Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10935 (10935) , thời gian tìm:

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
601 2019-03-26 37.50 KB Trắc nghiệm Suy thận mạn.doc
Trắc nghiệm và giải đáp " Suy thận mạn" cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm và giải đáp nhiễm Suy thận mạn  
602 2019-03-26 37.50 KB bài tập kinh tế lượng 29.doc
  Cho mô hình mối quan hệ giữa thuế phụ thuộc như thế nào đối với thu nhập (theo dữ liệu trong file DATA3-4 thuộc bộ dữ liệu của Ramanathan). Trong đó: Tax           
603 2019-03-26 37.50 KB trao đổi hàng hóa.doc
     Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “ Khi lưu thông hàng hóa ra đời, nó đã phủ nhận hoàn toàn trao đổi trực tiếp; nhưng khi thương mại ra đời, nó lấy lưu thông
604 2019-03-26 37.50 KB Chân dung nhà đầu tư mạo hiểm.doc
Chuyên gia tài chính huyền thoại John Neff đã từng khẳng định: "Thị trường chứng khoán là sân chơi của những chú khủng long và không phải ai cũng có thể thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ tại đây". Quả thật, đối với những công ty non trẻ
605 2019-03-26 37.53 KB Giảm chi phí xuất khẩu hàng hoá Việt Nam khả năng và giải pháp.docx
Việt Nam đang từng bước phát triển và hội nhập với thế giới. Hoạt động ngoại thương là nghiệp vụ cóý nghĩa chiến lược là một bộ phận trọng yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế. Trong đó, đối với các doanh nghiệp Việt Nam để có chỗđứng trên thị trường thế
606 2019-03-26 37.53 KB Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng...
Phần 1: Những hiểu biết chung về lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế.
607 2019-03-26 37.53 KB Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả...
608 2019-03-26 37.62 KB Tính nhân văn trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh.docx
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một hệ thống các quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển nền kinh tếở Việt Nam từ ngay trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sau khi giành độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ
609 2019-03-26 37.63 KB Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất...
Chương I: Tổng quan về cán bộ, công chức . 3
610 2019-03-26 37.63 KB Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc...
I. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
611 2019-03-26 37.67 KB Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất...
612 2019-03-26 37.69 KB Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.docx
Phần I: Lý luận chung 1
613 2019-03-26 37.69 KB Những dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư...
CHƯƠNG I: Những lý luận cơ bản về nhu cầu vốn cho TTKT ở Việt Nam
614 2019-03-26 37.70 KB Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong thời kì đổi mới ở nước ta.docx
Chính trị với kinh tế là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định nhất tới sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ cả về lý luận và những kinh nghiệm lịch sử về sự tác động của chính trị vào phát triển kinh
615 2019-03-26 37.75 KB Hoàn thiện hạch toán nguyên liệu vật liệu và công...
Đối với Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay công nghệ còn chưa phát triển thì chi phí nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, mà đặc biệt trong các doanh
616 2019-03-26 37.92 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh...
Ngành cơ khí là một ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp cơ khí không chỉ cung cấp các sản phẩm tiêu dùng mà quan trọng hơn là cung cấp thiết bị, máy móc cho nhiều ngành sản xuất khác. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi
617 2019-03-26 37.96 KB Tôn giáo trong thế kỷ XXI.docx
Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ
618 2019-03-26 37.96 KB Tìm hiểu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính...
của một số nướctrong việc điều hành chính sách lãi suất
619 2019-03-26 37.99 KB Chủ nghĩa xã hội khoa học.docx
Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hỗi chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác vàĂngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa
620 2019-03-26 38.00 KB Xây dựng thương hiệu với những phương tiện truyền thông nổi bật .doc
  Như Bob Dylan nói: “Thời gian đang thay đổi. Cách mà con người được quy định để tiếp nhận thông tin sẽ quyết định hay củng cố sự yêu thích sản phẩm nào hơn và cách đó hiện
621 2019-03-26 38.00 KB Bài toán khách hàng với hoạt động bán lẻ.doc
Trong ngành công nghiệp bán lẻ, không một công ty nào có thể tránh được thách thức tìm kiếm những khách hàng mới. Đây thực sự là một bài toán không
622 2019-03-26 38.00 KB thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự .doc
thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự . mẫu về thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với cán bộ 
623 2019-03-26 38.01 KB Luận văn về tôn giáo.docx
Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nú luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về nội
624 2019-03-26 38.06 KB Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các khu công...
Chương I. Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 2
625 2019-03-26 38.06 KB Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động...
Phần I : Lý luận chung về tín dụng ngân hàng thương mại.
626 2019-03-26 38.09 KB Thưc trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp...
