Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'xướng': 2625 (2625) , thời gian tìm:

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 53 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
801 2019-03-26 10.09 MB Thực đơn dinh dưỡng cho bệnh loãng xương.pdf
Loãng xương, còn được gọi là xốp xương hay thưa xương, là một bệnh lý ảnh hưởng tới khối lượng và chất lượng của hệ thống xương khiến cho sức chống đỡ và chịu lực của xương giảm đi, xương sẽ trở nên
802 2019-03-26 6.50 MB Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) part 1.pdf
" Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) " được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong
803 2019-03-26 109.67 KB Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) part 2.pdf
" Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) " được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong
804 2019-03-26 116.61 KB Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) part 4.pdf
" Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) " được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong
805 2019-03-26 658.03 KB Âm vang thời gian part 3.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
806 2019-03-26 641.80 KB Âm vang thời gian part 4.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
807 2019-03-26 643.70 KB Âm vang thời gian part 5.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
808 2019-03-26 636.61 KB Âm vang thời gian part 6.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
809 2019-03-26 654.31 KB Âm vang thời gian part 7.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
810 2019-03-26 6.01 MB Âm vang thời gian part 1.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
811 2019-03-26 703.47 KB Âm vang thời gian part 2.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
812 2019-03-26 5.50 MB Âm vang thời gian part 10.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
813 2019-03-26 633.69 KB Âm vang thời gian part 8.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
814 2019-03-26 656.79 KB Âm vang thời gian part 9.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
815 2019-03-26 341.56 KB Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ part 7.pdf
Thuật ngữ in unison có thể được dịch là "hợp xướng", ám chỉ việc một nốt nhạc (hay một chuỗi nốt nhạc trong một giai điệu) được chơi bởi nhiều nhạc cụ khác nhau trong cùng một thời điểm - ở đây các
816 2019-03-26 1.24 MB Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ part 8.pdf
Đối với trường hợp nhiều ca sĩ hát cùng với nhau - tỉ như trong một dàn đồng ca, cách đơn giản nhất cũng là "hợp xướng", tức là tất cả các ca sĩ đều hát ở cùng cao độ. Nếu như có
817 2019-03-26 2.98 MB Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ part 9.pdf
Và, bản nhạc mà tất cả các nốt đều được hợp xướng được gọi là đơn âm (monophony). Ở đây, việc hát đơn âm không nhất thiết bắt buộc các ca sĩ phải cùng một cao độ, một số ca sĩ có
818 2019-03-26 265.47 KB Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ part 10.pdf
Và, bản nhạc mà tất cả các nốt đều được hợp xướng được gọi là đơn âm (monophony). Ở đây, việc hát đơn âm không nhất thiết bắt buộc các ca sĩ phải cùng một cao độ, một số ca sĩ có
819 2019-03-26 340.44 KB Phương pháp học xướng âm part 2.pdf
Thuật ngữ Đồng âm (tiếng Anh gọi là "unison" hay "prime"[3], tiếng Đức: Unisono, Einklang, hay Prime) có thể mang nghĩa ám chỉ một quãng âm (giả) hình thành bởi một âm cao
820 2019-03-26 312.16 KB Phương pháp học xướng âm part 4.pdf
Sự bằng nhau không bao giờ được tìm thấy trong consonances hay trong các quãng nhạc, và đồng âm đối với nhạc sĩ thì tương tự như một điểm đối với nhà hình học. Điểm là khởi đầu của một
821 2019-03-26 149.08 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 5.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
822 2019-03-26 149.47 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 6.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
823 2019-03-26 134.12 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 7.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
824 2019-03-26 139.28 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 8.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
825 2019-03-26 178.25 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 9.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
826 2019-03-26 5.31 MB Phương pháp học xướng âm part 1.pdf
Trong âm nhạc, thuật ngữ đồng âm (tiếng Anh: unison) có thể có nhiều nghĩa. Nhìn chung, thuật ngữ này có nghĩa ám chỉ hai nốt nhạc có cao độ bằng nhau - thông thường (nhưng không
827 2019-03-26 2.71 MB Nhạc lý nâng cao thực hành part 10.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
828 2019-03-26 3.14 MB Nhạc lý nâng cao thực hành part 1.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
829 2019-03-26 152.67 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 3.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
830 2019-03-26 156.13 KB Nhạc lý nâng cao thực hành part 4.pdf
Tiếp theo quyển Nhạc lý căn bản là quyển Nhạc lý nâng cao, với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm,
831 2019-03-26 312.44 KB Phương pháp học xướng âm part 9.pdf
Khi từ hai ca sĩ trở lên hát các nốt nhạc khác nhau, hành động này được gọi là "hát bè". Nếu các ca sĩ hát ở các cao độ khác nhau như cùng một nhịp
832 2019-03-26 4.99 MB Phương pháp học xướng âm part 10.pdf
Đối với các bộ tổng hợp, thuật ngữ "đồng âm" được dùng để miêu tả hai hay nhiều máy tạo dao động được điều âm phù hợp với nhau nhằm khiến âm thanh trở nên nhanh hơn. Kỹ thuật này
833 2019-03-26 365.98 KB Phương pháp học xướng âm part 3.pdf
Có thể hai nguồn âm là hai nhạc cụ khác nhau (đồng âm nốt C được thể hiện bởi ghita và dương cầm (trợ giúp·chi tiết)) hay giống nhau đồng âm nốt C được thể hiện bởi 2 dương cầm (trợ giúp·chi
834 2019-03-26 302.92 KB Phương pháp học xướng âm part 5.pdf
Thuật ngữ in unison có thể được dịch là "hợp xướng", ám chỉ việc một nốt nhạc (hay một chuỗi nốt nhạc trong một giai điệu) được chơi bởi nhiều nhạc cụ khác nhau trong cùng một thời điểm - ở đây các
835 2019-03-26 298.84 KB Phương pháp học xướng âm part 6.pdf
Thỉnh thoảng từ divisi (từ tiếng Ý, có nghĩa là chia, viết tắt là div.) đánh dấu một thời điểm mà một bộ phận của dàn nhạc - thông thường là những nhạc công vĩ cầm thứ nhất, được chia
836 2019-03-26 301.97 KB Phương pháp học xướng âm part 7.pdf
Đối với trường hợp nhiều ca sĩ hát cùng với nhau - tỉ như trong một dàn đồng ca, cách đơn giản nhất cũng là "hợp xướng", tức là tất cả các ca sĩ đều hát ở cùng cao độ. Nếu như có
837 2019-03-26 299.91 KB Phương pháp học xướng âm part 8.pdf
Ở đây, việc hát đơn âm không nhất thiết bắt buộc các ca sĩ phải cùng một cao độ, một số ca sĩ có thể hát ở cao độ khác nhưng bắt buộc phải cách cao độ chung một quãng tám.
