Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khoa': 4407 (4407) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 89 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2019-03-26 11.25 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 6.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 6 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
702 2019-03-26 8.95 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 5.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 5 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
703 2019-03-26 2.45 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 4.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 4 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
704 2019-03-26 3.54 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 3.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 3 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
705 2019-03-26 4.02 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 2.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 2 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
706 2019-03-26 1.41 MB Thực hành ứng dụng Gen trị liệu Phần 1.pdf
Thực hành ứng dụng Gen trị liệu - Phần 1 Cuốn sách “Thực hành ứng dụng gen trị liệu” của các tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Kình (Chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn, BS. Nguyễn Tuấn Anh  - những
707 2019-03-26 1.66 MB Thực hành trong giao dịch điện tử.doc
Chữ ký số hay còn gọi là chữ ký điện tử có thể được hình dung tương tự như chữ ký viết tay. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Xuất phát từ thực tế, chữ kí điện tử cũng cần đảm bảo các chức năng: xác định được người chủ của một dữ
708 2019-03-26 6.39 MB Thực Hành Bệnh Tim Mạch.pdf
Bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta vui mừng chứng kiến và tiếp thu những thành tựu phát triển của khoa học kỹ thuật nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của con người. Tuy vậy, chúng ta cũng
709 2019-03-26 661.58 KB THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI...
  THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI  VÀ KIẾN NGHỊNHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIẾM  Đặng Mạnh Đoàn,Trần ThịDiệu Hằng, Phan Ban Mai  Viện Khoa học Khí Tượng - ThuỷVăn và
710 2019-03-26 62.18 KB THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VINATEXIMEX...
Trong tiến trình của lịch sử xã hội loài người đến thời điểm này toàn cầu hoá kinh tế và tự do hoá thương mại là một xu thế khách quan bởi sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất do tác động của khóa học và công nghệ đã lam cho sự phân công lao động
711 2019-03-26 227.81 KB THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.
Sau 20 năm đổi mới cơ chế quản lý, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - an ninh - quốc phòng. Nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh chóng, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên,
712 2019-03-26 33.53 KB THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA...
Tất cả mọi người đều mong muốn một cuộc sống trong một xã hội tốt đẹp ngày càng tốt hơn. Một xã hội mà trong đó mọi người hạnh phúc bình đằng ai ai cũng có việc làm sống trong một môi trường trong sạch văn minh và hiện đại. Chính vì vậy mà bất cứ một
713 2019-03-26 95.18 KB THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN...
714 2019-03-26 20.29 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở VIỆT NAM.docx
Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia đang ngày càng sâu sắc, Việt nam đã và đang không ngừng
715 2019-03-26 14.82 KB THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA.docx
Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công
716 2019-03-26 304.56 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI Công ty cổ phần...
Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào khi bước chân vào nền kinh tế thị trường đều hiểu rõ để tồn tại và phát triển thì sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được ba mục tiêu: phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chất lượng tốt và giá thành hạ. Có như vậy
717 2019-03-26 166.82 KB Thử đề xuất một chương trình khung cho ngành đào tạo cơ điện tử.pdf
    Bài báo phân tích những đặc thù của chuyên ngành cơ điện tử, những quan điểm về một khung đào tạo và các nguyên tắc khoa học giáo dục ( didactical principles)
718 2019-03-26 266.61 KB Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm.pdf
Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ khoa hoc và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
719 2019-03-26 113.50 KB Thủ tục xử lý và giải quyết tố cáo của công dân.doc
Thủ tục xử lý và giải quyết tố cáo của công dân  Trình tự thực hiện: + Thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. + Thẩm tra, xác
720 2019-03-26 33.50 KB Thủ tục Mở tài khoản thanh toán.doc
Thủ tục Mở tài khoản thanh toán Thủ tục Mở tài khoản thanh toán – Mở tài khoản thanh toán lần đầu, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng
721 2019-03-26 2.20 MB Thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.doc
Thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước Điều 1. CÔng bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phứơc. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định
722 2019-03-26 127.41 KB Thủ tục giới thiệu địa điểm lập dự án đầu...
