Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '10bit': 974 (974) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
901 2021-11-20 11.88 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
902 2021-11-21 12.43 GB Raging.Fire.2021.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
903 2021-11-24 7.34 GB In.the.Earth.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA.5.1.x265.10bit CHD.mkv
904 2021-11-27 11.05 GB Perfect.Exchange.1993.ViE.BluRay.1080p.TrueHD.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
905 2021-11-29 5.48 GB The.Emperor s.Sword.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
906 2021-11-30 19.12 GB Brotherhood.of.Blades.II.The.Infernal.Battlefield.2017.CHINE...
907 2021-12-01 23.80 GB A.Moment.to.Remember.2004.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
908 2021-12-01 6.09 GB Surge.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
909 2021-12-02 9.50 GB Shang.Chi.and.the.Legend.of.the.Ten.Rings.2021.BluRay.1080p....
910 2021-12-02 14.67 GB Saw.2004.2160p.HDR.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x265 10bit HDS.V2.mkv
911 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
912 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
913 2021-12-04 14.83 GB Monsters.of.Man.2020.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.7.1 SWTYBLZ.mkv
914 2021-12-04 5.91 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
915 2021-12-05 6.70 GB Part.Time.Girlfriend.2021.Bluray.1080p.TrueHD5.1.x265.10bit CHD.mkv
916 2021-12-05 4.89 GB Monkey.King.Reborn.2021.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
917 2021-12-05 5.48 GB The.Emperor s.Sword.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
918 2021-12-05 6.18 GB Dune.2021.ViE.1080p.BluRay.10bit.x265.DD.5.1 Chivaman (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
919 2021-12-05 23.43 GB The.Mauritanian.2021.BluRay.2160p.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
920 2021-12-06 6.79 GB The.Tomorrow.War.2021.VIE.2160p.4K.WEB.x265.10bit.HDR.AAC5.1.mkv
921 2021-12-06 8.24 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5...
922 2021-12-07 4.89 GB Monkey.King.Reborn.2021.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
923 2021-12-07 9.48 GB The.Emperors.Sword.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
924 2021-12-08 6.45 GB Cry.Macho.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
925 2021-12-08 3.42 GB One.Shot.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
926 2021-12-08 3.70 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
927 2021-12-09 8.29 GB Dune.2021.BluRay.1080p.TrueHD.Atmos.7.1.x265.10bit BeiTai.mkv
928 2021-12-09 9.73 GB The.Last.Duel.2021.1080p.BluRay.1080p.DTS HD.MA7.1.x265.10bit BeiTai.mkv
929 2021-12-09 11.20 GB The.Last.Duel.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA7.1.x265.10bit CHD.mkv
930 2021-12-09 7.01 GB One.Shot.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
931 2021-12-11 18.27 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.2160p.BluRay.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
932 2021-12-12 8.29 GB Dune.2021.BluRay.1080p.TrueHD.Atmos.7.1.x265.10bit BeiTai.mkv
933 2021-12-12 6.68 GB Joker.2019.VIE.2160p.4K.BluRay.x265.10bit.HDR.AAC5.1 [YTS.LT].mkv
934 2021-12-13 6.52 GB No.Time.to.Die.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
935 2021-12-13 9.73 GB The.Last.Duel.2021.1080p.BluRay.1080p.DTS HD.MA7.1.x265.10bit BeiTai.mkv
936 2021-12-13 3.93 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.x265.10bit.Tigole.mkv
937 2021-12-13 13.76 GB (4K) Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.1...
938 2021-12-13 14.80 GB (4K T.Minh)Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.ViE.2160p.UHD.Blu...
939 2021-12-14 13.64 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit....
940 2021-12-15 3.70 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
941 2021-12-15 3.42 GB One.Shot.2021.1080p.BluRay.10Bit.X265.DD.5.1 Chivaman.mkv
942 2021-12-15 13.06 GB Ron s.Gone.Wrong.2021.UHD.2160p.x265.10bit.HDR.mUHD FRDS.mkv
943 2021-12-18 4.44 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
944 2021-12-20 7.92 GB Cold.Fish.2010.BluRay.1080p.x265.10bit.MNHD FRDS.mkv
945 2021-12-22 11.42 GB Resident.Evil.Welcome.to.Raccoon.City.2021.2160p.AMZN.WEB DL.x265.10bit.HDR10Plus.DDP5.1 CM.mkv
946 2021-12-23 4.24 GB Room.In.Rome.2010.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.x265.10bit BeiTai.mkv
947 2021-12-23 4.36 GB Venom.Let.There.Be.Carnage.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA5.1.x265.10bit BeiTai (Sub Viet).mkv
948 2021-12-24 11.42 GB (Vietsub) Resident.Evil.Welcome.to.Raccoon.City.2021.2160p.A...
949 2021-12-24 15.96 GB No.Time.To.Die.2021.BluRay.1080p.TrueHD.Atmos.7.1.x265.10bit BeiTai.mkv
950 2021-12-25 5.28 GB Mayday.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv

First | Prev | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 | Next | Last