Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1131 (1131) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2020-06-21 19.63 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
52 2020-06-16 30.47 GB The Personal History of David Copperfield 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
53 2020-06-12 18.99 GB Sniper Assassins End 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
54 2020-06-06 14.01 GB The Cut Throats 1969 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 1.0 HDT.mkv
55 2020-06-02 25.10 GB The.Hunt.2020.ViE.1080p.BluRay.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
56 2020-06-02 28.32 GB Bad Guys The Movie 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5 1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
57 2020-06-01 33.58 GB The Blackout 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT hungdaita Sub Viet Mux San.mkv
58 2020-05-24 32.71 GB Ashfall 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
59 2020-05-24 21.37 GB Chasing the Dragon II 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
60 2020-05-20 24.57 GB Fantasy Island 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
61 2020-05-19 4.55 GB The Invisible Man 2020 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
62 2020-05-18 3.47 GB The Invisible Man 2020 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
63 2020-05-17 28.54 GB The.Way.Back.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
64 2020-05-17 72.09 KB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.srt
65 2020-05-17 27.16 GB The Invisible Man 2020 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
66 2020-05-15 26.25 GB Vivarium 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
67 2020-05-12 21.47 GB Fantasy Island 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
68 2020-05-12 22.47 GB Jade Dynasty 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
69 2020-05-12 2.94 GB Jade Dynasty 2019 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
70 2020-05-12 2.49 GB Jade Dynasty 2019 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
71 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
72 2020-05-06 28.77 GB The Call of the Wild 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
73 2020-05-04 3.69 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
74 2020-05-04 24.25 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
75 2020-05-01 4.44 GB 50.Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE mHD BluRay DDP5.1 x264 HDT.mkv
76 2020-05-01 1.73 GB 49.Keeper of Darkness 2015 ViE 720p iPad BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4
77 2020-05-01 2.75 GB 44.Hurricane.Heist.2018.ViE.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mkv
78 2020-05-01 2.14 GB 43.Helios 2015 ViE mHD BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4
79 2020-05-01 2.00 GB 26.Legend 2015 ViE 720p iPad BluRay DD5.1 x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
80 2020-05-01 1.75 GB 23.Iron Girl Ultimate Weapon 2015 ViE mHD BluRay AAC x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
81 2020-05-01 1.65 GB 09.Ip Man 3 2015 ViE 720p iPad BluRay AAC x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
82 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
83 2020-04-28 28.43 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
84 2020-04-12 52.73 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS X 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
85 2020-04-12 53.24 GB The Gentlemen 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
86 2020-04-12 33.24 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS X 7.1 HDT.mkv
87 2020-04-11 52.11 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS HD MA 7.1 HDT Thuyet Minh.mkv
88 2020-04-10 29.00 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
89 2020-04-10 3.07 GB The Gentlemen 2019 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
90 2020-04-09 3.94 GB Bad Boys for Life 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
91 2020-04-09 3.39 GB Bad Boys for Life 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
92 2020-04-08 3.97 GB Ip Man 4 The Finale 2019 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
93 2020-04-08 3.02 GB Ip Man 4 The Finale 2019 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
94 2020-04-08 22.02 GB Escape from Pretoria 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
95 2020-04-07 22.89 GB 15 Minutes of War 2019 1080p FRA Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
96 2020-04-03 26.21 GB Underwate 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
97 2020-04-03 3.95 GB Underwater.2020.ViE.mHD.BluRay.AAC.7.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
98 2020-04-03 3.06 GB Underwater.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
99 2020-04-02 26.62 GB Dolittle 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
100 2020-04-02 45.96 GB Dolittle 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X