Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2979 (2979) , thời gian tìm:

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 60 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
601 2021-05-29 31.97 GB The Nest 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 iNTEGRUM.iso
602 2021-05-29 30.92 GB The Quick and the Dead 1995 UNCUT 1080p CEE Blu ray AVC TrueHD 5.1 SSG.iso
603 2021-05-29 39.42 GB The Last Castle 2001 1080p EUR Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 NEWHAM.iso
604 2021-05-29 33.01 GB The.Last.Castle.2001.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
605 2021-05-28 34.06 GB Bronx 2020 1080p GER Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 GMB.iso
606 2021-05-28 26.91 GB Bronx 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
607 2021-05-25 92.52 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEV...
608 2021-05-25 46.52 GB The Silence of the Lambs 1991 1080p REMASTERED Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 CiNEMATiC.iso
609 2021-05-25 33.50 GB The Silence of the Lambs 1991 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
610 2021-05-25 109.47 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux...
611 2021-05-25 45.74 GB The Quick and the Dead 1995 2160p UHD Blu ray Remux HEVC Atmos KRaLiMaRKo.mkv
612 2021-05-25 17.53 GB The.Quick.and.the.Dead.1995.1080p.UHD.Blu Ray.DD5.1.x264 SA89.mkv
613 2021-05-24 55.43 GB Zack.Snyders.Justice.League.D2.2021.Blu ray.2160p.UHD.HDR10.HEVC.TrueHD.7.1 CYBER.iso
614 2021-05-24 79.71 GB Zack.Snyders.Justice.League.D1.2021.Blu ray.2160p.UHD.HDR10.HEVC.TrueHD.7.1 CYBER.iso
615 2021-05-21 54.69 GB Chaos.Walking.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.DV.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
616 2021-05-21 44.67 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Tru...
617 2021-05-20 55.04 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC...
618 2021-05-19 28.70 GB Chaos.Walking.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
619 2021-05-19 44.99 GB Zack.Snyders.Justice.League.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 ZACK.mkv
620 2021-05-18 31.85 GB The House That Jack Built 2018 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
621 2021-05-17 57.33 GB Raya.and.the.Last.Dragon.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
622 2021-05-17 54.01 GB Raya and the Last Dragon 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC...
623 2021-05-16 29.72 GB The House That Jack Built 2018 Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
624 2021-05-15 27.76 GB The Father 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
625 2021-05-15 22.20 GB The.Father.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
626 2021-05-12 29.33 GB Crisis.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
627 2021-05-11 33.71 GB Aliens.1986.Special.Edition.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
628 2021-05-11 26.86 GB Raya and the Last Dragon 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD...
629 2021-05-10 44.52 GB Aliens 1986 2in1 Theatrical and Special Edition 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
630 2021-05-10 42.65 GB Alien 1979 2in1 Theatrical and Directors Cut 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
631 2021-05-10 20.42 GB Humanoids from the Deep 1980 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 2.0 HDT.mkv
632 2021-05-09 21.63 GB No.Mercy.1986.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.2.0 v99.iso
633 2021-05-07 24.19 GB Alien.1979.Directors.Cut.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
634 2021-05-05 20.38 GB No.Mercy.1986.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.2.0 HDT.mkv
635 2021-05-03 39.35 GB The.Mauritanian.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BHD.iso
636 2021-05-03 34.65 GB The.Mauritanian.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
637 2021-05-02 21.23 GB The War Below 2020 1080p FRA Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 UTT.iso
638 2021-05-02 19.15 GB The War Below 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
639 2021-04-29 42.17 GB Judas and the Black Messiah 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
640 2021-04-29 30.89 GB The.Virtuoso.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
641 2021-04-29 32.99 GB The Virtuoso 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
642 2021-04-29 28.71 GB Come.True.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
643 2021-04-29 32.75 GB Come True 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 iNTEGRUM.iso
644 2021-04-29 39.87 GB The.Little.Things.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 PCH.iso
645 2021-04-29 31.98 GB The.Little.Things.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
646 2021-04-28 30.89 GB The.Virtuoso.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
647 2021-04-28 34.48 GB Judas.and.the.Black.Messiah.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
648 2021-04-28 21.99 GB Vanquish.2021.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.iso
649 2021-04-26 26.45 GB The.Marksman.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
650 2021-04-24 29.53 GB Nomadland.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 60 | Next | Last