Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'dd 7': 124 (124) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-10-01 15.58 GB Annabelle Comes Home 2019 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
52 2019-10-01 13.99 GB Annabelle Comes Home 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
53 2019-10-01 14.85 GB Shaft.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
54 2019-09-27 13.27 GB Spider Man.Far.from.Home.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 JM.mkv
55 2019-09-25 20.70 GB Spider Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
56 2019-09-15 19.21 GB John.Wick.Chapter.3.Parabellum.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 CtrlHD.mkv
57 2019-09-14 14.92 GB Dark.Phoenix.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 SA89.mkv
58 2019-09-03 14.50 GB Aladdin 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
59 2019-08-31 11.40 GB Brightburn.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
60 2019-08-31 10.42 GB Brightburn.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 SA89.mkv
61 2019-08-30 13.66 GB Men.in.Black.International.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
62 2019-08-27 16.77 GB Godzilla.II.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
63 2019-08-24 15.36 GB Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265 MGs.mkv
64 2019-08-24 16.84 GB Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265 MGs.mkv
65 2019-08-12 20.00 GB Avengers.Endgame.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
66 2019-08-08 19.93 GB Avengers Endgame 2019 Hybrid 1080p BluRay DD+7.1 x264 RightSiZE.mkv
67 2019-08-07 7.08 GB Avengers Endgame 2019 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265 SumVision.mkv
68 2019-08-01 12.43 GB Pokemon.Detective.Pikachu.2019.Repack.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
69 2019-07-27 12.36 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
70 2019-07-26 14.64 GB Hellboy 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
71 2019-07-25 15.25 GB Hellboy.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
72 2019-07-25 15.69 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
73 2019-07-19 16.91 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.3D.BluRay.Half SBS.DD+7.1.x264 CHC.mkv
74 2019-07-19 12.19 GB Alita.Battle.Angel.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv
75 2019-07-10 23.52 GB Shazam.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 MGs.mkv
76 2019-07-04 16.82 GB Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
77 2019-07-01 16.20 GB Dumbo.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+.7.1.HDR.x265.DON.mkv
78 2019-06-27 14.81 GB Shazam.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 iFT.mkv
79 2019-06-19 15.15 GB Us.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 SA89.mkv
80 2019-06-19 13.82 GB Us.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
81 2019-06-12 11.40 GB Captain.Marvel.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 Chotab.mkv
82 2019-06-10 16.13 GB Captain.Marvel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
83 2019-06-09 10.09 GB Captain.Marvel.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 Chotab.mkv
84 2019-06-06 15.99 GB Captain.Marvel.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 HDVN.mkv
85 2019-05-21 14.00 GB Cold.Pursuit.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 LoRD.mkv
86 2019-05-16 15.40 GB Cold Pursuit 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 SbR.mkv
87 2019-05-16 13.06 GB Shadow 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
88 2019-04-16 14.80 GB Glass 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 LoRD.mkv
89 2019-04-16 15.61 GB Glass 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
90 2019-04-16 15.28 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON Thuyet Minh Giong Bac.mkv
91 2019-04-15 13.48 GB The Kid Who Would Be King 2019 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
92 2019-04-15 15.28 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
93 2019-04-13 13.74 GB Glass (2019) 1080p UHD BluRay DD+7.1 HDR x265 Chotab.mkv
94 2019-04-12 3.73 GB Glass 2019 mHD BluRay DD+7.1 x264 HDT.mkv
95 2019-04-02 16.76 GB Fantastic.Beasts.The.Crimes.of.Grindelwald.2018.Extended.Cut.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 HDVN.mkv
96 2019-03-30 16.33 GB Bumblebee.2018.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv
97 2019-03-30 18.63 GB Bumblebee 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 HDVN.mkv
98 2019-03-26 211.98 KB Lý thuyết mạch + bài tập có lời giải P14.pdf
Bài giảI - đáp số - chỉ dẫn 6.1. γ = (r0 + j ωL 0 )(g0 + j ωC0 ) =α [nepe] + j β [rad]; α ≈ 4,58.10 −3 nepe/ km; β ≈ 219.10 −3 rad/ km Zs = v Ph = ω = β 1 L o Co 0 r0 + j ωL 0 =548 e− j1,2 Ω g0 + j ωC0 = 2,87.10 5 km / S ; λ= V ph f = 28,7 km; 6.2. α
99 2019-03-26 15.44 GB Mary Poppins Returns 2018 1080p BluRay DD+7.1 x264 DON.mkv
100 2019-03-25 21.29 GB Aquaman.2018.IMAX.Edition.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265 DON.mkv

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X