Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'mua': 4728 (4728) , thời gian tìm:

First | Prev | 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 ... 95 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
901 2015-09-24 228.84 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 18.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 18.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
902 2015-09-24 194.01 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 17.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 17.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
903 2015-09-24 238.86 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 16.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 16.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
904 2015-09-24 663.87 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 1415.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 1415.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ
905 2015-09-24 245.02 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 13.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 13.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
906 2015-09-24 261.60 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 12.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 12.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
907 2015-09-24 218.90 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 11.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 11.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
908 2015-09-24 242.23 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 10.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 10.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
909 2015-09-24 231.99 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 09.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 09.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
910 2015-09-24 242.60 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 08.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 08.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
911 2015-09-24 234.96 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 07.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 07.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
912 2015-09-24 240.28 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 06.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 06.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
913 2015-09-24 240.67 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 05.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 05.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
914 2015-09-24 240.71 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 04.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 04.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
915 2015-09-24 240.35 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 03.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 03.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
916 2015-09-24 221.02 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 02.mkv
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 02.mkv / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
917 2015-09-24 243.65 MB Tai Tu To Dong Pha THVL1 01.avi
/000 phim/Tai Tu To Dong Pha/Tai Tu To Dong Pha - THVL1 - 01.avi / [THVLLT] Tài Tử Tô Đông Pha () | Phim Tài Tử Tô Đông Pha (50 Tập Cuối) Full phát sóng kênh THVL1 nội dung phim kể về một kỳ tài có nhiều điểm nỗi trội hơn người, ông là một thi sĩ kỳ tài
918 2016-10-07 346.22 MB TAD Duy Mạnh – Một Gã Say Si Tình (2014) [FLAC] {Vol 11}.zip
/Nhạc Việt Tổng Hợp/TAD_Duy Mạnh – Một Gã Say Si Tình (2014) [FLAC] {Vol 11}.zip / Asia Christmas Special – Món Quà Yêu Thương |

01. Mở đầu 02. Last Christmas – Cardin, Thùy Hương, Antoneus Maximus, Chosen, Kayla 03. MC: Nam Lộc, Thùy Dương

919 2016-08-31 454.26 MB TACD044 Khieu Vu Ben Em [WAV].rar
/Nhạc Việt Tổng Hợp/TACD044_Khieu Vu Ben Em [WAV].rar / Asia Christmas Special – Món Quà Yêu Thương |

01. Mở đầu 02. Last Christmas – Cardin, Thùy Hương, Antoneus Maximus, Chosen, Kayla 03. MC: Nam Lộc, Thùy Dương 04. Mary, Did You Know

