Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'sql': 377 (377) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 139.00 KB Bài tập về SQL.doc
Bài tập về SQL giúp các bạn: Hiểu và phân biệt 3 nhóm lệnh của ngôn ngữ SQL và Giải một số bài tập thao tác trên quan hệ có sử dụng 3 nhóm lệnh trên.
52 2020-08-03 146.56 KB Script.sql
53 2019-03-26 175.24 KB Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh SQL.pdf
54 2021-08-25 181.01 KB chuyenvien 2021.sql
55 2011-02-02 188.45 KB O'Reilly Oracle PL SQL Language Pocket Reference 2nd.zip
56 2014-11-06 222.84 KB SQL truonghoc.zip
57 2011-02-02 223.65 KB MH Admin911 SQL Server 2000.zip
58 2019-03-26 241.00 KB Một số tính chất của phụ thuộc hàm và các dạng...
Môn cơ sở dữ liệu là một trong những môn quan trọng liên quan đến các vấn đề thu thập, xử lý và cho những thông tin cần thiết từ dữ liệu. Mục tiêu chính của môn này là đưa ra các phương pháp để tổ chức thông tin làm sao cho tối ưu nhất các khâu trên
59 2018-06-24 257.72 KB Special SQL Dorks.rar
60 2020-08-03 280.14 KB tmb product.sql
61 2019-03-26 284.62 KB Bảo mật trong SQL Server..docx
SQL Server 7.0 ra đời là 1 bước nhảy vọt công nghệ CSDL so với CSDL SQL Server 6.5, SQL Server 2000 ra đời không ngừng cung cấp cho người dùng những công cụ và những đặc điểm mới phiên bản 7.0 còn thiếu sót. Ngoài những đặc tính khắc phục thiếu
62 2011-02-02 319.52 KB Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes 3rd.zip
63 2019-03-26 331.00 KB Đồ án môn học Công nghệ phần mềm MS SQL Server và Postgre SQL.doc
64 2019-03-26 379.56 KB Cau lenh truy van SQL.pdf
65 2019-03-26 379.56 KB sql.pdf
66 2019-03-26 398.50 KB Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh...
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em
67 2019-03-26 412.65 KB Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập...
+ Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: + Khảo sát và phân tích hiện trạng. + Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá.
68 2019-03-26 430.24 KB Giáo trình thực hành SQL.pdf
cơ sở dữ liệu SQL đã quá phổ biến với mọi nguời
69 2019-03-26 430.24 KB Giao trinh thuc hanh SQL.pdf
70 2019-05-31 449.61 KB SQL.rar
71 2019-03-26 457.18 KB Phân trang trong SQL.pdf
72 2016-03-07 467.39 KB .2.sql
73 2019-03-26 474.92 KB Toi uu hoa truy van trong SQL.pdf
74 2011-02-02 502.04 KB O'Reilly Transact SQL Cookbook.zip
75 2011-02-02 506.27 KB Rampant Using Oracle SQL Stored Outlines.zip
76 2019-03-26 526.21 KB Bai 9 Co ban ve ngon ngu SQL va MySQL.pdf
lập trình PHP, lập trình web với PHP
77 2018-12-07 527.17 KB dominh.sql
78 2019-03-26 528.51 KB Giáo trình SQL và PL SQL.pdf
79 2011-02-02 545.30 KB O'Reilly Oracle SQL Tuning Pocket Reference.zip
80 2018-01-17 554.88 KB portaltayninh.1708.2018.sql
81 2019-03-26 558.00 KB Gioi thieu SQL 2005.ppt
82 2019-03-26 560.00 KB Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập...
+ Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: + Khảo sát và phân tích hiện trạng. + Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá.
83 2019-03-26 564.50 KB Giáo trình SQL Server 2000.doc
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS
84 2017-02-13 572.39 KB babilun.sql
85 2011-02-02 586.40 KB O'Reilly Learning SQL.zip
86 2019-03-26 591.75 KB Kỹ thuật lập trình web động với mySQL và PHP.pdf
Hướng dẫn đầy đủ lập trình PHP và My SQL
87 2019-07-24 603.14 KB zap420115 1.sql
88 2019-07-24 627.52 KB zap432442 1.sql
89 2019-06-16 657.67 KB localhost.sql
90 2016-12-23 721.17 KB sql.zip
91 2019-03-26 752.00 KB Microsoft SQL Server 2008.doc
92 2011-02-02 755.04 KB O'Reilly Oracle PL SQL Programming Guide to Oracle 8i Features.zip
93 2019-03-26 814.19 KB ngon ngu sql 2283.pdf
94 2019-03-26 814.19 KB Hướng dẫn ngôn ngữ SQL.pdf
95 2017-09-06 818.50 KB chuog 3 SQL.ppt
96 2019-03-26 822.50 KB session 05 transaction sql sE7VBfPMvb 20130711112907 187314.ppt
97 2011-02-02 831.80 KB MH Oracle Database 10g SQL.zip
98 2019-03-26 840.49 KB Giao dich trong SQL Transaction.pdf
Đối với những hệ thống lớn có nhiều người truy cập cùng lúc thì việc cùng truy cập và thay đổi một dữ liệu nào đó có thể diễn ra trong cùng một thời điểm, dẫn đến việc sai sót trong các giao tác của người dùng khi truy cập cùng lúc. Ví dụ: như có 2 người
99 2019-03-26 854.53 KB Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động...
Scheduler Auto Backup MS SQL Server Database – Tự động sao lưu CSDL MS SQL Sever định kỳ
100 2019-03-26 868.21 KB Giáo Trình Microsoft SQL Server 2000.pdf
Giáo Trình Microsoft SQL Server 2000 toàn tập dành cho người mới làm quen

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | Next | Last