Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'mang': 5565 (5565) , thời gian tìm:

First | Prev | 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ... 112 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
851 2019-03-26 204.94 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 2 (Bài tập).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 2. Nội dung chương 2 trình bày về Bài tập Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
852 2019-03-26 1.08 MB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 3 (Lý thuyết).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 3. Nội dung chương 3 trình bày về Lý thuyết Các chế độ phát sóng. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
853 2019-03-26 474.93 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 4 (Lý thuyết).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 4. Nội dung chương 4 trình bày về Lý thuyết máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
854 2019-03-26 51.17 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 4 (Bài tập).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 4. Nội dung chương 4 trình bày về Bài tập máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
855 2019-03-26 154.40 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 5.pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 5. Nội dung chương 5 trình bày về Động cơ không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
856 2019-03-26 69.79 KB Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong...
Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bước đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định
857 2019-03-26 805.53 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 6 (Lý thuyết).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 6. Nội dung chương 6 trình bày về Lý thuyết máy điện đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
858 2019-03-26 243.44 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín...
Việc phát triển hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội và ngay cả bản thân ngân hàng bởi tín dụng là hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng. Nhận
859 2019-03-26 251.94 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín...
Việc phát triển hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội và ngay cả bản thân ngân hàng bởi tín dụng là hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng. Nhận
860 2019-03-26 214.27 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 6 (Bài tập).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 6. Nội dung chương 6 trình bày về Bài tập máy điện đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
861 2019-03-26 698.10 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 7 (Lý thuyết).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 7. Nội dung chương 7 trình bày về Lý thuyết máy điện một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
862 2019-03-26 187.45 KB Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương Chương 7 (Bài tập).pdf
Bài giảng Kỹ thuật điện đại cương chương 7. Nội dung chương 7 trình bày về bài tập máy điện một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.
863 2019-03-26 185.88 KB Những biện pháp cơ bản góp phần duy trì và mở...
Trong cơ chế thị trường duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TESECO nói riêng. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho công ty bù đắp chi phí tăng doanh thu
864 2019-03-26 206.48 KB Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ...
Từ thực tiễn tình hình hoạt động của công ty, ta thấy không phải công ty nào cũng đạt được các mục tiêu như mong muốn, những công ty có chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường cộng với việc sử dụng và quản lý các nguồn vốn hiệu
865 2019-03-26 169.89 KB Kinh Doanh và Thuật Phong Thủy.pdf
Bạn muốn kinh doanh của mình phát đạt hơn? Bạn cũng muốn một môi trường làm việc hài hoà giúp khích lệ và trợ giúp cả bạn lẫn những người bạn làm việc cùng? Thế còn việc sở hữu những kỹ năng suy nghĩ sáng tạo và hiệu suất hơn? Nếu câu trả lời của bạn
866 2019-03-26 239.18 KB Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo...
Như vậy, một đòi hỏi mang tính bắt buộc là tất cả các doanh nghiệp phải công khai hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cho các bên quan tâm để tận dụng mọi nguồn lực kinh tế có thể mang lại trong quá trình hội nhập. Kiểm toán đã hình thành và
867 2019-03-26 144.21 KB Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất hàng...
Trong thời đại ngày nay, khi nền văn minh nông nghiệp dần dần nhường chỗ cho nền văn minh công nghiệp thì tương ứng với nó thuật ngữ ´´công nghiệp hoá - hiện đại hoá" cũng ít được sử dụng mà thay thế vào đó là các thuật ngữ khoa học mang tính chất hiện
868 2019-03-26 137.08 KB Chiến lược kinh doanh của tổng công ty Sành Sứ Thủy Tinh Công Nghiệp.docx
Chiến lược kinh doanh là phân tích, tìm hiểu và đưa ra con đường cơ bản, phác họa quỹ đạo tiến triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đó là kế hoạch mang tính toàn diện, tính phối hợp và tính thống nhất được rèn giũa kỹ lưỡng nhằm dẫn đắt đơn vị kinh
869 2019-03-26 205.18 KB Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện...
