Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'quy': 9110 (9110) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 183 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2019-03-26 2.63 MB Các bước trong quy trình Đại tu động cơ 2.pdf
702 2019-03-26 2.76 MB Các bước trong quy trình Đại tu động cơ 3.pdf
703 2019-03-26 2.78 MB Các bước trong quy trình Đại tu động cơ 4.pdf
704 2019-03-26 106.50 KB Quy luật phân hóa địa lý tự nhiên Việt Nam.doc
705 2019-03-26 1.37 MB Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ lãnh đạo cấp trung.pdf
Bài giảng cung cấp những thông tin quý báu cho các nhà lãnh đạo 360 độ.
706 2019-03-26 177.00 KB QUY HOẠCH ĐÔ THỊ.doc
707 2019-03-26 220.95 KB QUY TẮC VIẾT CHỮ HÁN (2).pdf
708 2019-03-26 673.26 KB xin ong cho biet quy danh.pdf
709 2019-03-26 803.77 KB Giáo trình văn thư.pdf
Công tác văn thư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan, tổ chức. Hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, các tổ chức một phần phụ thuộc vào công tác văn thư làm tốt hay không
710 2019-03-26 48.50 KB Quy định an toàn vận hành thiết bị nâng.doc
711 2019-03-26 1.18 MB Dự án kinh doanh sách online.pdf
Việt Nam là đất nước có nền văn hóa lâu đời, và nổi tiếng với truyền thống hiếu học từ xưa đến nay. Và nền tri thức nhân loại càng ngày càng phát triển như vũ bão, nhiểu công trình nghiên cứu thành công, nhiều thành tựu về công nghệ kỹ thuật được ứng
712 2019-03-26 393.42 KB Doanh nghiệp Việt Nam với thuế chống bán phá giá.pdf
Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế mang lại rất nhiều lợi ích cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền thương mại và đầu tư công bằng. Nhưng song song với điều đó là những khó khăn, thách thức mới mà các
713 2019-03-26 208.00 KB Động từ bất quy tắt.doc
Động từ bất quy tắt
714 2019-03-26 76.00 KB quy che lam viec bch doan x· nhiem ky 2012 2017.doc
715 2019-03-26 99.50 KB De thi Le Quy Don 2010 2011.doc
716 2019-03-26 191.00 KB Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times.doc
717 2019-03-26 177.92 KB quy trinh san xuat nuoc tuong sach.pdf
718 2019-03-26 76.50 KB quy trinh lap du an dau tu.doc
719 2019-03-26 247.54 KB Quy trinh phuc vu buong tai Horison Hotel.pdf
720 2019-03-26 149.30 KB Quy tắc phát âm tiếng Anh.docx
721 2019-03-26 581.00 KB Quyet dinh 46 2008 QĐ BTC quy chế giao dịch TPCP tại Sở HN.doc
722 2019-03-26 204.50 KB Quy tắc phát âm trong tiếng Anh của người Mỹ.doc
723 2019-03-26 343.73 KB Quy trình khảo sát an ninh mạng doanh nghiệp.pdf
724 2019-03-26 49.50 KB Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2012.doc
725 2019-03-26 797.50 KB Mô hình Hồi quy bội.ppt
726 2019-03-26 1.06 MB Phân tích hồi quy bằng Eviews.pdf
727 2019-03-26 280.89 KB Quỹ bảo hiểm xã hội.pdf
728 2019-03-26 119.50 KB QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI TTGDCK.doc
729 2019-03-26 135.67 KB Các quy tắc tính đạo hàm.docx
730 2019-03-26 7.84 MB Quy trình sản xuất bánh snack.doc
gồm quy trình sản xuất, máy móc thiết bị trong quy trình, hệ thống xử lý nước thải.