838 2019-03-26 820.22 KB Cải cách thuế bất động sản ở các nước đang phát triển..pdf
  TÌNH HÌNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA INDONESIA: MỞ ĐẦU TÌNH HUỐNG  NGHIÊN CỨU   Các cán bộ thuế Indonesia đã bỏ thời gian trong 6 năm để đại tu hoàn toàn các chính
839 2019-03-26 10.64 MB Giáo trình cây lúa.pdf
Lúa là cây trồng thân thiết, lâu đời nhất của nhân dân ta và nhiều dân tộc khác trên thế giới, đặt biệt là các dân tộc ở Châu Á. Cây lúa
840 2019-03-26 18.74 MB Ca từ trong âm nhạc Việt Nam.pdf
Trong loại hình nghệ thuật âm nhạc, ngoài phần âm thanh đóng vai trò chính, còn phải dùng đến ngôn ngữ, nói đúng hơn, đó là phần ngôn ngữ văn học trong
841 2019-03-26 15.96 MB Âm vang thời gian.pdf
“Âm vang thời gian “ tuyển tập những bài hát được sáng tạo trên những nền tảng phong phú của các làn điệu dân ca, và âm hưởng hào hùng của công cuộc
842 2019-03-26 212.88 KB Triết lí âm dương ngũ hành trong ẩm thực Việt.pdf
  Người xưa thường nói “có thực mới vực được đạo”. Trong các nhu cầu của con người: thực, y, cư, hành, khang, lạc,… thì Thực (ăn) đứng đầu. Mọi hành vi của con người đều được ghép
843 2019-03-26 135.23 KB Bí quyết chọn và nấu thịt bò ngon mềm.pdf
Bí quyết chọn và nấu thịt bò ngon mềm Muốn làm mềm thịt bò cho thêm chút muối khi nấu. Riêng thịt bò gân, thịt bắp đùi, xương sườn, muốn nhanh mà không phải hầm lâu,
844 2019-03-26 60.00 KB Bánh cuốn áp chảo.doc
  Bữa sáng với món bánh cuốn áp chảo chắc chắn sẽ hấp dẫn tất cả các thành viên trong gia đình. Cách làm món này cũng rất đơn giản, bạn hoàn toàn có
845 2019-03-26 12.64 MB Phương pháp học xướng âm.pdf
Thuật ngữ Đồng âm (tiếng Anh gọi là "unison" hay "prime"[3], tiếng Đức: Unisono, Einklang, hay Prime) có thể mang nghĩa ám chỉ một quãng âm (giả) hình thành bởi một âm cao
846 2019-03-26 7.36 MB Tự học đàn thập lục đàn tranh.pdf
Tự học đàn thập lục ( Đàn tranh ) \" được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong tài liệu này các bạn sẽ có 1 số vốn về cơ bản, về ngón kỹ thuật, về các cách đánh,
847 2019-03-26 46.50 KB Public Relations Quan Hệ Công Chúng.doc
Thật là oách khi tay rút điện thoại, nói tiếng Anh như gió và xưng danh:”Tôi là một PR”. Không chỉ dành cho sinh viên ngành báo chí, dù học
848 2019-03-26 703.41 KB Thế giới quảng cáo Phần 2.pdf
Thế giới quảng cáo - Phần 2 Chất lượng phục vụ như người thật Bánh mì mềm hết chỗ chê Bàn chải oánh răng siêu đàn hồi của AquaFresh Cho răng chắc khỏe hơn Xe Volvo, luôn là vua Ghế
849 2019-03-26 49.65 KB Khái niệm về Phong Thủy.docx
  Khái niệm về Phong Thủy Về cơ bản Phong Thủy là một bộ môn khoa học về môi trường sống, là những lời diễn dịch của người Trung Quốc xưa về thế giới tự nhiên với mục đích giúp họ xây dựng ...nên một hệ thống canh tác hiệu quả. Ngoài ra với ý nghĩa
850 2019-03-26 47.54 KB Vị trí của 4 phương trong phong thuỷ.docx
  Vị trí của 4 phương trong phong thuỷ Từ xưa, người ta đã rất quan tâm đến sức mạnh của phương hướng. Nó gồm có 4 phương chính: phía Bắc (Gió lạnh) được ngự trị của nước (Thủy), phía Nam (Ánh nắng ấm áp) biểu tượng của lửa (Hỏa), phía Đông (Mặt

First | Prev | 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 53 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X