Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2793 (2793) , thời gian tìm:

First | Prev | 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 ... 56 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
901 2019-08-26 28.43 GB Men in Black International 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
902 2019-08-25 80.70 GB The.Secret.Life.of.Pets.2.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
903 2019-08-24 41.47 GB The Secret Life of Pets 2 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
904 2019-08-24 25.04 GB The Secret Life of Pets 2 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
905 2019-08-22 43.66 GB The.Secret.Life.of.Pets.2.2019.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
906 2019-08-22 21.61 GB The Secret Life of Pets 2 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
907 2019-08-22 19.79 GB Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.UHD.Blu ray.2160p.TrueHD.Atmos7.1.x265.10bit CHD.mkv
908 2019-08-22 30.32 GB Long Shot 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
909 2019-08-21 61.47 GB Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
910 2019-08-21 29.74 GB Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
911 2019-08-21 23.59 GB Brightburn 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
912 2019-08-18 43.05 GB Brightburn 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
913 2019-08-15 41.91 GB The Balkan Line 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
914 2019-08-15 37.01 GB The Balkan Line 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
915 2019-08-14 41.91 GB The Balkan Line 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
916 2019-08-07 56.62 GB Avengers Endgame 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
917 2019-08-05 36.32 GB Avengers Endgame 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
918 2019-08-03 44.49 GB Avengers.Endgame.2019.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
919 2019-08-03 43.33 GB Avengers Endgame 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
920 2019-08-03 59.56 GB Avengers Endgame 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
921 2019-08-02 46.30 GB Avengers Infinity War 2018 1080p 3D BRA Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 Highvoltage.iso
922 2019-08-02 43.32 GB Prospect.2018.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.m2ts
923 2019-07-30 20.30 GB Prospect 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
924 2019-07-27 43.35 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
925 2019-07-27 25.80 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
926 2019-07-25 59.41 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 AAAUHD.iso
927 2019-07-25 41.18 GB Pokémon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 DiSRUBTION.iso
928 2019-07-25 44.89 GB Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 iFT.iso
929 2019-07-25 84.65 KB Pokémon Detective Pikachu 2019 Subs Vietnamese All 1080p Blu ray and 2160p Blu ray.rar
930 2019-07-24 32.42 GB The Intruder 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 DiSRUPTION.iso
931 2019-07-24 19.73 GB The Intruder 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
932 2019-07-24 1.77 MB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
933 2019-07-24 23.08 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
934 2019-07-24 19.06 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
935 2019-07-24 18.90 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
936 2019-07-24 6.01 MB Alita Battle Angel 2019 1080p CEE Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 iFT...
937 2019-07-24 9.47 GB Hidden Desire.1991.1080p.Blu ray.x264.2Audio.AC3 Jiujie.mkv
/Phim tong hop
938 2019-07-23 27.63 GB Hellboy 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
939 2019-07-22 33.99 GB Hellboy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
940 2019-07-19 54.70 GB Captain Marvel 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam(1).iso
/Phim 4K (2160P)
941 2019-07-19 84.69 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
942 2019-07-19 65.81 GB Hellboy 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
943 2019-07-19 15.61 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC Atmos x265 SumVision.mkv
944 2019-07-16 59.18 GB Alita Battle Angel 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MTeam.iso
945 2019-07-16 44.79 GB Alita Battle Angel 2019 1080p 3D Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 BHD.iso
946 2019-07-16 20.26 GB Sky Hunter 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
947 2019-07-16 1.77 MB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
948 2019-07-16 24.22 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
949 2019-07-15 7.81 GB Daughter of Darkness 2.1994 Blu ray 1080p x265 LPCM 2.0.mkv
/Phim tình cảm abcxyz
950 2019-07-15 44.96 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv

First | Prev | 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 ... 56 | Next | Last