Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'start': 182 (182) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2011-02-02 1.30 MB Sams Managed DirectX 9 Kick Start Graphics And Game Programming.zip
52 2011-02-02 1.46 MB Sams XQuery Kick Start.zip
53 2019-03-26 1.61 MB Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Word.pdf
Khởi động: Các 1: Nhấn nút Start, Chọn programs, chọn Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003; Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng Microsoft Office Word trên màn hình nền.
54 2019-03-26 1.79 MB Protecting Your Wealthin Good Times and Bad.pdf
PROTECTING YOUR WEALTH IN GOOD TIMES AND BAD is an essential guidebook to a secure saving and investing strategy. Step by step, this book walks you through the process of developing and imple- menting a sound lifelong plan to grow and protect your hard-
55 2019-03-26 1.92 MB Zend Framework 2.0 Cookbook.pdf
Zend Framework 2.0 Cookbook offers a practical guide to the inner workings and hidden options of many of the Zend Framework components. For each component that is covered the book provides usage and implementation information, as well as detailed code
56 2011-02-02 1.97 MB Sams XPath Navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 Kick Start.zip
57 2019-03-26 2.10 MB 342 TOEIC vocabulary tests (meanings by word).pdf
3420 Meanings by Word In a few minutes you'll be able to start practicing and testing your TOEIC vocabulary skills in both an effective and pleasant way. You will experience a new and exciting method of increasing your TOEIC word power.Learning
58 2011-02-02 2.17 MB Sams Microsoft .NET Compact Framework Kick Start(2).zip
59 2011-02-02 2.26 MB Sams Microsoft Visual Basic .NET 2003 Kick Start(2).zip
60 2011-02-02 2.46 MB Sams Microsoft Visual C++ .NET 2003 Kick Start.zip
61 2020-01-02 2.59 MB Quick Start Guide for IP SIP firmware EN.pdf
62 2019-03-26 2.79 MB 101 Internet Businesses You Can Start From Home.pdf
Many, many, many thanks to my great team at Verb Interactive (http:// www.verbinteractive.com)—Ed Dorey and Andy MacLellan, who have been with me since their university days, and our whole team of Internet marketing experts. Thanks to Maureen Welsman
63 2021-08-28 2.88 MB Stardock Start8 1.20 PreActived (Tao nut Start cho win 8.1).rar
64 2019-03-26 2.94 MB Leadership Principles for Project Success.pdf
This book is about project success and the secret to achieving this success, effective project leadership. Filled with samples, templates, and guidelines, it covers the five principles of effective project leadership: building vision, nurturing collaboration,
65 2011-02-02 3.30 MB Sams Microsoft .NET Compact Framework Kick Start.zip
66 2014-04-11 3.38 MB Assassin’s Creed 3 Retail

Giới Thiệu: Người hùng chính của game sẽ là một nhân vật chưa từng xuất hiện trước đây, mang tên gọi Connor (tên tiếng da đỏ là Ratohnhakelton). Anh có cha là người Anh còn mẹ là người Mỹ bản xứ. Game thủ sẽ được trải qua thời thơ ấu của Connor trên vùng đất thuộc biên giới nước Mỹ khi anh được người Mohawk nuôi nấng. Sau cuộc xung đột với thực dân da trắng, ngôi làng của người Mohawk đã bị đốt cháy. Ám ảnh tuổi thơ đã khiến Connor dành cả cuộc đời còn lại của mình để đối đầu với chế độ độc tài (Templar) và bất công trong xã hội.

Bối cảnh chính của phiên bản này sẽ tập trung vào hai thành phố là Boston và New York, thời điểm từ năm 1753 đến 1783. Với nội dung mới này, trò chơi sẽ không quá chú trọng vào miêu tả các xung đột giữa Connor và thế lực Templar, thay vào đó hãng phát triển muốn đưa người chơi vào một sự kiện lịch sử lớn và nổi tiếng. Giới hạn các vùng đất trong game sẽ được mở rộng, những nơi hoang dã được gọi chung là Frontier và tổng diện tích của các Frontier hợp lại lớn gấp rưỡi bản đồ của Brotherhood.

Trên hành trình, Connor sẽ gặp gỡ với những nhân vật nổi tiếng như George Washington, Benjamin Franklin và Charles Lee. Các câu chuyện xung quanh Washington sẽ đóng vai trò quan trọng trong nội dung của game.

Hướng dẫn cài : 1) Download GAME, extract, install. (Install it in Russian, changing to English might crash the installer. The crack makes the game 100% English!) 2) Run Uplay.exe from the “\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher” folder and let it update. (Or block it with your firewall) 3.a) Download this file localization.lang . Copy the “localization.lang” file to the main game directory. 3.b) Extract AC3 CRACK-bitgamer.rar. Copy the “Uplay.exe” file to the “\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher” folder. 4) Start the game and create an account if you don’t already have one. 5) When you are asked for a key/serial just press “OK”. 6) Play!

Cấu Hình Đề Nghị: Hệ điều hành: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) hoặc Windows 8. CPU: Core 2 Duo E6700 2.66GHz hoặc AMD Athlon 64 X2 6000 3.00GHz trở lên. RAM: 2GB VGA: Radeon HD 3870/4000/5000/6000/7000, GeForce 8600GT/9/100/200/300/400/500/600 series (card rời sử dụng các chip này trên laptop có thể chạy được game nhưng không được hỗ trợ một cách chính thức). HDD: 17GB chỗ trống.

