Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'thai': 4743 (4743) , thời gian tìm:

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 95 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
651 2019-03-26 26.74 KB Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá trong điều kiện...
Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin công nghệ chi thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển
652 2019-03-26 115.16 KB Quá trình hình thành và thực trạng kinh doanh của...
Phần I: Giới thiệu chung về Công ty gang thép Thái Nguyên và Chi nhánh tại Hà Nội 3
653 2019-03-26 32.68 KB Báo cáo tổng hợp Công ty Gang Thép Thái Nguyên.docx
Nhằm nâng cao hiểu biết và sự tiếp cận thực tế đối với quy trình sản xuất em được đi thực tế kiến tập tại Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Nhờ có chuyến đi tại cơ sở mà chúng em được mở mang thêm tầm hiểu biết của bản thân và có cơ hội được áp dụng những
654 2019-03-26 869.20 KB Xây Dựng Ứng Dụng Bắt Gói Tin Cho Việc Phân Tích...
Xây Dựng Ứng Dụng Bắt Gói Tin Cho Việc Phân Tích Thông Tin Mạng Phục Vụ Quản Lý Tác giả: Gia Quốc Vinh và Hồ Phạm Thái Vinh Nhà xuất bản: ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
655 2019-03-26 106.67 KB Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
656 2019-03-26 91.30 KB VỀ CÁC HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO Ở TỈNH THÁI BÌNH.docx
Chương 1: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO Ở TỈNH THÁI BÌNH
657 2019-03-26 101.18 KB Vấn đề ổn định chính trị xã hội trên địa...
Chương 1: NỘI DUNG, VAI TRÒ CỦA ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA
658 2019-03-26 135.96 KB Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình...
Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hướng tới kinh tế tri thức và mở rộng hội nhập quốc tế với nhiều thuận lợi và khó khăn,
659 2019-03-26 63.09 KB Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa...
Chương 1: CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SINH THÁI TRUYỀN THỐNG Ở VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC NƯỚC TA
660 2019-03-26 66.81 KB Tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định...
661 2019-03-26 53.79 KB Mở rộng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp...
CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM
662 2019-03-26 1.08 MB CƠ HỌC ĐẤT CHƯƠNG 4.pdf
Cường độ và ổn định của nền đất: Muốn cho các công trình xây dựng sử dụng được bình thường, điều cần thiết là phải đảm bảo cho các công trình đó không làm việc ở trạng thái giới hạn.
663 2019-03-26 61.48 KB Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản...
Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đánh dấu sự chuyển hướng của nền kinh tế nước ta từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vai trò của Ngân sách Nhà nước cũng thay đổi và
664 2019-03-26 53.56 KB Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập...
Nhân loại đã thừa nhận sự không tương hợp giữa môi trường và phát triển, thừa nhận việc "làm kinh tế tốt bằng cách làm sinh thái tồi"(1) trong quá khứ. Loài người đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm và đầy thách thức do chính mình gây ra bằng những
665 2019-03-26 70.47 KB Một số giải pháp nhằm phục hồi và phát triển...
Làng nghề truyền thống ở nước ta đã có từ lâu đời với nhiều làng nghề nổi tiếng trong và ngoài nước. Cùng với các làng nghề truyền thống các nghề mới, làng nghề mới cũng xuất hiện. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay các làng nghề có vị trí đặc
666 2019-03-26 83.78 KB Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DNV&N
667 2019-03-26 108.00 KB Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ...
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI
668 2019-03-26 44.43 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG...
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁ THÀNH
669 2019-03-26 41.32 KB Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên.docx
Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các công ty cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối
670 2019-03-26 87.22 KB Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công...
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người.Con người hình thành và phát triển dẫn tới sự hình thành xã hội loài người.Bằng các hoạt động sản xuất,con người đã tạo ra được của cải vật chất để duy trì cuộc sống bản
671 2019-03-26 84.23 KB TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN.docx
Phần I. Giới thiệu một số vấn đề chung về công ty CKGT . . . . . . 7
672 2019-03-26 128.10 KB Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ...
Sản xuất vật chất là cơ sở để xã hội loài người tồn tại và phát triển. Trình độ sản xuất xã hội ngày càng phát triển qua các hình thái kinh tế, xã hội và theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý. Trong điều kiện hiện nay, khi mà nền
673 2019-03-26 119.22 KB Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả...
Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
674 2019-03-26 136.58 KB Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
Trong những thập niên gần đây, kinh tế khu vực và kinh tế thế giới đang có xu hướng hội nhập và toàn cầu hoá. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới một quốc gia mà nó ảnh hưởng tới nền kinh tế của cả thế giới. Đứng trước hoàn cảnh đó, mỗi một quốc gia, mỗi
675 2019-03-26 16.40 KB Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và...
Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang là một đất nước có được nhiều sự chú ý từ các nước trên thế giới.
676 2019-03-26 23.92 KB Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp...
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu
677 2019-03-26 18.19 KB VIỆC VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CÔNG...
Loài người đã trải qua các phương thức sản xuất: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Mỗi một xã hội đều có những mối quan hệ sản xuất riêng tương ứng với mỗi lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định
678 2019-03-26 24.92 KB Vấn đề xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở Việt Nam.docx
I Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
679 2019-03-26 28.61 KB Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận...