920 2019-03-26 218.05 KB Sự tích con kên kên chúa Mùa Báo Hiếu Vu Lan.pdf
921 2019-03-26 168.77 KB Sự trở lại của son môi màu đỏ.pdf
Sự trở lại của son môi màu đỏ Đôi môi mọng đỏ cùng với gương mặt rạng rỡ của các quý cô, quý bà sẽ xua tan đi sự âm u của những ngày đông giá rét. Chính vì thế, những thỏi son môi có sắc đỏ rực rỡ đang là xu hướng thời thượng trong mùa đông năm 2009.
922 2019-03-26 33.00 KB Sự thỏa mãn của khách hàng là chưa đủ.doc
Vài năm trước đây, một số nghiên cứu đã được tiến hành về sự thoả mãn của khách hàng. Câu hỏi chung được đưa ra là: liệu bạn có thoả mãn với những dịch vụ mà họ được
923 2019-03-26 67.00 KB Sự thỏa mãn của khách hàng là chưa đủ....pdf
Vài năm trước đây, một số nghiên cứu đã được tiến hành về sự thoả mãn của khách hàng. Câu hỏi chung được đưa ra là: liệu bạn có thoả mãn với những dịch vụ mà họ được cung cấp hay không, liệu bạn có quay lại mua sản phẩm trong các lần tiếp theo hay không.
924 2019-03-26 557.27 KB Sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại.pdf
"Con người học được nhiều điều bổ ích từ trong thất bại chứ không phải từ sự thành công. Cuốn sách này thực sự là một kho báu; bạn sẽ tìm được những lời khuyên bổ ích từ nó." - Laura Ries, Giám đốc Ries & Ries. Trước
925 2019-03-26 19.97 MB Sự khác biệt giữa máy ảnh số và máy ảnh cơ.pdf
  Lời đầu tiên xin được cảm ơn công nghệ kỹ thuật số hay nói chính xác hơn là các chuyên gia của lĩnh vực này đã và đang miệt mài làm việc để mỗi ngày  kỹ
926 2019-03-26 72.00 KB Sự khác biệt của người tiêu dùng hai miền.doc
Bắt nguồn từ sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và kinh tế, Người tiêu dùng ở các vùng khác nhau của Việt Nam có những thái độ và suy nghĩ khác nhau trong cuộc sống. Những
927 2019-03-26 51.00 KB Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 3).doc
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một
928 2019-03-26 32.00 KB Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 2).doc
Ở tất cả các giai đoạn phát triển của hình thái xã hội có sản xuất hàng hoá, giá cả luon biểu hiện băng ftiền của giá trị hàng hoá đã được sản xuất ra và
929 2019-03-26 88.45 KB Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu hàng nông...
Xuất khẩu hàng hóa là việc bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ cho bên nước ngoài trên cơ sở dung tiền tệ làm phương tiện thanh toán.Không chỉ là những hoạt động mua bán thông thường mà hoạt động xuất khẩu đòi hỏi sự tham gia của các chủ thể mang quốc tịch
930 2019-03-26 41.21 KB Sử dụng vốn tại Công ty xây lắp nhà nước.docx
Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là sinh lợi và phát triển, bất kỳ DN nào cũng cần có một lượng vốn tối thiểu nhất định. Quá trình sản xuất kinh doanh từ góc độ
931 2019-03-26 131.00 KB Sử dụng Internet để thúc đẩy kinh doanh lành mạnh.pdf
Kinh doanh đòi hỏi có cơ chế hữu hiệu để giám sát sự thành thật giữa các bên bán và mua. Vào cuối thế kỷ 10 ở Châu Âu, khi chưa xuất hiện các nhà nước trị vì
932 2019-03-26 131.00 KB Sử dụng Internet để thúc đẩy kinh doanh lành mạnh.pdf
Kinh doanh đòi hỏi có cơ chế hữu hiệu để giám sát sự thành thật giữa các bên bán và mua. Vào cuối thế kỷ 10 ở Châu Âu, khi chưa xuất hiện các nhà nước trị vì bằng pháp luật. Các nhà buôn rượu của Pháp thường vượt biển hay đi ngựa trên đất liền tới dự
933 2019-03-26 175.22 KB Sức mạnh của việc tìm kiếm trong một quy trình mua bán phức tạp.pdf
Hiện tại chúng ta biết rằng 85% khách hàng B2B sử dụng internet ở nhiều thời điểm khác nhau trong suốt quá trình mua bán. Vậy tại sao nhiều doanh nghiệp lại khẳng định rằng marketing online “không
934 2019-03-26 168.67 KB Sức mạnh của tin đồn trong kinh doanh.pdf
