngân hàng khi mua nhà và ô tô trả góp. Và khi anh ta

First | Prev | 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 85 | Next | Last