Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2785 (2785) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2017-08-15 26.79 GB Eliminators 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
702 2017-08-15 1.79 MB Pearl Harbor 2001 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
703 2017-08-15 1.75 MB The Thing 2011 1080p Blu ray REMUX VC 1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
704 2017-08-15 1.76 MB The Stormriders 1998 HKG Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
705 2017-08-15 1.76 MB Sword Master 2016 Blu ray REMUX 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
706 2017-08-16 42.15 GB Baahubali The Beginning 2015 1080p Blu ray REMUX AVC ATMOS TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
707 2017-08-16 30.81 GB Ben Hur 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
708 2017-08-16 16.70 GB Bounty Hunters 2016 1080p Blu ray REMUX AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
709 2017-08-16 18.00 GB Breaking News 2004 Remux 1080p Blu ray AVC Dolby TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
710 2017-08-16 19.31 GB Cell 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
711 2017-08-16 29.92 GB Call of Heroes 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
712 2017-08-16 1.76 MB Ben Hur 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
713 2017-08-16 1.76 MB Breaking News 2004 Remux 1080p Blu ray AVC Dolby TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.rar
714 2017-08-16 1.75 MB Cell 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
715 2017-08-17 19.68 GB Code of Honor 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
716 2017-08-17 29.31 GB Collide 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
717 2017-08-17 23.30 GB Flying Swords Of Dragon Gate 2011 1080p REMUX Blu Ray DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
718 2017-08-17 1.76 MB Code of Honor 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
719 2017-08-17 1.75 MB Collide 2016 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
720 2017-08-17 27.24 GB Alien Covenant 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
721 2017-08-17 32.79 GB A Moment to Remember 2004 Director Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
722 2017-08-17 1.77 MB Flying Swords Of Dragon Gate 2011 1080p REMUX Blu Ray DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
723 2017-08-17 19.95 GB Asura 2012 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
724 2017-08-18 26.47 GB Swordsman II 1991 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
725 2017-08-19 23.67 GB Troy 2004 Blu ray 1080p CEE VC 1 LPCM 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
726 2017-08-19 28.20 GB The Purge Election Year 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
727 2017-08-19 1.76 MB The Purge Election Year 2016 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
728 2017-08-19 1.77 MB Troy 2004 Blu ray 1080p CEE VC 1 LPCM 5.1 Linkneverdie.com.rar
729 2017-08-19 18.47 GB Crime Story 1993 REMUX Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
730 2017-08-19 1.76 MB Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
731 2017-08-19 1.75 MB Rings 2017 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
732 2017-08-19 1.76 MB A Moment to Remember 2004 Director Cut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
733 2017-08-20 30.86 GB Oblivion 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
734 2017-08-20 31.46 GB World War Z 2013 Unrated Cut 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
735 2017-08-20 1.77 MB Crime Story 1993 REMUX Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
736 2017-08-20 1.75 MB Oblivion 2013 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
737 2017-08-21 1.75 MB Die Fighting 2014 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0 Linkneverdie.com.rar
738 2017-08-21 1.76 MB Wu Dang 2012 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
739 2017-08-21 1.76 MB Warcraft 2016 Blu ray 1080p AVC TrueHD 7.1 Atmos Linkneverdie.com.rar
740 2017-08-21 1.76 MB World War Z 2013 Unrated Cut 1080p REMUX Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
741 2017-08-21 20.81 GB Dealer Healer 2017 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
742 2017-08-21 1.76 MB Criminal 2016 Blu ray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
743 2017-08-21 21.02 GB Extraordinary Mission 2017 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
744 2017-08-21 1.76 MB Alien Covenant 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
745 2017-08-21 1.74 MB Asura 2012 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
746 2017-08-21 27.00 GB King Arthur Legend of the Sword 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
747 2017-08-22 15.00 GB Fast Five 2011 1080p EXTENDED Blu Ray DTS x264 DON.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Qua Nhanh Qua Nguy Hiem 1-8/Fast Five 2011 1080p EXTENDED Blu-Ray DTS x264-DON.mkv / Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 (2016) | Chia tay Brian O’Conner – Paul Walker nhưng cuộc phiêu lưu tốc độ của Dominic Toretto vẫn còn tiếp diễn.
748 2017-08-22 38.31 GB The Fast and the Furious 2001 Blu ray CEE 1080p VC 1 DTS HD MA 5.1.iso
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Qua Nhanh Qua Nguy Hiem 1-8/The Fast and the Furious 2001 Blu-ray CEE 1080p VC-1 DTS-HD MA 5.1.iso / Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 (2016) | Chia tay Brian O’Conner – Paul Walker nhưng cuộc phiêu lưu tốc độ của Dominic Toretto
749 2017-08-22 36.31 GB 2 Fast 2 Furious 2003 1080p Blu ray CEE VC 1 DTS 5.1.iso
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Qua Nhanh Qua Nguy Hiem 1-8/2 Fast 2 Furious 2003 1080p Blu-ray CEE VC-1 DTS 5.1.iso / Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 (2016) | Chia tay Brian O’Conner – Paul Walker nhưng cuộc phiêu lưu tốc độ của Dominic Toretto vẫn còn tiếp diễn.
750 2017-08-22 45.45 GB Fast and Furious 6 2013 2in1 Blu ray CEE 1080p AVC DTS HD MA 5.1.iso
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Qua Nhanh Qua Nguy Hiem 1-8/Fast and Furious 6 2013 2in1 Blu-ray CEE 1080p AVC DTS-HD MA 5.1.iso / Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 (2016) | Chia tay Brian O’Conner – Paul Walker nhưng cuộc phiêu lưu tốc độ của Dominic Toretto vẫn

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 56 | Next | Last