Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
651 2019-03-26 46.11 KB Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương...
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 2
652 2019-03-26 49.16 KB Hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình.docx
Chương I: Khái quát về hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình 2
653 2019-03-26 58.45 KB Bàn về tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp.docx
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ HH 2
654 2019-03-26 76.95 KB Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm...
Phần một: khái quát về công ty và tình hình kinh doanh của công ty5
655 2019-03-26 37.13 KB Bàn về thuế GTGT – một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.docx
I. Khái quát chung về thuế GTGT................................................3
656 2019-03-26 47.71 KB Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Tuấn tú.docx
Phần I: Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tuấn Tú..2
657 2019-03-26 103.04 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM KIM TƯỢNG………………………………...3
658 2019-03-26 77.12 KB Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp...
Chương I. Khái quát về marekting và chiến lược sản phẩm trong hoạt động kinh doanh 3
659 2019-03-26 84.09 KB Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia...
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI VÀ THỨC ĂN GIA SÚC.
660 2019-03-26 15.51 KB THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN...
I. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
661 2019-03-26 49.71 KB Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG (ARTEX THĂNG LONG) 1
662 2019-03-26 54.08 KB Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty dệt Minh Khai.docx
Chương I: Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu và vai trò của nó đối với nền kinh tế quốc dân
663 2019-03-26 63.04 KB Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp.docx
Vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi
664 2019-03-26 173.64 KB Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 5
665 2019-03-26 40.80 KB Các biện pháp nâng cao hiệu quả XNK uỷ thác ở Công ty TOCONTAP Hà nội.docx
ChươngI: Khái niệm chung về hoạt động xuất nhập khẩu
666 2019-03-26 18.96 MB Bách khoa thủy sản Phần 1.pdf
Bách khoa Thủy sản do Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì, biên soạn, NXB Nông nghiệp xuất bản năm 2007. Đây cũng là cuốn bách khoa đầu tiên tổng quan về lĩnh vực thủy sản. Sách gồm 600 trang khổ 20,5 x 29cm, tập trung và 6 nhóm nội dung cơ bản: Môi
667 2019-03-26 19.35 MB Bách khoa thủy sản Phần 2.pdf
Bách khoa Thủy sản do Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì, biên soạn, NXB Nông nghiệp xuất bản năm 2007. Đây cũng là cuốn bách khoa đầu tiên tổng quan về lĩnh vực thủy sản. Sách gồm 600 trang khổ 20,5 x 29cm, tập trung và 6 nhóm nội dung cơ bản: Môi
668 2019-03-26 46.72 KB Thực trạng và giải pháp trong hoạt động xuất khẩu...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT HÀNG TCMN Ở VIỆT NAM VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐXK MẶT HÀNG NÀY
669 2019-03-26 600.22 KB HIỆN TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2 4
670 2019-03-26 51.72 KB Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM 3
671 2019-03-26 25.13 KB Bảo hiểm kết hợp con người.docx
PHẦN THỨ NHẤT - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 2
672 2019-03-26 32.90 KB Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong cơ chế thị trường.docx
Phần I: Khái quát chung về BHXH
673 2019-03-26 92.11 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
674 2019-03-26 84.20 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực...
Chương I : Khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu 5
675 2019-03-26 37.36 KB Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại...
Đất nước ta đang từng bước đi lên hoà chung với công cuộc đổi mới và phát triển, không ngừng cải thiện những cơ chế chính sách để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đời sống nhân dân được
676 2019-03-26 85.38 KB ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỬA KHẨU VÙNG ĐÔNG BẮC.docx
Thuật ngữ khu kinh tế cửa khẩu mới được dùng ở Việt Nam trong một số năm gần đây khi quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước phát triển mới, đòi hỏi phải có mô hình kinh tế phù hợp nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh kinh
677 2019-03-26 17.78 KB BẢO HIỂM TIỀN GỬI TẠI VIỆT NAM.docx
Ngày nay,cùng với sự phát triển nhanh chóng của x• hội,cuộc sống của con người ngày càng văn minh hơn.Những máy móc hiện đạI và tối tân dần dần thay thế sức lao động.Con người hiện đạI hôm nay không còn phảI lo nhiều đến việc tồn tạI mà càng ngày càng
678 2019-03-26 20.16 KB Lãi suất và vai trò của lãi suất trong huy động vốn.docx
I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÃI SUẤT
679 2019-03-26 14.73 KB Ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động.docx
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
680 2019-03-26 52.29 KB Thực trạng quá trình triển khai thí điểm BHYT toàn...
PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHYT
681 2019-03-26 47.32 KB Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng giải pháp đối...
Đây cũng là mối quan tâm lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, nhất là từ khi thị trường bảo hiểm đã chuyển từ "thị trường của người bán" thành "thị trường của người mua". Vấn đề nghiên cứu, cải tiến, áp dụng và triển khai các loại hình bảo
682 2019-03-26 98.98 KB Về quy trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xây...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT 2
683 2019-03-26 655.76 KB Giáo trình nghề nuôi Hải sản.pdf
Kể từ đầu những năm 1950, khi mà việc làm ăn làm cho thu nhập của con người ở Nhật và các nước phương Tây trở nên khá giả, người ta bắt đầu ăn các loài giáp xác, và chính điều nầy đã làm nổi lên phong trào nuôi thủy sản theo lối cổ truyền hay hiện đại
684 2019-03-26 96.41 KB Đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế học...
Chương I: Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV 3
685 2019-03-26 103.22 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
686 2019-03-26 85.29 KB Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị...
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM TBĐT
687 2019-03-26 103.22 KB Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP
688 2019-03-26 1.16 MB Phương hướng và giải pháp phát triển công ty TNHH...
Phần I: Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 2
689 2019-03-26 60.06 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
CHƯƠNG I; KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN
690 2019-03-26 48.17 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi
691 2019-03-26 85.88 KB Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp...
I. Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH. 3
692 2019-03-26 110.68 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ quan BHXH Việt Nam.docx
Chương
693 2019-03-26 99.34 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác...
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ. 3
694 2019-03-26 70.23 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 2
695 2019-03-26 40.96 KB Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong...
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của Đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.Việt Nam là nước đang phát triển , chúng ta tham gia vào quá trình hội
696 2019-03-26 36.97 KB Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang...
1.Tính cấp thiết của đề tài:Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988)
697 2019-03-26 1.28 MB Giáo trình kinh tế lâm nghiệp.doc
Để đi đến khái niệm về lâm nghiệp, trên thực tế đã có nhiều quan điểm: Quan điểm thứ nhất: cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ rừng.
698 2019-03-26 25.61 KB Sở giao dịch –đầu mối hoạt động của nong nghiệp...
 Giới thiệu khái quát Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :
699 2019-03-26 19.46 KB Hợp đồng mua bán ngoại thương Nội dung và cách...
I. KHÁI QUÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG (HĐMBNT).
700 2019-03-26 44.28 KB Khai thác tiềm năng du lịch huyện Sóc Sơn phục vụ du lịch cuối tuần.docx
Ngày nay trên thế giới du lịch đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội của người dân. Vì vậy, phát triển du lịch là hướng đi chiến lược của rất nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Trong những năm qua du

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 85 | Next | Last