Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 9.54 MB Protocols for High Efficiency Wireless Networks.pdf
52 2019-03-26 8.54 MB Propagation Handbook For Wireless Communication System Design.pdf
53 2019-03-26 2.50 MB Networking Wireless Sensors.pdf
54 2019-03-26 4.69 MB Multi Carrier Technologies for Wireless Communication.pdf
55 2019-03-26 8.66 MB Mobility Management in Wireless Networks.pdf
56 2019-03-26 5.27 MB Mobile Wireless and Sensor Networks.pdf
57 2019-03-26 2.71 MB Microwaves and Wireless Simplified.pdf
58 2019-03-26 2.19 MB McGraw Hill Wireless A To Z eBook LiB.pdf
59 2019-03-26 5.20 MB Kluwer Wireless Network Deployments.pdf
60 2019-03-26 7.72 MB Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications.pdf
61 2019-03-26 6.05 MB John Wiley and Sons Technologies for the Wireless Future Jun 2006.pdf
62 2019-03-26 5.95 MB John Wiley and Sons Next Generation Wireless Systems and Networks Jul 2006.pdf
63 2019-03-26 5.36 MB Interference analysis and reduction for wireless systems.pdf
64 2019-03-26 5.18 MB Handbook for Wireless and RF EMC and High Speed Electronics.pdf
65 2019-03-26 4.06 MB GPRS and 3G Wireless Applications.pdf
66 2019-03-26 2.18 MB Fundamentals of Wireless Communications & CDMA.pdf
67 2019-03-26 9.74 MB Fixed Broadband Wireless System Design.pdf
68 2019-03-26 7.97 MB Emerging Wireless Multimedia Services and Technologies.pdf
69 2019-03-26 4.32 MB Designing a Wireless Network.pdf
70 2019-03-26 7.23 MB Data Communication Principles For Fixed And Wireless Networks.pdf
71 2019-03-26 8.71 MB Channel Adaptive Technologies And Cross Layersigns For Wireless Systems.pdf
72 2019-03-26 5.80 MB Building Secure Wireless Networks with 802 11.pdf
73 2019-03-26 4.96 MB Bulletproof Wireless Security GSM UMTS 802 11 and Ad Hoc Security.pdf
74 2019-03-26 5.06 MB Building PDA Databases for Wireless and Mobile Development.pdf
75 2019-03-26 4.54 MB Broadband Wireless Access.pdf
76 2019-03-26 2.37 MB Artech TDD CDMA for Wireless Communications.pdf
77 2019-03-26 5.36 MB Artech House Third Generation Wireless Systems Vol 1 Post Shannon Signal Architectures eBook LiB.pdf
78 2019-03-26 3.33 MB Artech House Wireless Technicians Handbook eBook LiB.pdf
79 2019-03-26 5.30 MB Artech House OFDM For Wireless Communications Systems.pdf
80 2019-03-26 4.02 MB Applications And Services In Wireless Networks.pdf
81 2019-03-26 7.76 MB Artech House Advances in 3G Enhanced Technologies for Wireless Communications.pdf
82 2019-03-26 5.76 MB AH WLANs and WPANs towards 4G Wireless (2003) Fly.pdf
83 2019-03-26 9.61 MB Advanced Wired And Wireless Networking.pdf
84 2019-03-26 8.18 MB Academic Press Introduction to CDMA Wireless Communications Sep 2007.pdf
85 2019-03-26 2.12 MB 33 Wireless A to Z.pdf
86 2019-03-26 1.48 MB RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications.pdf
87 2019-03-26 1.60 MB Location Management and Routing in Mobile Wireless Networks.pdf
88 2019-03-26 1.83 MB 3G CDMA2000 Wireless System Engineering.pdf
89 2019-03-26 1.06 MB Introduction to Wireless Local Loop.pdf
90 2019-03-26 1.15 MB Kĩ thuật lập trình di động.pdf
Công nghệ Java cho công nghiệp di động (Java Technology Wireless Industry - JTWI) ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, TinCNTT mở chuyên mục J2ME Tutorial cố gắng đề cập đầy đủ nhiều khía cạnh của công
91 2019-03-26 1.63 MB Bảo mật Wireless LAN.ppt
 Bảo mật Wireless LAN
92 2019-03-26 2.27 MB Network Security.pdf
  OSI, TCP/IP model o IP, TCP packet architecture o Protocols: HTTP, DNS.. Network devices: router, switch, firewall, ... Wireless network: AP, wave,... Overview of network security o Definitions o
93 2019-03-26 3.61 MB hack wifi chuyen nghiep.doc
               CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ MẠNG WIRELESS LAN MÔ HÌNH:   TẤN CÔNG MẠNG WIRELESS LAN SỬ DỤNG BẢO MẬT DẠNG WEP : CHUẨN BỊ : Đầu tiên các
94 2019-03-26 46.00 KB Wi Fi là thuật ngữ không có nghĩa.doc
Nhiều người vẫn cho rằng Wi-Fi là từ viết tắt của "Wireless Fidelity", một kiểu chơi chữ giống như Hi-Fi. Tuy nhiên, Phil Belanger, một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), đã
95 2019-03-26 1.49 MB DoCoMo JAPAN’S WIRELESS TSUNAMI.pdf
We have a confession to make: This isn’t the book we thought we were going to write. And if you’re looking for a safe, detailed history of an exceptional company, this isn’t it. Let us explain. NTT DoCoMo is a truly exceptional company. 
96 2019-03-23 9.89 MB Wireless LB Link.rar
97 2018-06-01 39.44 MB com.alibaba.wireless 2128050201.apk
98 2016-09-09 38.37 MB Xbox 360 Wireless receiver.rar
99 2013-10-21 7.81 MB wireless translation hoàn chinh.pdf
100 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last