Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2555 (2555) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2021-09-07 22.77 GB City War 1988 BluRay 1080p Blu ray AVC LPCM 2.0 CHDBits.iso
52 2021-09-07 33.57 GB Black.Widow.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
53 2021-09-06 38.82 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
54 2021-09-06 36.30 GB Beasts.of.No.Nation.2015.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 00274.m2ts
55 2021-09-06 21.57 GB Scanners.III.The.Takeover.1991.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.2.0 DON.iso
56 2021-09-05 19.91 GB Ronin.1998.1080p.Blu ray.MPEG 2.DTS HD.MA.5.1 00028.m2ts
57 2021-09-05 22.73 GB Bullets Over Summer 1999 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
58 2021-09-05 21.85 GB Bullets Over Summer 1999 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.m2ts
59 2021-09-05 35.42 GB A Writer s Odyssey 2021 Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
60 2021-09-05 34.74 GB A Writer's Odyssey 2021 Remux Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 MTeam.m2ts
61 2021-09-04 18.40 GB Saphirblau.2014.German.1080p.Blu Ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 GMB 00000.m2ts
62 2021-09-04 24.22 GB F9.2021.Directors.Cut.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
63 2021-09-04 82.91 GB F9 The Fast Saga 2021 2in1 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BHD.iso
64 2021-09-03 52.66 GB F9.The.Fast.Saga.2021.DC.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HDR10P.DV.H...
65 2021-09-02 38.83 GB F9 2021 2in1 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 BDA.iso
66 2021-09-02 24.20 GB F9.2021.Directors.Cut.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
67 2021-09-01 35.04 GB Detective Chinatown 3 2021 Blu ray 1080p REMUX AVC TrueHD 5.1 AYA.mkv
68 2021-08-31 39.11 GB Smurfs.The.Lost.Village.2017.ViE.2160p.UHD.Blu ray.REMUX.HEVC.TrueHD.7.1 DBSK Zero..mkv
69 2021-08-26 18.82 GB Minamata.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
70 2021-08-26 22.46 GB End Game 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD5.1 MTeam.iso
71 2021-08-26 19.49 GB End Game 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
72 2021-08-23 56.15 GB The.Conjuring.The.Devil.Made.Me.Do.It.2021.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 CHDBits.iso
73 2021-08-23 52.66 GB The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021 ViE 2160p UHD Blu ray...
74 2021-08-18 30.14 GB The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021 ViE 1080p Blu ray...
75 2021-08-17 59.51 GB Cruella 2021 2160p EUR UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 ESiR.iso
76 2021-08-17 56.23 GB Cruella 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
77 2021-08-17 39.48 GB The.Conjuring.The.Devil.Made.Me.Do.It.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BHD.iso
78 2021-08-17 25.94 GB The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021 1080p Blu ray Remux...
79 2021-08-16 61.89 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.DV....
80 2021-08-16 31.34 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
81 2021-08-15 72.60 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.2160p.UHD.Blu ray.DoVi.HDR.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 CHDBits.iso
82 2021-08-15 36.14 GB Cruella 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
83 2021-08-14 57.91 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.2160p.UHD.Blu ray.Remux.DV.HDR....
84 2021-08-14 41.95 GB Cruella 2021 1080p EUR Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 ESiR.iso
85 2021-08-14 30.63 GB Cruella 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
86 2021-08-13 149.75 KB The.Doorman.2020.1080p.Blu Ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 HDT EVENT2.srt
87 2021-08-12 33.50 GB Fast Vengeance 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 BHD.iso
88 2021-08-12 28.78 GB Fast Vengeance 2021 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
89 2021-08-12 41.12 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 MTeam.iso
90 2021-08-10 27.36 GB Hitmans.Wifes.Bodyguard.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
91 2021-08-10 25.75 GB Alad.2.2018.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.DTS HD.MA.5.1 MBH.mkv
92 2021-08-07 44.67 GB Papillon.2017.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 CINEMATIC.iso
93 2021-08-07 33.62 GB Papillon 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
94 2021-08-07 19.72 GB Wander.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT.mkv
95 2021-08-05 56.74 GB Spiral From the Book of Saw 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
96 2021-07-31 110.34 KB Operation Bangkok 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Vietnamese.srt
97 2021-07-29 3.35 GB Huong Can Ky Binh Long Arm of the Law Part 3 1989 Blu ray 1080p...
98 2021-07-28 49.50 GB A Quiet Place 2018 2160p UHD Blu ray DV HEVC Atmos TrueHD 7.1 REMUX AYA.mkv
99 2021-07-27 22.15 GB Operation Bangkok 2021 1080p Blu ray AVC TrueHD 5.1 MTeam.iso
100 2021-07-27 19.20 GB Operation Bangkok 2021 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 | Next | Last