731 2019-03-26 1.67 MB ĐÌNH THẦN TÂN PHÚ.docx
Bài khái quát về đình thần ngụ tại ấp Tân Phú xã Sơn Định Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến tre. Thay Mặt ban hội hương đình học trò kính đăng! Bài này rất cụ thể về lịch sử hình thành củng như việc trùng tu tôn tạo tới ngày nay và việc tế lễ trong năm kính mong
732 2019-03-26 208.00 KB quy trinh cho thuê tài chin ngân hàng á châu.ppt
733 2019-03-26 142.00 KB Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009.doc
Quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trí tuệ như: Thương hiệu, nhãn hiệu, sáng chế, .v.v., đọc và tìm hiểu nếu bạn cần đăng ký sở hữu trí tuệ tại cục sở hữu trí tuệ
734 2019-03-26 31.00 KB SỐ 101 SL L 003 NGÀY 20 5 1957 QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP.doc
Luâtj này quy định về quyền tự do hội họp của nhân dân. Chi tiết xin tải về đọc nhé!
735 2019-03-26 34.00 KB LUẬT SỐ 102 SL L 004 NGÀY 20 5 1957 QUY ĐỊNH QUYỀN LẬP HỘI.doc
Ai tính lập nhóm hội cỡ lớn thì nên xem qua luật này, nhỏ bé thì thôi khỏi
736 2019-03-26 723.50 KB Bài giảng Luật Kinh tế.doc
Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế
737 2019-03-26 442.05 KB Thực trạng quản lý quy hoạch và cấp giấy phép...
Đô thị với tốc độ hóa Đô thị hoá ngày càng cao là một xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới. Trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế – văn hoá - xã hội của mỗi một quốc gia, các Đô thị đóng vai trò như những trung tâm hạt nhân quan trọng. Với vị
738 2019-03-26 898.07 KB Giải pháp thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền...
Doanh nghiệp tư nhân Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng sản phẩm trong nước Công ty tài chính quốc tế Quỹ tiền tệ quốc tế Khu công nghiệp Kế hoạch và Đầu tư Ngân sách nhà nước Nghiên cứu và triển khai Tổng cục Thống kê Nguồn vốn hỗ trợ
739 2019-03-26 404.66 KB Phân tích tính khó hiểu của hợp đồng bảo hiểm.pdf
Hợp đồng bảo hiểm là căn cứ quan trọng quy định quyền và nghĩa vụ của DNBH và người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận của 02 bên. Khoản 1 điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: “ Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp
740 2019-03-26 361.00 KB Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư.pdf
Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển với tính đa dạng về loại hình hoạt động , về quy mô tổ chức , về sở hữu vốn và phong phú về các dạng hoạt động. Bên cạnh đó, Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu...
741 2019-03-26 420.99 KB Tái cấu trúc đầu tư công và nợ công ở Việt Nam.pdf
Ngân sách nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồng tài chính của xã hội để tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước
742 2019-03-26 572.50 KB Quy trình cho vay của Doanh nghiệp.doc
Quy trình cho vay của Doanh nghiệp
743 2019-03-26 141.90 KB 10 quý nhân người lãnh đạo không thể bỏ qua.pdf
Nếu không tận dụng được những nguồn lực như vậy, rất khó có thể đảm bảo công việc tiến triển thuận lợi chứ đừng nói đến việc thăng tiến. Người lãnh đạo phải luôn trân trọng những người giúp đỡ mình, củng cố vị trí và cho mình những lời khuyên quý giá
744 2019-03-26 1.97 MB Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã...
745 2019-03-26 104.26 KB Đệ quy.pdf
Kĩ thuật lập trình Kenium@itbvu.net
746 2019-03-26 22.24 KB So sánh quy trình tín dụng.docx
747 2019-03-26 28.00 KB Quan ly theo nhom va 15 quy luat.doc
748 2019-03-26 5.17 MB Báo cáo luận văn tốt nghiệp Công Nghệ Thông Tin.doc
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦUI. Đặt vấn đềMuốn thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh cần đưa ra các chiến lược kinh doanh tốt và phù hợp với tình hình thực tế. Để có thể đưa ra một chiến lược kinh doanh tốt thì người đứng đầu công ty
749 2019-03-26 1,013.85 KB Quy che Kiem Soat Vien.pdf
750 2019-03-26 238.74 KB Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới cơ cấu...
Tái cấu trúc nền kinh tế đang là yêu cầu cấp thiết đối với các nền kinh tế trên thế giới hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính vừa qua dẫn đến suy thoái kinh tế với mức độ và quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu hiện nay... more

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 183 | Next | Last