Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(2010)': 3975 (3975) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 80 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2019-03-26 166.00 KB Tìm Hiểu về Hợp Đồng Ngoại Thương và Các Điều Khoản Incoterm 2000 và 2010 .doc
702 2019-03-26 482.00 KB Tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích...
Hiện nay, Việt Nam đã và đang ngày một hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đang xây dựng và hoàn chỉnh nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, lấy công nghiệp làm trọng tâm để phát triển.Trong đó công nghiệp khai thác chế biến và kinh doanh than
703 2019-03-26 2.68 MB Báo Cáo Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Việt Nam Fashion 2010.doc
704 2019-03-26 1.20 MB Hoàn thiện chính sách lãi suất cơ bản Ngân hàng nhà nước Việt Nam.doc
Một trong những công cụ quản lý vĩ mô có vai trò quan trọng trong chính sách tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu của quốc gia về tăng trưởng, lạm phát, công ăn việc làm đó là chính sách lãi suất. Chính sách lãi suất phù hợp không chỉ có tác dụng giúp
705 2019-03-26 754.50 KB MA nhìn từ góc độ cạnh tranh Nhận diện xu...
LỜI MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết của đề tài Hợp nhất và sáp nhập (M&A) là một hoạt động đặc trưng của nền kinh tế thị trường, đã diễn ra từ hàng trăm năm nay trên thế giới. Gần đây, cùng với sự phát triển hiện đại và phức tạp của hệ thống thông tin, hoạt
706 2019-03-26 459.00 KB Đánh giá về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà...
Cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ từ giữa tháng 9 năm 2008 ở Mỹ làm cho kinh tế thế giới nhanh chóng rơi vào suy thoái, kim ngạch thương mại sụt giảm mạnh, thất nghiệp tăng, lòng tin của các nhà đầu tư giảm sút nghiêm trọng. Chúng ta đã chứng kiến việc
707 2019-03-26 512.00 KB Nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại VCB.doc
Từ việc kí kết hiệp định tự do thương mại Việt - Mỹ đến những cam kết mở cửa khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho đến mới đây nhất là cuộc khủng hoảng nợ của các quốc gia khu vực đồng tiền chung châu Âu.
708 2019-03-26 1.34 MB Kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong bối cảnh hậu suy giảm kinh tế.doc
Lạm phát là một vấn đề lớn trong chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Kiềm chế tốc độ lạm phát có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển, gia tăng năng lực sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm vừa qua tình hình giá cả trong nước
709 2019-03-26 218.50 KB Luật thanh tra sửa đổi 2010.doc
710 2019-03-26 1.26 MB State Bank of Vietnam Annual Report 2010.pdf
711 2019-03-26 4.77 MB Kế toán ngân hàng 2010.pdf
712 2019-03-26 5.03 MB Word 2010 Training Book.doc
713 2019-03-26 71.43 KB Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với...
Thế giới đã bước vào thế kỷ 21 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ (KH - CN). Ngày nay KH - CN được ứng dụng rất nhiều vào cuộc sống của con người. Đặc biệt, ứng dụng tri thức KH - CN trong phát triển kinh tế là một hướng đi đúng.
714 2019-03-26 144.51 KB Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam.docx
Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam
715 2019-03-26 31.04 KB Những đổi mới trong chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp.
Với những thành tựu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả đã đạt được trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Chúng ta phảI thừa nhận sự đóng góp không nhỏ từ các nguồn đầu tư bên ngoài cho sự phát triển đó. Để hoàn thành
716 2019-03-26 56.53 KB Đánh giá thực trạng và một số giải pháp về tình...
Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo
717 2019-03-26 71.97 KB Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ...
Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đư­ợc trong quá trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ng­ười đ­ược hư­ởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho
718 2019-03-26 56.85 KB Thực trạng và một số giải pháp xuất khẩu thuỷ...
Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định để phát triển của những năm tiếp
719 2019-03-26 113.71 KB Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.docx
Tín dụng cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển
720 2019-03-26 117.53 KB Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá...
Thời kỳ nền kinh tế Việt Nam còn đang trong tình trạng tập trung bao cấp, các ngành sản xuất , kinh doanh hầu hết đều phát triển kém. Người ta gần như không quan tâm đến thị trường, không coi trọng đúng mức vai trò của thị trường đối với việc sản xuất
721 2019-03-26 129.35 KB Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu...
Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1760 triệu USD. Định hướng phát triển xuất khẩu của ngành giai đoạn 2000-2010
722 2019-03-26 198.35 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ...
Hoạt động của Ngân hàng gắn liền với cơ chế quản lý kinh tế việc chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi hoạt động của Ngân Hàng phải là đòn bảy kinh tế, là công cụ kiềm chế và đầy lùi lạm phát nhằm
723 2019-03-26 309.31 KB Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy...
Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã từng bước thực hiện chính sách cải cách và đổi mới toàn diện nèn kinh tế quốc dân. Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam đã có bước phát triển khởi đầu tốt đẹp, thành công lớn nhất là
724 2019-03-26 125.97 KB MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN...
Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Thắng thuộc UBND Thành Phố Hải Phòng là một doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép Số 4485/GP - TLDN ngày 08/07/1999 do UBND Thành phố Hải Phòng cấp. Đăng ký kinh doanh Số 072027/GPĐKKD ngày 14/07/1999 do Sở kế hoạch Đầu
725 2019-03-26 288.26 KB Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản...
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu
726 2019-03-26 129.85 KB Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và...
Một trong những nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu mà Đảng và Nhà nước ta đề ra cho thời kỳ 2001-2010 là tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, trong đó có một quan điểm chủ đạo là đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới. Trong
727 2019-03-26 1.55 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
Ngày nay chúng ta đang được chứng kiến tốc độ phát triển như vũ bão của các nền kinh tế trên thế giới cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông từ chiếc tàu thuỷ chạy bằng máy hơi
728 2019-03-26 343.00 KB Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tiêu Dùng .doc
Nghiên cứu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn CN Mỹ Thành từ năm 2008 đến hết năm 2010
729 2019-03-26 3.42 MB Biotechnology for Agr Development (2010).pdf
730 2019-03-26 343.98 KB PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT –...
MỤC LỤC 1. Phân tích định tính 6 1.1. Giới thiệu công ty 6 1.1.1. Giới thiệu chung 6 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức 8 1.1.4. Cơ cấu cổ đông 9 1.1.5 Thương
731 2019-03-26 4.59 MB Hướng Dẫn Word 2010.docx
732 2019-03-26 4.38 MB Hướng Dẫn PowerPoint 2010 Microsoft Vietnam p2.pdf
733 2019-03-26 4.25 MB Hướng Dẫn PowerPoint 2010 Microsoft Vietnam p3.pdf
734 2019-03-26 3.38 MB Hướng Dẫn PowerPoint 2010 Microsoft Vietnam p1.pdf
735 2019-03-26 100.53 KB Một số giải pháp cơ bản về phát triển vùng Nguyên...
Trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2010, vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn sẽ được quy hoạch mở rộng lên 15.000ha, để hàng năm cung cấp cho nhà máy từ 900 - 1 triệu tấn mía, chắc chắn sẽ không ít gặp phải khó khăn thử thác.
736 2019-03-26 79.29 KB Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy...
Chương I: Vai trò của cơ chế chính sách của Nhà nước đối với việc thúc đẩy xuất khẩu rau quả Chương II: Phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả và hệ thống chính sách tác động tới xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Chương III: Một số định
737 2019-03-26 125.70 KB Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển...
Nước ta là một nước nông nghiệp, với gần 80% dân số sống ở nông thôn. Nông thôn nước ta trải rộng suốt từ các vùng cao biên giới qua các vùng cao nguyên đến các đồng bằng châu thổ của các dòng sông lớn và ven biển. Nông thôn là địa bàn kinh tế - x• hội
738 2019-03-26 129.12 KB Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu...
Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1760 triệu USD. Định hướng phát triển xuất khẩu của ngành giai đoạn 2000-2010
739 2019-03-26 30.09 KB Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta..docx
Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá-
740 2019-03-26 30.00 KB Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay.docx
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần: I- Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II- Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III- Phương hướng, mục tiêu và
741 2019-03-26 143.98 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế hoạch chiến...
Luận văn của em có kết cấu gồm hai chương: * Chương 1 : Thực trạng về kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng trong những năm vừa qua. * Chương 2 : Một số phương hướng nhằm hoàn thiện kế hoạch chiến lược đến năm 2010 của
742 2019-03-26 287.37 KB Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn...
Hoạt động đầu tư có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu như : Quản lý dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, rủi ro trong đầu tư, đầu tư và chuyển giao công nghệ, lập dự án đầu tư ... Nhưng do hạn chế trong việc thu thập số liệu và hạn chế về thời gian, trình
743 2019-03-26 782.07 KB Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.pdf
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2001-2010) Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo. Các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ sẽ đóng một vai trò
744 2019-03-26 1.55 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
Chương I: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia. Chương II:Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT
745 2019-03-26 131.27 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến...
Luận văn được bố cục làm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) Phần II: Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn
746 2019-03-26 191.24 KB Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động...
Đường lối kinh tế của Việt Nam hiện nay là “ tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” Trong chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2010, mục tiêu mà
747 2019-03-26 16.42 MB Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010.pdf
Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010
748 2019-03-26 9.05 MB Microsoft SharePoint 2010 Development with Visual Studio 2010 Expert Cookbook.pdf
This book follows a step-by-step approach to learning the building blocks of SharePoint application development. This book focuses on SharePoint 2010 development using Visual studio 2010. The book provides a hands-on approach to solving problems and creating
749 2019-03-26 24.78 MB Easy Microsoft Excel 2010.pdf
This year, millions of beginner-to-intermediate-level users will be searching for the easiest possible way to master Excel 2010's new features - and, with Easy Microsoft Excel 2010, you'll find exactly what you're looking for. This full-color, utterly
750 2019-03-26 24.89 MB SharePoint Server 2010 Enterprise Content Management.pdf
SharePoint experts focus on SharePoint 2010 as a platform for Enterprise Content Management. SharePoint allows all users in an organization to manage and share their content reliably and securely. If you're interested in building Web sites using the new

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 80 | Next | Last