Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'pho': 4993 (4993) , thời gian tìm:

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 100 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
801 2019-03-26 94.75 KB Giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người...
Công cuộc đổi mới ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong 15 năm qua "đã đạt được những thành tựu quan trọng", tạo tiền đề vững chắc đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
802 2019-03-26 4.78 MB TUYỂN TẬP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA PHỔ THÔNG.doc
Sách hay, phù hợp luyện thi tốt nghiệp THPT.
803 2019-03-26 97.21 KB Tranh tụng tại phiên tòa một số vấn đề lý luận và thực tiễn.docx
Những năm qua, tình hình vi phạm pháp luật ở nước ta xảy ra nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng đã
804 2019-03-26 114.14 KB Công tác truy tìm vật chứng của Cơ quan Cảnh sát...
Chương 1: NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC TRUY TÌM VẬT CHỨNG CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN CƯỚP TÀI SẢN 7
805 2019-03-26 17.04 KB QUY LUẬT VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH...
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có
806 2019-03-26 3.96 MB Bộ sưu tập những mẫu nhà phố đẹp.doc
Tài liệu tham khảo Bộ sưu tập những mẫu nhà phố đẹp
807 2019-03-26 170.86 KB Kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DÂN CHỦ, VỀ KẾT HỢP DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN VÀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 7
808 2019-03-26 3.52 MB VẼ KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD 2002.pdf
CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh Computer Aided Design. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một phương pháp thiết kế mới cho các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng.
809 2019-03-26 21.84 KB Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân...
Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên , xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung _ cầu , tích luỹ và tiêu dùng ... Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện
810 2019-03-26 3.43 MB Tối Ưu Hoá Mạng GSM.doc
Thông tin di động ngày nay đã trở thành một dịch vụ kinh doanh không thể thiếu được của tất cả các nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Đối với các khách hàng viễn thông, nhất là các nhà doanh nghiệp thì thông tin di động trở thành phương tiện liên
811 2019-03-26 1.29 MB Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử.pdf
Phần đầu của khoá luận là tổng quan về công nghệ di động, các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực điện toán di động số (mobile computing) và nghiên cứu sơ qua một số công nghệ di động phổ biến như GSM, CDMA, WireLess...Đặc biệt SMS, một phương tiện sẽ được
812 2019-03-26 1.51 MB Ứng Dụng Phần Mềm Mã Nguồn Mở Hệ Quản Trị CSDL.pdf
Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Perst xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý thành phố HCM Tác giả: Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Sao Kỳ Nhà xuất bản: ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
813 2019-03-26 1.71 MB Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế.pdf
Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương
814 2019-03-26 1.83 MB Xử Lý Anten Mạng Theo Không Gian Và Thời Gian Trong Di Động.pdf
Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Một trong số các kỹ thuật để có thể giúp cải thiện đáng kể chỉ tiêu và dụng lượng của hệ thống đang được tập trung nghiên cứu trên thế giới trong thời gian gần đây là
815 2019-03-26 45.90 KB Báo cáo tổng hợp Công ty truyền tải điện 1.docx
Ngành điện là một ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình,ngành điện đã luôn hoàn thành một cách có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội được Đảng
816 2019-03-26 1.83 MB Định Vị Tính Toán Khắp Nơi.pdf
Mục đích của luận văn này là khảo sát, tổng hợp và phân loại các công nghệ và các phương pháp được sử dụng trong bài toán định vị của các hệ thống tính toán khắp nơi. Luận văn này bao gồm các nội dung: •Tổng quan, quan điểm về tính toán khắp
817 2019-03-26 90.56 KB Vấn đề tổ chức và hoạt động của Đảng trong...
CHƯƠNG I : VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9
818 2019-03-26 113.69 KB Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường...
Chương 1: DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY
819 2019-03-26 168.10 KB Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
820 2019-03-26 94.83 KB Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh...
Chương 1: công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các đảng bộ phương ở thành phố đà nẵng - một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn
821 2019-03-26 72.14 KB Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh với việc...
Chương 1: vị trí, vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc phát huy quyền lực chính trị của nhân dân lao động
822 2019-03-26 280.46 KB CÁI PHỔ BIẾN VÀ CÁI ĐẶC THÙ VỀ CON ĐƯỜNG ĐI...
