Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'lab': 192 (192) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 3.73 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 4(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 4: INTERNET EXPLORER 8 I. GIỚI THIỆU Windows 7 tích hợp trình duyệt Internet Explorer 8. Bài lab thử nghiệm cấu hình một số tính năng nổi bật của trình duyệt này. Các bước thực hiện:
52 2019-03-26 1.51 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 4(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 4: CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)I. GIỚI THIỆUBài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7Các bước thực hiện:A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows
53 2019-03-26 1.63 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 1(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 1: NGĂN CHẶN DÙNG PHẦN MỀM TRÊN WINDOWS 7 I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai: Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện các thao tác cấu hình ngăn chặn người dùng sử dụng một số phần mềm.
54 2019-03-26 3.12 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 1(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 1: WINDOWS 7 INSTALL - MIGRATE - UPGRADE I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai: - Cài đặt mới (clean installation) Windows 7. - Chuyển dữ liệu người dùng từ một máy Windows 7 sang
55 2019-03-26 1.09 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 2(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 2: WINDOWS 7 USER ACCOUNT CONTROL I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC)
56 2019-03-26 1.42 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 3(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 3: WINDOWS 7 BITLOCKER I. GIỚI THIỆU BitLocker là một tính năng tích hợp của Windows 7 có khả năng tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa dữ liệu trên các phương tiên lưu trữ (hard disk drive, USB
57 2019-03-26 10.00 MB Apress Pro Expression Blend 4 Feb 2011.pdf
Book Description Pro Expression Blend 4 is for .NET developers wanting to learn how to use Expression Blend when creating their WPF and Silverlight applications. The book focuses on the Blend IDE and is comprised of two parts.The first part of
58 2019-03-26 2.20 MB WINDOWS 7 BACKUP RESTORE.pdf
Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện công tác sao lưu và phục hồi dữ liệu Các bước thực hiện A. Cấu hình Reconfiguring a Backup B. Tạo đĩa phục hồi hệ thống C. Cấu hình bảo vệ hệ thống D. Tạo điểm phục hồi E. Kiểm tra.
59 2019-03-26 2.68 MB CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG QUA MẠNG.pdf
Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 trên hàng loạt máy mục tiêu. Để thực hiện bài lab, cần có 03 máy cùng nối vào 01 switch: - 01 máy Windows Server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller - 01 máy Windows 7 - 01 máy
60 2019-03-26 118.75 KB Sắp hết thời đọc báo mạng miễn phí.pdf
Người khổng lồ internet Google đang phát triển một nền tảng thanh toán cho các báo nhằm cho phép thu tiền các nội dung đăng tải trên mạng, một báo cáo ngày 9/9 cho thấy. Tổ chức Nieman
61 2018-09-03 3.43 MB Lab 12.1. Backing va Restoring Files su dung Windows Server Backup.fbr
62 2018-09-03 5.81 MB Lab 6.1 Deploying and Configuring CA.fbr
63 2018-09-03 5.14 MB Lab 5 AD DS Site and Replication.fbr
64 2018-09-03 4.71 MB Lab 4.2 Thuc hien Trust Forest.fbr
65 2018-09-03 4.38 MB Lab 4.1 Trien khai Child Domains trong AD DS.fbr
66 2018-09-03 7.62 MB Lab 1.3 Cau hinh IPAM.fbr
67 2018-09-03 7.82 MB Lab 2.1 Cau hinh iSCSI Storage.fbr
68 2018-09-03 5.21 MB Lab 1.2 Cau hinh thiet lap DNS nâng cao.fbr
69 2018-09-03 8.02 MB Lab 1.1 Cai dat và cau hinh nâng cao DHCP.fbr
70 2018-09-03 7.61 MB Lab 10.2. Trien khai cai dat va cau hinh dich vu DFS.fbr
71 2018-09-03 3.30 MB Lab 13. Cau hinh giam sat hieu nang cua Server.fbr
72 2018-09-03 8.35 MB Lab 7.2 Trien khai cai dat va cau hinh dich vu VPN Server(Site to Site).fbr
73 2018-09-03 3.71 MB Lab 4.3 Cấu hình chính sách Fine grained Password cho từng phòng ban.fbr
74 2018-09-03 6.98 MB Lab 4.2 Cấu hình chính sách khóa tài khoản người dùng.fbr
75 2018-09-03 2.61 MB Lab 3.3 Khôi khục tài khoản người dùng bằng Active Directory Recycle Bin.fbr
76 2018-09-03 4.17 MB Lab 3.2 Cấu hình AD DS snapshots.fbr
77 2018-09-03 4.95 MB Lab 2.2 Xử lý sự cố dịch vụ DNS Server.fbr
78 2018-09-03 3.55 MB Lab 1.1 Cai dat he dieu hanh Windows Server 2012 Datacenter (GUI).fbr
79 2018-09-03 7.25 MB Lab 1.3 Cau hinh NIC Teaming tren Windows Server 2012.fbr
80 2018-09-03 3.12 MB Lab 1.2 Cai dat he dieu hanh Windows Server 2012 Datacenter (Server Core).fbr
81 2018-09-03 7.39 MB Lab 12.2. Trien khai chinh sach gioi han phan mem.fbr
82 2018-09-03 7.99 MB Lab 10.1.Cau hinh va phan quyen chia se du lieu.fbr
83 2018-09-03 4.62 MB Lab 10.2. Cau hinh Shadow Copies and Windows Server Backup.fbr
84 2018-09-03 5.86 MB Lab 9.3. Cau hinh Redundant Storage Space.fbr
85 2018-09-03 3.59 MB Lab 9.2 Cấu hình RAID mềm.fbr
86 2018-09-03 3.52 MB Lab 9.1 Cài đặt và cấu hình quản lý đĩa.fbr
87 2018-09-03 4.30 MB Lab 8.1 Cấu hình đặt địa chỉ IPv6.fbr
88 2018-09-03 5.46 MB Lab 7.1 Cài đặt dịch vụ DNS.fbr
89 2018-09-03 3.36 MB Lab 7.2 Cài đặt cấu hình Backup DNS .fbr
90 2018-09-03 9.10 MB Lab 4.1 Tao OU, Tai khoan nguoi dung va nhom thong qua PowerShell.fbr
91 2018-09-03 4.57 MB Lab 2.3 Cai dat va cau hinh Additional Domain Controller.fbr
92 2018-08-14 123.57 KB LAB.pdf
93 2018-06-26 72.06 MB MCSA 2012 Lab tieng viet.rar
94 2018-05-19 8.54 MB CCNA 200 125 Lab Sim.pdf
95 2018-05-05 8.54 MB CCNA 200 125 Lab Sim.pdf
96 2018-05-04 11.93 MB Lab MCSA 2016 Tieng Viet NewStar.pdf
97 2018-05-04 42.84 MB Full LAB Linux Nhatnghe.pdf
98 2017-10-08 27.60 MB AEH Athena Ethical Hacker lab.rar
99 2017-09-28 237.03 MB Uyen Linh Giac Mo Toi (2012) [FLAC] {Thanh Viet Production}.rar
/Nhạc Việt Tổng Hợp/Uyen Linh - Giac Mo Toi (2012) [FLAC] {Thanh Viet Production}.rar / Uyên Linh – Giấc Mơ Tôi |

Giấc mơ âm nhạc đã thành hình

Bước ra từ hào quang thành công của cuộc thi Vietnam Idol 2010, Uyên Linh từ một cô sinh viên

100 2017-04-24 203.16 KB Lab Security template audit.pdf

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X