Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'standards': 66 (66) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 60.00 KB Tên viết tắt các tổ chức.doc
CIA (Central Intelligence Agency) : c c tình báo trung ng ụ ương Mĩ · Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (A. International Accounting Standards Committee - IASC) · Uỷ ban Thực hành Kiểm toán Quốc tế (A. International
52 2019-03-26 90.50 KB Vietnamese standard TCVN 5945 2005 Industrial waste water Discharge standards.doc
  Vietnamese standard TCVN 5945 - 2005 Industrial waste water Discharge standards   1. Scope 1.1 This standard substitutes for the Vietnamese Standard TCVN 5945-1995. 1.1 This standard specifies limit values of parameters and concentration of
53 2019-03-26 197.20 KB Giá trị và giá cả bất động sản.pdf
  Tài liệu giá trị và giá cả Bất Động sản về cơ bản giúp bạn phân biết được 2 khái niệm này và giới thiệu qua để giúp bạn hiểu sau hơn về các vấn đề xoay quanh lĩnh vực Bất
54 2019-03-26 1.31 MB INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS DESK REFERENCE.pdf
The effort to achieve a single set of global accounting standards has gained significant momentum during the past three years. The logic behind the development of a single set of high-quality global accounting standards for the world’s integrating
55 2017-01-23 365.49 MB The Golden Era of Vocal Standards (Vol. 5) (Lullaby of Birdland) [FLAC]UploaderbyHaNguyen.rar
56 2017-01-23 227.98 MB The Golden Era of Vocal Standards (Vol. 4) (All of Me) [FLAC]UploaderbyHaNguyen.rar
57 2017-01-23 246.70 MB The Golden Era of Vocal Standards (Vol. 3) (Embraceable You) [FLAC]UploaderbyHaNguyen.rar
58 2016-01-21 1.67 GB ASTM 2004 Standards.zip
59 2015-05-19 1.67 GB ASTM 2004 Standards.zip
60 2015-05-08 133.50 MB Kitchen Planning Guidelines, Codes, Standards (2nd Ed)(gnv64).pdf
61 2013-01-06 6.84 MB DIN pipe fittings various standards copy copy copy.zip
62 2011-02-02 4.71 MB MS Press Practical Standards for Microsoft Visual Basic .NET.zip
63 2011-02-02 28.29 MB Friendsoft Web Standards Creativity.zip
64 2011-02-02 4.26 MB Friends of Ed Web Standards Solutions.zip
65 2011-02-02 3.33 MB Auerbach Wireless Mesh Networking Architectures, Protocols and Standards.zip
66 2011-02-02 5.92 MB Apress Pro .NET 2.0 Code and Design Standards in C#.zip

First | Prev | 1 [2] | Next | Last