Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'hmax': 184 (184) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2021-10-22 9.78 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
52 2021-10-22 20.32 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC EVO.mkv
53 2021-10-22 9.78 GB Dune.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG.mkv
54 2021-10-22 20.32 GB Dune.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
55 2021-10-14 3.01 GB Halsey.If.I.Cant.Have.Love.I.Want.Power.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
56 2021-10-02 7.57 GB The.Many.Saints.of.Newark.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CM.mkv
57 2021-10-01 7.57 GB The.Many.Saints.of.Newark.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 TEPES.mkv
58 2021-09-20 605.21 MB (Thuyet Minh Sub Viet) The Suicide Squad 2021 ViE 2160p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos HDR H 265 FLUX.mka
59 2021-09-20 6.25 GB Cry.Macho.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.H.264 FLUX.mkv
60 2021-09-18 13.14 GB Cry.Macho.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DD5.1.DV.HEVC FLUX.mkv
61 2021-09-18 6.25 GB Cry.Macho.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DD5.1.x264 CMRG.mkv
62 2021-09-16 8.89 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.Thuyetminh Vietsub.mkv
63 2021-09-16 17.82 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos NAISU.Thuyetminh Vietsub.mkv
64 2021-09-13 6.72 GB (Sub Viet) Malignant 2021 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 H.264 TIMECUT.mkv
65 2021-09-12 6.72 GB Malignant 2021 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 H.264 TIMECUT (Sub Viet).mkv
66 2021-09-12 14.23 GB Malignant 2021 2160p HMAX WEB DL DDP5.1 HDR.HEVC CMRG (Sub Viet).mkv
67 2021-08-31 9.00 GB In.the.Heights.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 MZABI.mkv
68 2021-08-29 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
69 2021-08-24 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX.mkv
70 2021-08-24 5.83 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX.mkv
71 2021-08-23 5.81 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TEPES.mkv
72 2021-08-23 7.03 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.HDR.HEVC TEPES Sub Viet Mux San.mkv
73 2021-08-23 9.95 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC TEPES Sub Viet Mux San.mkv
74 2021-08-23 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC FLUX.mkv
75 2021-08-23 19.09 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
76 2021-08-23 8.50 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.x264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
77 2021-08-23 11.42 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.x264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
78 2021-08-23 7.28 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 FLUX.mkv
79 2021-08-23 3.37 GB Reminiscence.2021.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.mkv
80 2021-08-23 4.60 GB Reminiscence.2021.720p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
81 2021-08-23 423.30 KB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX.Vietnamese...
82 2021-08-22 7.28 GB Reminiscence.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Sub Viet).mkv
83 2021-08-22 14.95 GB Reminiscence.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 FLUX (Sub Viet).mkv
84 2021-08-16 27.75 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
85 2021-08-16 18.82 GB The Suicide Squad 2021 ViE 1080p HMAX WEB DL DTS HD MA 7.1 H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
86 2021-08-16 11.80 GB The Suicide Squad 2021 ViE 1080p HMAX WEB DL DTS ES 6.1 H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
87 2021-08-16 9.19 GB The Suicide Squad 2021 ViE 1080p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
88 2021-08-16 7.34 GB The Suicide Squad 2021 ViE 720p HMAX WEB DL DTS ES 6.1 H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
89 2021-08-16 4.73 GB The Suicide Squad 2021 ViE 720p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos H.264 FLUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
90 2021-08-16 8.89 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
91 2021-08-16 17.82 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HD...
92 2021-08-16 4.43 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.720p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
93 2021-08-16 17.84 GB The.Suicide.Squad.2021.ViE.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC FLUX (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
94 2021-08-09 14.98 GB Space.Jam.a.New.Legacy.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC CMRG.mkv
95 2021-08-08 11.58 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
96 2021-08-08 7.26 GB Space.Jam.a.New.Legacy.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x264 CMRG.mkv
97 2021-08-07 22.13 GB The.Suicide.Squad.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.HDR.HEVC FLUX Sub Viet Mux San.mkv
98 2021-08-07 13.20 GB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.7.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
99 2021-08-07 5.24 GB The.Suicide.Squad.2021.720p.HMAX.WEB DL.DTS ES.6.1.H.264 FLUX Sub Viet Mux San.mkv
100 2021-08-07 438.66 KB The.Suicide.Squad.2021.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 FLUX...

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last