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
627 2019-03-26 38.16 KB Báo cáo tổng hợp về Công ty Dệt 8 3.docx
Môi trường không khí có ảnh hưởng rất lớn và trực tếp đến sức khoẻ của con người , ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia . Hiện nay trên toàn cầu đang báo động về tình trạng ô nhiễm nói chung , ô nhiễm môi trường không khí nói riêng . Nước
628 2019-03-26 38.17 KB Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích...
Vấn đề đối với các quốc gia là, phải có chiến lược thích ứng và khôn ngoan để vượt qua thách thức và chớp lấy thời cơ, đồng thời phải có ý thức giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ để đưa quốc gia dân tộc mình đến chỗ
629 2019-03-26 38.21 KB Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt...
Hàng dệt may được coi là một trong những mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam, phát triển hàng dệt may là bước đi có tính chất chiến lược. Là một nước đang phát triển và đang trong tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) những con đường mới đang được mở
630 2019-03-26 38.35 KB Thực trạng vận hành luật thuế GTGT và tổ chức...
Kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt là với thuế GTGT, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. Việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế
631 2019-03-26 38.36 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất...
Phát triển kinh tế nhiều thành phần là một chủ trương khoa học, lâu dài của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nền kinh tế nhiều thành phần còn là một nền kinh tế có tính cạnh tranh quyết liệt.
632 2019-03-26 38.38 KB Vai trò của Nhà Nước trong sự nghiệp công nghiệp...
Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển, đạt được trình độ một nước phát triển đều phải trải qua nấc thang có tính tất yếu lịch sử. Đó là công nghiệp hoá. Trên thế giới đã có nhiều nước tiến hành thành công công nghiệp hoá và hiện nay cũng còn nhiều nước
633 2019-03-26 38.42 KB Lý luận hình thái kinh tế xã hội trong con đường phát triển đất nước.docx
Triết học là một hệ thống quan điểm chung về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó.Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vậtvà hiện tượng của tự nhiênvàxã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục
634 2019-03-26 38.43 KB Nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến...
Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công
635 2019-03-26 38.44 KB Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định...
636 2019-03-26 38.50 KB Giải pháp giá trị khách hàng.doc
Giải pháp giá trị khách hàng (nhìn từ góc độ kháGiải pháp giá trị khách hàng (nhìn từ góc độ khách hàng và thị trường) "là một
637 2019-03-26 38.50 KB “Giải mã” nhân viên.doc
Biết được nhân viên thực sự nghĩ gì về công việc hiện tại, những hoạch định của họ cho tương lai để có đối sách thích hợp là một trong những yếu tố giúp phát huy khả năng của nhân viên cũng như giữ họ ở lại với công ty. Khi nhận được mẩu tin nhắn qua
638 2019-03-26 38.50 KB Ba giai Tu xuat.doc
639 2019-03-26 38.64 KB Các chính sách cơ bản của chính phủ để phát triển...
PHẦN I: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NÓI CHUNG VÀ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NÓI RIÊNG 2
640 2019-03-26 38.74 KB Hoàng Phi Hồng Cậu bé vô song tập 33.pdf
Hoàng Phi HỒng - Cậu bé vô song Đây là phần tổng hợp của loạt phiêu lưu về cậu bé Hoàng Phi Hồng (tên gốc là Chinmi, các nhà xuất bản đặt tên là Đại Hùng/Trần
641 2019-03-26 38.75 KB Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công...
1, Khái niệm quản lý thương hiệu . Xuất phát từ chỗ đang còn tranh cãi về nội hàm của thuật ngữ thương hiệu nên việc quản lý thương hiệu tại Việt Nam cũng có những bất cập ngay từ trong cách đặt vấn đề . Rất cần phân biệt dõ dàng về xây dựng
642 2019-03-26 38.75 KB Công nghiệp hoá hiện đại hoá Thực trạng và giải...
I. Cơ sở của đề tài 6
643 2019-03-26 38.77 KB Công nghiệp hoá hiện đại hoá Thực trạng và giải...
I. Cơ sở của đề tài 6
644 2015-05-05 38.87 KB the army of crime larme du crime vietnamese 373127.rar
//the-army-of-crime-larme-du-crime_vietnamese-373127.rar / Đội Quân Tội Phạm (2009) | The Army of Crime – L’Armée du crime (Đội Quân Tội Phạm) năm 2009 của nhà làm phim kỳ cựu người Pháp Robert Guédiguian dựa trên một câu chuyện của Serge
645 2019-03-26 38.93 KB THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU TƯ BẢN VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
646 2019-03-26 38.97 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TỔ...
CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY SEA MEGA:
647 2019-03-26 38.97 KB Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở...
648 2019-03-26 38.99 KB Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua...
A. Cơ sở lý luận về vấn đề 2
649 2019-03-26 39.00 KB Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho...
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời
650 2019-03-26 39.00 KB BM.YT.10. Bản diễn giải điều kiện cơ sở hành nghề.doc
BM.YT.10.- Bản diễn giải điều kiện cơ sở hành nghề Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính này sẽ

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 219 | Next | Last