Ở nước ta, BHXH là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội. BHXH vừa mang tính kinh tế nhưng cũng mang tính nhân đạo của Nhà nước ta nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động trước những biến cố làm giảm hoặc mất thu nhập. Mục tiêu của Nhà nước
870 2019-03-26 158.49 KB Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài.docx
Ta đã thấy rằng việc xuất khẩu Tư Bản là "Tư Bản thừa" xuất hiện trong các nước tiên tiến. Nhưng thực chất vấn đề đó là mang tính tất yếu khách quan của một hiện tượng kinh tế khi mà quá trình tích luỹ và tập trung đã đạt đến một độ nhất định sẽ xuất
871 2019-03-26 39.17 KB Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh của Công...
Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì yếu tố đầu tiên là cần có nguồn nhân lực vì con người là nguồn gốc để sáng tạo ra giá trị mới, có con người thì các nguồn lực khác mới có khả năng phát huy tác dụng. Đầu tư vào yếu tố con người
872 2019-03-26 93.00 KB BÀI TẬP THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN.doc
Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập MatLab cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu làm quen với Matlab. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến thức của mình hơn.
873 2019-03-26 68.70 KB Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị...
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ
874 2019-03-26 95.47 KB Tiểu luận triết học Mâu thuẫn biện chứng trong...
Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bước đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định
875 2019-03-26 128.90 KB Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở Việt Nam.docx
Ở nước ta, các DN tuy cũng đ• có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết quả ấy chưa tương xứng với vị trí và vai trò của DN, do phần lớn các doanh nghiệp đó vừa hình thành, còn yếu kém, sự phát
876 2019-03-26 75.70 KB Dịch vụ vận tải biển và vai trò của nó trong phát triển kinh tế.docx
Hiện nay vận tải đường biển giữ vị trí rất quan trọng trong chuyên chở hàng hoá trên thị trường thế giới. Vận tải đường biển là ngành vận tải chủ chốt so với các phương tiện vận tải khác trong chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu, nó đảm nhận chuyên chở
877 2019-03-26 54.00 KB Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội.docx
Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi thành phố Hà Nội với đối tượng là xe buýt , đề tài chỉ mang tính chất nghiên cứu và đề xuất trên cơ sở các số liệu đã có . Đề tài sử dụng phương pháp phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử , kết hợp với phương
878 2019-03-26 360.22 KB Thị trường bảo hiểm Việt Nam.docx
Bất cứ ngành nghề nào đều ra đời từ nhu cầu đòi hỏi khách quan trong những điều kiện nhất định.Cho đến nay, chưa ai có thể xác định chính xác nguồn gốc của bảo hiểm bắt đầu từ bao giờ, nhưng mọi người công nhận các hoạt động sơ khai, mang tính bảo hiểm
879 2019-03-26 4.78 MB Kỹ thuật truyền số liệu.doc
Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu trong chuyên ngành này. Mặc dù mang đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng
880 2019-03-26 311.50 KB Thực tiễn việc áp dụng pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.doc
Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Trong đó, hoạt động đầu tư quốc tế là một phần tất yếu của quá trình này. Bên cạnh việc thu hút đầu tư từ nước ngoài,
881 2019-03-26 812.69 KB ĐIỆN THOẠI IP.pdf
Trên thế giới, công nghệ điện thoại IP đã được thương mại hóa từ năm 1995, với lợi thế giá cước thấp, chất lượng dịch vụ có thể chấp đã làm nhiều nhà kinh doanh viễn thông quan tâm. Tại Việt Nam, dịch vụ này cũng vừa mới được đưa vào sử dụng nhưng còn
882 2019-03-26 102.00 KB Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế.doc
Xu hướng toàn cầu hóa đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, các quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng nhiều và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những thành quả rất to lớn mà quan hệ hợp tác quốc tế mang lại thì những nguy cơ tiềm ẩn sự mâu