Thủ tục giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ... Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ khoa hoc và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Phát
723 2019-03-26 179.76 KB Thủ tục cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý...
Thủ tục cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO... Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ khoa học và công nghệ thuộc Lĩnh vực thống kê:Tiêu
724 2019-03-26 146.05 KB Thủ thuật SEO từ khóa lên Google place.pdf
725 2019-03-26 211.05 KB Thủ thuật SEO Cải thiện SEO với từ khóa dài.pdf
726 2019-03-26 58.00 KB . lợi bất cập hại.doc
Thủ dâm thường chịu sự chỉ trích lớn từ cộng đồng và xả hội, vậy thực hư chuyện này và ảnh hưởng của nó ra sao, bài viết sẽ cho chúng ta một cách nhìn mới và khoa học về vấn đề
727 2019-03-26 85.50 KB Thời trước.doc
Sáng giăng chia nửa vườn chè Một gian nhà nhỏ đi về có nhau Vì tằm tôi phải chạy dâu Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay Chồng tôi thi đỗ khoa này Bõ công đèn
728 2019-03-26 549.92 KB Thời khóa biểu lạ mắt rực rỡ sắc màu.pdf
Thời khóa biểu lạ mắt rực rỡ sắc màu Đảm bảo sẽ nổi bần bật trong góc học tập luôn đó! Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - Bìa màu - Dao, kéo, bút, thước, keo dán - Bìa loại dày hoặc bìa mô hình màu trắng - 1 đoạn dây thép bọc nhựa
729 2019-03-26 68.06 KB Thị trường và giải pháp phát triển thị trường...
730 2019-03-26 176.25 KB Thể loại phóng sự.pdf
Báo chí ngày càng phát triển do nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng lớn  của công chúng trước các vấn đề của xã hội. Chính vì vậy mà nhu cầu thông tin  càng lớn thì đòi hỏi phương thức thông tin ngày càng đa dạng. Từ sự phát triển  đa
731 2019-03-26 216.55 KB Thế Nào Là Một Khẩu Hiệu (slogan) Hoàn Hảo.pdf
Đã bao nhiêu lần sau khi tắt TV, trong đầu bạn vẫn rộn rã những giai điệu vui tươi của một tiết mục quảng cáo nào đó? Đây chính là một quảng cáo hiệu quả, bởi giai điệu của nó
732 2019-03-26 2.52 MB Thế Giới Phẳng.pdf
"Thế giới phẳng" của Thomas L. Friedman giống cái bánh mỳ nóng mới ra lò, người mua háo hức như đã từng háo hức với "Chiếc xe Lexus và cây ô-liu" cũng của ông ta cách đây dăm năm. "Phẳng" với ý nghĩa quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo quá trình toàn
733 2019-03-26 2.41 MB Thế giới phẳng Thomas L Friedman.doc
Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ mười ba* của tủ sách SOS2, cuốn Thế giới Phẳng của Thomas L. Freedman. Cuốn sách được in và phát hành lần đầu vào tháng 4-2005. Đây là cuốn sách thứ
734 2019-03-26 2.08 MB THẾ GIỚI PHẲNG.doc
Tôi nghĩ cuốn sách rất bổ ích cho các nhà chính trị, các nhà hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế giới phẳng đối với Mĩ,
735 2019-03-26 903.92 KB Thắc mắc không biết hỏi ai.pdf
Sinh hoạt vợ chồng, cấu tạo cơ quan sinh dục nam nữ là những vấn đề mà rất nhiều người quân tâm tuy nhiên lại cảm thấy rất ngại khi hỏi người khác, bài viết tổng hợp về những vấn đề khó nói này
736 2019-03-26 14.51 MB Thần kinh học 2010.pdf
Bách Khoa Y Học
737 2019-03-26 41.00 KB Thương Yêu Trong Ca Dao Việt Nam.doc
Có hai từ căn bản trong quan niệm luyến ái của trai gái Việt Nam: thương và yêu. Hai từ này chuyển tải hai thái độ làm người và quan hệ có khác biệt khá nền tảng: thương
738 2019-03-26 146.50 KB Thương mại điện tử.doc
Những tiến bộ của khoa học công nghệ đã làm sản sinh ra một thế giới hoàn toàn mới cho kinh doanh - thế giới ảo của thương mại điện tử. Tuy có lịch sử chưa phải lâu dài song
739 2019-03-26 6.42 MB Thương Mại Quốc Tế.pdf
Dành cho trình độ cử nhân và khóa cao học quản trị kinh doanh. phần 1 : bản chất của thương mại quốc tế và 3 môi trương hoạt động của doanh nghiệp. phần 2:nghiên cứu sự phát triển của các tổ chức quốc tế lớn. phần 3...... Tác giả:
740 2019-03-26 61.76 KB Thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế...
