Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'eng': 310 (310) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2014-07-03 62.93 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E06.720p.WEBRip.AAC2.0.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E06.720p.WEBRip.AAC2.0.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
52 2014-07-03 64.10 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E08.720p.WEBRip.AAC2.0 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E08.720p.WEBRip.AAC2.0-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
53 2014-07-03 65.28 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E13.720p.WEBRip.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E13.720p.WEBRip.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
54 2014-07-03 65.99 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E03.720p.WEBRip.AAC2.0 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E03.720p.WEBRip.AAC2.0-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
55 2015-12-22 67.48 KB Homeland.S05E11 (eng).srt
/000 phim/Homeland S05/Homeland.S05E11 (eng).srt / [PĐV] Tổ Quốc Phần 5 () | Phim kể về chuyến trở lại quê hương của trung úy Nicholas Brody của Al-Qaida. Trở về Mỹ, anh được mọi người tung hô như một người hùng, ngoại trừ Carrie Mathison, một nhà phân
56 2014-07-03 67.63 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E09.720p.WEBRip.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E09.720p.WEBRip.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
57 2014-07-03 67.93 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E05.720p.WEBRip.AAC2.0 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E05.720p.WEBRip.AAC2.0-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
58 2014-07-03 69.40 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E10.720p.WEBRip.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E10.720p.WEBRip.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
59 2014-07-03 69.96 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E11.720p.WEBRip.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E11.720p.WEBRip.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
60 2014-07-03 70.90 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E01.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E01.720p.WEBRip.AAC2.0.H.264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
61 2014-07-03 71.65 KB Orange.Is.The.New.Black.S01E12.720p.WEBRip.x264 Abjex.eng.srt
/Orange.Is.The.New.Black.S01.Season.1.720p.WEBRip.x264-Abjex/Orange.Is.The.New.Black.S01E12.720p.WEBRip.x264-Abjex.eng.srt / Trại giam kiểu Mỹ () | Được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”
62 2015-07-17 73.18 KB The.Fall.S02E06.HDTV.x264.srt
/000 phim/the.Fall.seas0ne2.Eng/The.Fall.S02E06.HDTV.x264.srt /
63 2019-12-26 82.38 KB Sub.Viet Eng.rar
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Hidden India 2015 ViE 1080p BluRay REMUX AVC DTS-HD MA 2.0-HDVN/Sub.Viet-Eng.rar /
64 2014-10-12 82.96 KB HD Speed ENG (1).zip
65 2015-07-17 88.01 KB The.Fall.S02E06.HDTV.x264(1).srt
/000 phim/the.Fall.seas0ne2.Eng/The.Fall.S02E06.HDTV.x264(1).srt /
66 2014-04-11 106.02 KB Swiss.Family.Robinson.1960.REPACK.720p.HDTV.Eng.x264.DD2.0 TV.srt
//Phụ Đề Việt / Gia Đình Robinson Trên Hoang Đảo () | Một gia đình người Thụy sĩ trên đường đến New Guinea đã bị đắm tàu trên một hòn đảo nhiệt đới hoang vắng. Họ buộc phải ở lại trên đảo lâu dài vì tàu đã hư hại nặng và những tên cướp biển định tấn công.