883 2019-03-26 46.02 KB Bài tập lớn môn Luật Hôn nhân gia đình.docx
Nước Việt Nam là một đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc bởi quả trình đồng hóa trên tất cả các phương diện của chúng, nền tư tưởng chính trị nho giáo đã trở thành khuôn mẫu chuẩn mực trong các quan hệ xã hội. Tuy hình thái kinh tế xã hội phong
884 2019-03-26 31.41 KB Bài tập Vi phạm pháp luật và phân tích hành vi.docx
I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Thời gian vừa qua, vụ án "xác chết không đầu" đã khiến dư luận hoang mang. Đó là một hành vi vi phạm pháp luật pháp luật nghiêm trọng, là một hiện tượng nguy hiểm tác động tiêu cực đến xã hội. Vụ án đã khép lại với cái án tử hình
885 2019-03-26 103.00 KB Bài tập lớn môn Luật Hành chính.doc
Hoạt động quản lí nhà nước nói chung và quản lí hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng là hoạt động có mục đích nhằm bảo vệ nhà nước, giai cấp thống trị và quyền lợi của nhân dân, chính vì thế để đảm bảo hoạt động này được tiến hành một cách có
886 2019-03-26 109.50 KB Bài tập lớn môn Luật Dân sự.doc
Kinh tế ngày càng phát triển thì những vấn đề xã hội cũng ngày một phức tạp hơn. Cùng với sự phát triển không ngừng của các lĩnh vực như văn hóa, công nghệ khoa học kĩ thuật…thì ngành luật ở Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện để phục vụ cuộc sống. Các
887 2019-03-26 21.58 KB Phương pháp dạy dịch thuật.docx
Góc nhìn mới về phương pháp học Tiếng Anh Du Học. Tôi xin có một vài ý kiến tham khảo đối với các bạn học IELTS và TOEFL_iBT như sau:A. Khái quát 03 Phương pháp dạy và học IELTS và TOEFL_iBT.Đề thi IELTS và TOEFL_iBT dùng để nhằm kiểm tra trình độ tiếng
888 2019-03-26 45.20 KB Kinh nghiệm thi Toefl (2).docx
Kinh nghiệm của bạn at700jp (580 điểm) Chào các bạn, Tôi là người vừa thi toefl tháng 11/2005. Điểm toefl cũng không cao (580). Có lẽ kinh nghiệm tôi không có gì nhiều. Tôi chưa thi toefl trước đó bao giờ cả, chưa học một thầy cô luyện
889 2019-03-26 624.50 KB Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại...
Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều
890 2019-03-26 4.73 MB SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC THI NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NÂNG...
SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC THI NÂNG CẤP ĐÔ THỊỊ NÂNG CẤP ĐÔ TH CÓ SỰ THAM GIIA CỦA CỘNG ĐỒNG.Là quá trình thực hiện quy hoạch nhưng mang tính linh hoạt hơn với sự tham gia của cộng đồng, nâng cấp đô thị là các hoạt động có tính hành động thực tiễn cung cấp
891 2019-03-26 691.00 KB LÀN SÓNG THỨ BA ky nguyen moi cua nganh kinh doanh theo mang.doc
892 2019-03-26 510.50 KB Nha kinh doanh qua mang vi dai nhat the gioi.doc
893 2019-03-26 1.08 MB Sơ đồ điều chế giải điều chế 16 QAM.pdf
Sơ đồ điều chế MQAM (Quadrature Amplitude Modulation) hay còn gọi là điều chế biên độ vuông góc ( hay cầu phương).Ở sơ đồ này thì sóng mang được điều chế cả biên độ và pha.Các thành phần đồng pha và pha vuông góc là độc lập với nhau.
894 2019-03-26 465.71 KB 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc.pdf
Gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình yên vui, hạnh phúc là nền tảng phát triển của một xã hội tiến bộ. Và có lẽ đối với hầu hết mọi người, thành công lớn nhất trong suốt cuộc đời họ không phải là tiền tài, tri thức hay địa vị xã hội mà đó chính
895 2019-03-26 78.00 KB Quy dinh Quan ly he thong mang LAN.doc
896 2019-03-26 336.50 KB Quy dinh su dung he thong mang LAN.doc
897 2019-03-26 29.00 KB Cong thuc tinh nut mang.doc
898 2019-03-26 8.36 MB Hoang Minh Son Mang Truyen Thong CN.pdf
899 2019-03-26 4.14 MB Mang may tinh.pdf
900 2019-03-26 5.78 MB giao trinh toan tap mang may tinh 3725.pdf

First | Prev | 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ... 112 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X