Cùng với sự chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện về cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối hàng hoáđược bày bán tại các cửa hàng siêu thị ngày càng nhiều và kết qủa là sự lựa chọn của khách hàng trở thành một yếu tố quan trọng của thị trường.
741 2019-03-26 326.75 KB Thơ Trần Đăng Khoa.pdf
Giới thiệu tuyển tập những bài thơ hay của nhà thơ Trần Đăng Khoa
742 2019-03-26 256.69 KB THƠ HAIKU NHẬT BẢN P.4.pdf
  Taneda Santōka (種田 山頭火?, tên khai sinh là Taneda Shōichi 種田 正一; sinh ngày 3 tháng Mười Hai năm 1882 và mất ngày 11 tháng Mười năm 1940. Bố ông là một chủ đất giàu có ở Hônshu,
743 2018-10-10 35.42 GB Thúy.Nga.Paris.by.Night.120.Còn.Chút.Gì.Để.Nhớ.2016...
/Nhạc Việt Tổng Hợp/Thúy.Nga.Paris.by.Night.120.Còn.Chút.Gì.Để.Nhớ.2016.1080i.BluRay.Remux.AC3.x264-VietrocK®.mkv / Paris By Night 120 – Còn Chút Gì Để Nhớ |

1. Phần Mở Đầu 2. Tôi Muốn Về Quê © (Gió Bụi) – Nguyễn Hồng Nhung 3. Lời Mở Đầu – Nguyễn

744 2019-03-26 115.73 KB Thúc đẩy xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Đài Loan.docx
Sau một năm hội nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công lớn, trong đó không thể không kể tới xuất khẩu rau quả. Đó là một ngành chiếm tỉ trọng tương đối cao trong kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Đầu thập niên 90 nền
745 2019-03-26 173.88 KB Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của cụng ty TMCP...
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG KHÓA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CT TMCP GIA PHÚ 4
746 2019-03-26 4.90 MB Thông tư Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật...
  Số/ký hiệu 01/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam Ngày ban hành 09/01/2012 Tình
747 2019-03-26 256.72 KB Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế...
Chương 1: Vai trò, chức năng của TTKH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
748 2019-03-26 1.85 MB Thêm dấu tiếng Việt vào văn bản tiếng Việt không dấu.pdf
Luận văn - chuyên đề tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính
749 2019-03-26 403.03 KB Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con...
Lao động và việc làm ở nước ta hiện nay đang là một vấn đề nan giải và nhiều tranh cãi. Việc đào tạo đội ngũ lao động còn nhiều bất cập "thừa thầy, thiếu thợ". Do đó, để làm sao cân đối giữa đào tạo và việc làm là một việc hết sức cần thiết cho một đất
750 2019-03-26 77.16 KB Thành ủy Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo cải...
Công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng, quan tâm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã xác định mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước (HCNN) 

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 89 | Next | Last