67 2018-07-25 148.43 KB OrochiZ Dialog Eng patch (June 23).rar
68 2019-03-26 154.22 KB Tù do hãa trong EU vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng EU cña hµng ho¸ ViÖt Nam.docx
Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy nay, hîp t¸c kinh tÕ ®ang diÔn ra theo ph­¬ng thøc song liªn kÕt ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng gi÷a nh÷ng n­íc vµ nh÷ng n­íc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau, chÝnh sù hîp t¸c vµ liªn kÕt kinh tÕ sÏ t¹o ®iÒu
69 2019-03-26 160.05 KB Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ.docx
Trong thêi ®ại ngày nay, vai trò và ®ịa vị cña ng­êi phô n÷ ®­îc coi trọng, họ có quyền tham gia lùc l­îng lao ®éng bất kú ngành nghề nào, thành phần nào cña nền kinh tế. Song, do ảnh h­ëng cña mét số nhân tố, kể cả khách quan lận chñ quan ®ã làm hạn
70 2016-01-22 178.99 KB (CSI XF BBC) Highlight.js v1.0.0 ENG.zip
71 2019-03-26 210.73 KB Bí quyết để có tin bài hay.pdf
  Gần 7 giờ tối, hai phóng viên của tôi mới chìa ra trước mặt hai bài viết thật dài.  Chỉ đọc lướt qua, tôi đã thấy ngại. Không phải vì bụng đói muốn về, cũng không  sợ
72 2019-03-26 217.26 KB Forever Royal Jelly ENG.pdf
73 2019-03-26 234.91 KB Cấu trúc cơ bản của bài viết .pdf
  Trong cuốn "Cẩm nang viết tin" do Quỹ Tưởng niệm Báo chí  Đông Dương phát hành, Peter Eng và Jeff Hodson, đã phân tích  kỹ cách thức viết bài - dù
74 2019-03-26 269.00 KB Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh.doc
  Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy t ắc ti ếng Anh Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh  
75 2017-12-27 388.35 KB Thuat ngu quan su Eng.docx
76 2017-03-11 512.02 KB Rockman 7 (Rockman 6 Pirate) [p1][T+Eng].nes
77 2019-03-26 527.21 KB EDU Detailed Dwg Exercises 2010 ENG.pdf
78 2019-03-26 713.80 KB 10 THINGS THEY NEVER TELL YOU WHEN YOU START WORK.pdf
After graduating with a B.Eng. in Materials Science, Ryan began his career in production management at British Steel. Several years later, he decided to move up a level. He quit, moved to Cambridge and gained his Masters Degree in Business Administration.Business
79 2019-03-26 731.81 KB Eng Physics1.pdf
80 2019-03-26 966.61 KB DPL ENG Z5 VL T4 TE 04 Rev 01.pdf
81 2019-02-24 1.02 MB mini KMS Activator v1.1 Office.2010.VL.ENG.exe
82 2019-03-26 1.15 MB Eng Physics2.pdf
83 2015-01-20 1.29 MB DeathAdder3500 fwupdater v2.41 Eng.exe
84 2015-01-05 1.29 MB DeathAdder3500 fwupdater v2.45 Eng.exe
85 2015-01-20 1.29 MB DeathAdder3500 fwupdater v2.45 Eng.exe
86 2018-06-22 1.31 MB OrochiZ Text Eng patch Linkneverdie.com.rar
87 2018-06-22 1.31 MB OrochiZ Text Eng patch Linkneverdie.com.rar
88 2018-07-25 1.31 MB OrochiZ Text Eng patch (Aug 09).rar
89 2017-05-29 1.78 MB Setup gen PCIMC6 8.215 ENG 6B std(1).rar
90 2017-12-06 1.87 MB WinRar 5.50 32 bit ENG Final.zip
91 2018-06-22 1.88 MB OrochiZ Dialog Eng patch Linkneverdie.com.rar
92 2018-06-22 1.88 MB OrochiZ Dialog Eng patch Linkneverdie.com.rar
93 2017-07-27 2.36 MB chuSetup gen PCIMC6 8.306.0 ENG 6B stdc.rar
94 2016-07-07 2.37 MB Setup gen PCIMC6 8.306.0 ENG 6B std.rar
95 2018-05-15 2.57 MB THPT ENG V1.020518.rar
96 2016-12-18 3.27 MB NcStudio V8 Eng.7z
97 2011-12-06 3.38 MB F.E.A.R.V1.08.ENG.MACIOZO.NOCD.ZIP
98 2012-08-17 3.65 MB The.Amazing.SpiderMan.Rus.To.Eng.Patch.rar
99 2019-03-26 4.10 MB Practic Eng Grammar.pdf
100 2018-08-17 4.35 MB Eng EFS G960F LV1.tar

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 | Next | Last