Dù được sử dụng trong thế giới thật hay ảo, truyền thông tin đồn là một công cụ xây dựng thương hiệu thiết yếu cho các công ty ở thị trường TQ. 60% người tiêu dùng TQ cho biết bạn bè và
935 2019-03-26 35.00 KB Sức mạnh của kiểu dáng bao bì sản phẩm.doc
Ngay từ lần xuất xưởng đầu tiên cách đây gần 4 thập kỷ, bánh nho khô Miss Kate, sản phẩm của hãng Lavier (Pháp) đã được người tiêu dùng nhiệt tình đón nhận và coi là
936 2019-03-26 32.50 KB Sức mạnh của cảm xúc..doc
Những nhà kinh doanh hiểu biết hiểu rằng, những sản phẩm thành công hấp dẫn từ trái tim chứ không chỉ ở tâm hồn. Nhiều năm trước đây, khi con trai tôi đăng ký cho đội bóng rổ đầu tiên
937 2019-03-26 1.13 MB sổ tay chứng khoán..doc
Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và rất phức tạp; là nơi mua bán các chứng khoán và thường được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán, một
938 2019-03-26 1.62 MB Sổ tay chứng khoán cơ bản.doc
Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu
939 2019-03-26 1.56 MB Sổ tay chứng khoán cơ bản..doc
  Sổ tay chứng khoán cơ bản Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc
940 2019-03-26 58.00 KB Sổ chi tiết hàng mua vào.doc
Sổ chi tiết hàng mua vào, ghi  lại chi tiết hàng hóa mua vào dùng trong kế toán 
941 2019-03-26 470.78 KB Số đỏ Vũ Trọng Phụng.pdf
Lúc ấy vào độ 3 giờ chiều, một ngày thứ năm. Trong khu sân quần mà bên ngoài là những hàng ruối kín mít, chỉ có một sân hữu là được hai người Pháp dùng đến. Hai đứa trẻ nhỏ tuổi uể oải đi nhặt những quả bóng để nén cho hai người Tây. Mồ hôi
942 2019-03-26 26.00 KB Sẽ có các tập đoàn phân phối Việt Nam.doc
Các doanh nghiệp được chọn để hình thành và phát triển thành các tập đoàn phân phối chủ yếu sẽ được tổ chức thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm các doanh
943 2019-03-26 144.49 KB Sẵn sàng mua và giữ cổ phiếu trong dài hạn như Warrant Buffet.pdf
Trên thị trường tài chính, có một sự hiểu lầm rất phổ biến về hai hoạt động đầu tư và đầu cơ. Đầu tư - Investment là một hành động chuyển tiền thành tài sản tạo ra giá trị trong tương lai.
944 2019-03-26 27.50 KB Sản phẩm mới ra thị trường ... thành công nhờ lixăng..doc
Chính trong cái thế giới muôn màu muôn vẻ của hàng hoá thì các thương hiệu sẽ giúp cho người tiêu dùng có định hướng và tâm lý an tâm khi
945 2019-03-26 184.54 KB Sườn Nướng Sốt Whiskey.pdf
  Sườn Nướng Sốt Whiskey Bày sườn, khoai tây, cà chua và xà lách ra đĩa. Rưới sốt mayonnaise lên cà chua. Dùng kèm tương ớt. Nguyên liệu: - 500gr sườn heo non. - 2/3 chai
946 2019-03-26 165.79 KB Sơ lược về quyền lựa chọn..pdf
Sơ lược về quyền chọn là tài liệu cung cấp thông tin kiến thức về quá trình lựa chọn cổ phiếu trong kinh doanh chứng khoán. Quá trình hình thành thị trường quyền chọn Vào đầu
947 2019-03-26 293.94 KB Săn ảnh mùa đông.pdf
  Khi gió lạnh làm rơi rụng những chiếc lá vàng cuối cùng thì các buổi  săn ảnh thu cũng vừa chấm dứt.   Mùa đông lại đến, nếu bạn chịu đựng được sự buốt giá của băng
948 2019-03-26 118.76 KB Súp kim chi Hàn Quốc.pdf
Món súp kim chi nấu không khó mà lại nhanh, trong những ngày mưa còn gì bằng khi ngồi bên mâm cơm với tô canh kim chi ấm nóng! Những món canh của Hàn Quốc
949 2019-03-26 156.00 KB Sông Cửu Long.doc
Sông Cửu Long, hay Cửu Long Giang (chữ Hán: 九龍江), là tên gọi chung cho các phân lưu của sông Mê Kông chảy trên lãnh thổ của Việt Nam. Bắt đầu từ Phnom
950 2019-03-26 147.20 KB Sôi động chợ trời online.pdf
Không một xu thuê cửa hàng, cũng chàng tốn tiền quảng cáo mà doanh số bán hàng vẫn tăng đều đặn. Dù món hàng trị giá 1000 hay vài chục triệu đồng, đều được giao dịch

First | Prev | 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 ... 95 | Next | Last