Thế kỷ XX là thế kỷ đã chứng kiến nhiều biến động thăng trầm to lớn của CNXH hiện thực: từ sự ra đời, phát triển đến khủng hoảng và đổ vỡ. Trước sự sụp đổ của hàng loạt các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, CNXH trên thế giới rơi vào tình trạng thoái trào
823 2019-03-26 84.62 KB Vấn đề chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ...
Chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ của đảng cầm quyền là hiện tượng mang tính phổ biến, tự nhiên, là quy luật tất yếu trong đời sống của các đảng chính trị. Để tồn tại, phát triển liên tục, không xảy ra sự khủng hoảng, gián đoạn, các đảng cầm quyền
824 2019-03-26 111.39 KB Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động...
Chương 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
825 2019-03-26 81.33 KB Chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư trong các...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ KHU DÂN CƯ TRONG CÁC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
826 2019-03-26 113.46 KB Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long...
Chương 1: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
827 2019-03-26 62.49 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở THÀNH PHỐ YÊN BÁI GIAI ĐOẠN (2001 2005).docx
Chương 1: Thực trạng và nguyên nhân nghèo đói ở thành phố Yên Bái hiện nay
828 2019-03-26 351.90 KB Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động...
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN……..11
829 2019-03-26 77.05 KB Thực trạng Nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh...
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
830 2019-03-26 16.79 KB SAI LỆCH XÃ HỘI CỦA NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VỀ SAI LỆCH XÃ HỘI CỦA NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
831 2019-03-26 108.76 KB Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống...
Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
832 2019-03-26 112.52 KB Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản...
Giáo dục là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục đã có những phát triển mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc mở rộng quy mô, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người và chuẩn bị
833 2019-03-26 238.57 KB Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo đổi mới giáo...
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của GD - ĐT trong sự nghiệp cách mạng.
834 2019-03-26 70.80 KB ĐẢNG BỘ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO...
Chương 1: TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM QUẬN 11 DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG SAU 10 NĂM THÀNH PHỐ GIẢI PHÓNG
835 2019-03-26 61.02 KB VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRÒ NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG GIÁO...
Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NHÂN TỐ CHỦ QUAN TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY
836 2019-03-26 98.61 KB THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA...
Chương 1: Ý NGHĨA CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI THÀNH PHỐ VINH HIỆN NAY
837 2019-03-26 78.56 KB Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp.docx
Trên thế giới, các hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp (M&A) được hình thành rất sớm và phổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty với nhau, đồng thời cũng tạo ra xu thế tập trung lại
838 2019-03-26 68.66 KB MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI...
Đất nước ta đang trong quá tình CNH-HĐH đất nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ
839 2019-03-26 70.53 KB Tình hình triển khai áp dụng thuế giá trị gia tăng...
CHƯƠNG I: THUẾ VÀ SƯ CẦN THIẾT ÁP DUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÔI VƠI HOẠT ĐÔNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
840 2019-03-26 26.79 KB Thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.docx
Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đều là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả
841 2019-03-26 95.36 KB Hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại khi...
Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất yếu khách quan trong quá trình phát
842 2019-03-26 83.78 KB Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DNV&N
843 2019-03-26 46.20 KB Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh...
Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ -Thành phố Vinh- Nghệ An.
844 2019-03-26 66.11 KB NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ.docx
PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG……………………………...3
845 2019-03-26 47.15 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục
846 2019-03-26 268.46 KB Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng.pdf
Trong thiết kế nhà cao tầng hiện nay ở Hà Nội, hầu hết đều có tầng hầm để giải quyết vấn đề đỗ xe và các hệ thống kỹ thuật của toàn nhà. Phổ biến là các công trình cao từ 10 đến 30 tầng được thiết kế từ một đến hai tầng hầm để áp ứng yêu cầu sử dụng của
847 2019-03-26 1.04 MB Hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời.pdf
Ứng dụng đơn giản , phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay của năng lượng dùng để đun nước nóng
848 2019-03-26 16.72 KB Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và...
I. Lý luận chung về buôn lậu và gian lận thương mại 2
849 2019-03-26 49.84 KB ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG GIẢI...
Việt Nam đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trong những năm qua,Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh
850 2019-03-26 84.09 KB SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ...
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 100 | Next | Last