Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 2763 (2763) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2019-05-27 280.20 MB Episode 10 Salud.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 10 - Salud.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai thiếu
702 2019-05-27 278.49 MB Episode 11 Crawl Space.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 11 - Crawl Space.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
703 2019-05-27 298.97 MB Episode 13 Face Off.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 13 - Face Off.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
704 2019-05-27 272.69 MB Episode 2 Thirty Eight Snub.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 2 - Thirty-Eight Snub.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con
705 2019-05-27 274.03 MB Episode 3 Open House.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 3 - Open House.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
706 2019-05-27 268.28 MB Episode 4 Bullet Points.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 4 - Bullet Points.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
707 2019-05-27 279.86 MB Episode 5 Shotgun.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 5 - Shotgun.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai thiếu
708 2019-05-27 279.84 MB Episode 6 Cornered.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 6 - Cornered.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai thiếu
709 2019-05-27 279.98 MB Episode 7 Problem Dog.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 7 - Problem Dog.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
710 2019-05-27 280.09 MB Episode 8 Hermanos.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 8 - Hermanos.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai thiếu
711 2019-05-27 280.01 MB Episode 9 Bug.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 9 - Bug.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai thiếu
712 2019-05-27 272.64 MB Episode 12 End Times.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Breaking Bad SS4/Episode 12 - End Times.mkv / Tập Làm Người Xấu Phần 4 (2011) | “Breaking Bad” là câu chuyện kể về cuộc sống của Walter White, giáo viên dạy Hoá cấp 3 sống tại New Mexico với người vợ đang mang thai và đứa con trai
713 2019-03-26 387.44 KB Essentials of knowledge managemen phần 7.pdf
Cuối cùng, một người nào đó trong tổ chức có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, chỉ ra rằng, giống như thông tin ban đầu, là chính xác. Như minh họa tại Phụ lục 4.3, các cơ chế hỗ trợ quan
714 2019-03-26 402.09 KB ESSENTIALS of Knowledge Management.Essentials Series phần 7.pdf
Trong hầu hết các tổ chức kiến thức, vai trò của quản lý là cung cấp hỗ trợ và hướng cho người lao động tri thức. Trong vai trò này, quản lý trực tiếp ảnh hưởng đến chu kỳ cuộc sống KM bằng cách
715 2019-03-26 419.90 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 1.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
716 2019-03-26 464.80 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 10.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
717 2019-03-26 757.64 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 11.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
718 2019-03-26 669.87 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 12.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
719 2019-03-26 396.03 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 13.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
720 2019-03-26 448.80 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 14.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
721 2019-03-26 393.96 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 15.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm
722 2019-03-26 359.91 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 2.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
723 2019-03-26 357.88 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 3.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
724 2019-03-26 519.71 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 4.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
725 2019-03-26 404.28 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 5.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
726 2019-03-26 471.99 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 7.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
727 2019-03-26 738.34 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 8.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
728 2019-03-26 580.16 KB Explanations of Comprehensive and Transparent Case Study 9.pdf
Đây là một văn bản vô cùng hữu ích. Văn bản có người đọc thông qua một cách rất practicle để áp dụng các thiết kế, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát
729 2020-03-17 36.73 MB font mua giai 18 19.rar
730 2020-03-17 36.73 MB font mua giai 18 19.rar
731 2019-03-26 405.57 KB Gia trạch luận.docx
  Gia trạch luận Linh cảm hay còn gọi là “giác quan thứ 6” là một trạng thái kỳ lạ mà khoa học vẫn chưa đưa ra được những lý giải thỏa đáng. Có đôi lúc, vừa bước vào một căn nhà, trong
732 2019-03-26 15.22 KB Gia đình quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.docx
Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư"
733 2019-03-26 1.98 MB GIAI BAI TAP LY THUYET TIN HIEU.pdf
734 2019-03-26 6.51 MB GIAI BAI TAP MAY DIEN 1 Giai bai tap ch9.doc
735 2019-03-26 1.06 MB giai bai tap sieu cao tan.doc
736 2019-03-26 295.06 KB Giai bai tap.pdf
737 2019-03-26 200.86 KB Giai bit mat (blind).pdf
738 2016-09-26 1.35 GB Giai Bong Da.rar
739 2019-03-26 21.55 KB giai cap cong nhan o XHCN.docx
740 2019-04-08 26.13 MB Giai chi tiet Part 5,6,7 ETS Toeic 2016 ver 2.pdf
741 2019-03-26 642.14 KB GIAI CHI TIETNHIEU CACH DH hoa KA 2011.pdf
742 2019-03-26 242.47 KB Giai co ban.pdf
743 2019-03-26 51.50 KB Giai Cấp .doc
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
744 2019-03-26 35.03 KB Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam.docx
Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dich vụ công nghiệp hay nhũng người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quết định sáng tạo công cụ sản xuất,
745 2019-03-26 305.44 KB Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển...
Nhân loại bước sang thế kỷ XXI với những diễn biến quốc tế phức tạp, khó lường đã và đang tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Đảng ta nhận định: “Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học công nghệ
746 2019-03-26 3.71 MB Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển...
LUẬN VĂN - Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay Thực trạng và triển vọng
747 2019-03-26 26.50 KB giai dap hoa hoc trong cs.doc
748 2019-03-26 1.59 MB Giai de dai hoc so 31 40.doc
Giai de dai hoc so 31-40 Giai de dai hoc so 31-40
749 2019-03-26 1.23 MB giai de thi daihoc 01 10.doc
giai de thi daihoc 01-10
750 2019-03-26 1.63 MB giai de thi daihoc 11 20.doc
giai de thi daihoc 11-20 giai de thi daihoc 11-20

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 56 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X