I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC- LÊ NIN. 2
680 2019-03-26 23.93 KB Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để...
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu
681 2019-03-26 30.45 KB VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO...
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong
682 2019-03-26 29.02 KB SỰ RA ĐỜI CỦA HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN).docx
Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể
683 2019-03-26 50.28 KB Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam.docx
Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam
684 2019-03-26 809.35 KB Giới thiệu chung về hóa học đất.pdf
Đất là một hệ thống động trong đó dung dịch đất là môi trường của các quá trình vật lý, hoá học và sinh học trong đất. Dung dịch đất tồn tại ở trạng thái cân bằng động với các chất vô cơ, chất hữu cơ, vi sinh vật và không khí đất. Vì thế nó đóng vai trò
685 2019-03-26 25.10 KB Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua...
Từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng ta đã thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, coi đây là một giải pháp chiến lược nhằm giải phóng và khai thác tối đa các tiềm năng hiện có để phát triển lực lượng sản
686 2019-03-26 134.89 KB Công nghệ tái chế dầu thải.pdf
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Trung tâm Hóa học ứng dụng Liên bang Nga đã nghiên cứu tái chế dầu thải tại một xưởng thực nghiệm có công suất 1000 tấn nguyên liệu/ năm. Một công nghệ xử lý dầu thải đã được đề xuất. Nhưng quy trình một giai đoạn
687 2019-03-26 257.27 KB Công Nghệ Hóa Dầu P1.pdf
Tài liệu công nghệ hóa dầu phần 1 là những kiến thức chuyên sâu về các thiết bị khai thác và chế biến dầu, các chất xúc tác trong hóa dầu, trạng thái vật lý, hóa lý và các ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, quá trình và công nghệ chế biến dầu và khí (bao
688 2019-03-26 282.36 KB Công Nghệ Hóa Dầu P2.pdf
Các bạn đang tham khảo tài liệu công nghệ hóa dầu phần 2. Đây là những kiến thức chuyên sâu về các thiết bị khai thác và chế biến dầu, các chất xúc tác trong hóa dầu, trạng thái vật lý, hóa lý và các ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, quá trình và công
689 2019-03-26 216.80 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước...
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC 6
690 2019-03-26 163.42 KB Phân tích chiến lược và một số giải pháp nhằm...
Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới kinh tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, giúp chúng ta đi tắt, đón đầu, tránh được nguy cơ tụt
691 2019-03-26 73.88 KB Quản lý rác thải ở khu đô thị Thực trạng và giải pháp.docx
Trong những năm vừa qua, vấn đề nổi cộm trên thế giới là vấn đề môi trường, đã được nhân loại thấy rõ tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của nó đối với sự phát triển của con người.
692 2019-03-26 61.42 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình quản lý...
CHƯƠNG I. XÁC LẬP TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI VỚI MỘT MÔ HÌNH THU GOM CHẤT THẢI RẮN. 8
693 2019-03-26 84.83 KB Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi...
CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG 6
694 2019-03-26 83.75 KB Khảo sát và đánh giá hiện trạng chất thải nguy...
Chất thải nguy hại hiện nay là vấn đề mà các nhà môi trường học và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Do chất thải nguy hại liên quan rất lớn đến sức khoẻ cộng đồng và mức sống của mỗi người dân nên luôn được chính phủ chú ý. Hiện nay vấn đề chất thải
695 2019-03-26 74.91 KB Thực trạng môi trường và các biện pháp giảm thiểu...
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vấn đề xây dựng hạ tầng cơ sở là trọng tâm. Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển công nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu. Xi măng là một trong những nguyên liệu cơ bản để xây dựng các
696 2019-03-26 344.67 KB Luận văn Cao học Quản trị doanh nghiệp Chương 2.pdf
Trong nửa cuối thế kỷ 20, nhiều lý thuyết đã được hình thành và được kiểm nghiệm nhằm nghiên cứu sự chấp thuận công nghệ của người sử dụng. Fishbein và Ajzen (1975) đã đề xuất Thuyết Hành Động Hợp Lý (Theory of Reasoned Action - TRA), Ajzen (1985) đề
697 2019-03-26 79.17 KB HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN...
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
698 2019-03-26 65.50 KB Tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản...
Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện phương châm đào tạo của nhà trường đối với các học sinh là “học đi đôi với hành, lý luận với thực tế” nhằm giúp đỡ các học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường không những nắm vững được kiến thức đã học mà điều
699 2019-03-26 94.90 KB Tăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty xây...
Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn, sản phẩm của ngành xây dựng có vai trò quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tác động đến sự phát
700 2019-03-26 54.32 KB Gắn kết vấn đề môi trường vào công tác lập...
Nhân loại đã thừa nhận sự không tương hợp giữa môi trường và phát triển, thừa nhận việc "làm kinh tế tốt bằng cách làm sinh thái tồi"(1) trong quá khứ. Loài người đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm và đầy thách thức do chính mình gây ra bằng những

First | Prev | 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 95 | Next | Last