Assassin’s Creed 3 Assassin’s Creed 3 Crack Pass:vietforum.vn

' > AC3 . bitgamer.rar
//Assassin\\\'s Creed 3 Crack / Assassin’s Creed 3 : Giành Lại Tự Do |

Assassin’s Creed 3 Retail

Giới Thiệu: Người hùng chính của game sẽ là một nhân vật chưa từng xuất hiện trước đây, mang tên gọi Connor (tên tiếng da đỏ là Ratohnhakelton).

67 2011-02-02 3.44 MB Sams .a APIs for XML Kick Start.zip
68 2019-03-26 3.52 MB Start reading – 4.pdf
Start reading - 4  là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh động
69 2019-03-26 3.55 MB Start reading – 6.pdf
Start reading – 6  là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh
70 2019-03-26 3.57 MB Moodle .aScript Cookbook.pdf
This is a cookbook that contains a list of recipes explaining step-by-step how to use JavaScript in Moodle. The first two chapters concentrate on the basics of how to start working with JavaScript and the YUI while the later chapters show how to use these
71 2011-02-02 3.59 MB Sams C Sharp Builder Kick Start.zip
72 2019-03-26 3.80 MB Start reading 2.pdf
Start reading -2 là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh động giúp
73 2011-02-02 3.85 MB MH Start The No Nonsense Guide to Windows XP.zip
74 2019-03-26 3.85 MB Start reading – 3.pdf
Start reading - 3 là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh động giúp
75 2011-02-02 3.94 MB MH IT Project Management On Track from Start to Finish 2nd.zip
76 2019-03-26 4.10 MB Business Vocabulary In Use.pdf
    Business Vocabulary In Use í designed to help intermediate and upper- intermediate learner of business English improve their business vocabulary. It is for people studying English before they start  
77 2019-03-26 4.18 MB Start reading 5.pdf
Start reading - 5 là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh động giúp
78 2019-03-26 4.26 MB HTML5 & CSS3 in The Real World.pdf
HTML5 and CSS3 for the Real World is ideal for any web designer or developer who wants to start using the latest generation of web technologies in their everyday work. This book will teach you how to: understand
79 2019-03-26 4.35 MB Beginning Windows Workflow in .NET 4.0.pdf
Product Description Windows Workflow Foundation is a ground-breaking addition to the core of the .NET Framework that allows you to orchestrate human and system interactions as a series of workflows that can be easily mapped, analyzed,
80 2011-02-02 4.37 MB Sams Microsoft Visual CSharp .NET 2003 Kick Start.zip
81 2019-03-26 4.46 MB Mobile Satellite Communication Networks.pdf
The last decade proved to be hugely successful for the mobile communications industry, characterised by continued and rapid growth in demand, spurred on by new technological advances and innovative marketing techniques. Of course, when we refer to mobile
82 2013-05-04 4.54 MB Windows Start Menu 1.10 CD4pro.info.rar
83 2019-03-26 4.58 MB 12 Essential Skills for Software Architects.pdf
Thousands of software professionals have the necessary technical qualifications to become architects, but far fewer have the crucial non-technical skills needed to get hired and succeed in this role. In today's agile environments, these "soft" skills
84 2011-02-02 4.61 MB Sams Microsoft .NET Kick Start(2).zip
85 2011-02-02 4.78 MB Sams EJB 2.1 Kick Start.zip
86 2019-03-26 4.88 MB Home Networking for Dummies (4th Edition).pdf
Having a network in your home increases work efficiency and minimizes confusion. If you want to set up a network in your home but you're not quite sure where to start, then Home Networking for Dummies makes it easy for you to become your household's network
87 2019-03-26 5.11 MB Start reading 1.pdf
Start reading -1 là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học, mầm non chuyên môn tiếng anh, tài liệu được thiết kế với nhiều hình ảnh minh họa, màu sắc sinh động giúp
88 2011-02-02 5.15 MB Sams Struts Kick Start.zip
89 2019-03-26 5.20 MB Hydrodynamic Lubrication.pdf
  Since the dawn of history, human activities have always been closely related to friction, the resistance to sliding. It is thanks to friction that one can stand and walk on the ground, one can wear clothes, one can make fire by rubbing two sticks
90 2019-03-26 5.23 MB 8 Kinds of Writing.pdf
Including 8 different kinds of writing: short story, biography, information report, observational writing, problem/solution writing, cause/effect, autobiography, evaluation. Children get a foundation for success in other subjects with
91 2019-03-26 5.49 MB The Eclipse Graphical Editing Framework (GEF).pdf
As Eclipse-based applications become increasingly popular, users are demanding more sophisticated graphical interfaces. When standard widgets aren't enough, graphics built with GEF are often the best solution. The Eclipse Graphical Editing Framework (GEF)
92 2019-03-26 5.60 MB Cleaning and Stain Removal for Dummies.pdf
Whether you're a devout neatnik or a free spirit who likes to draw designs in dust, Cleaning & Stain Removal For Dummies is for you. It helps you make quick work of dirty work with all kinds of practical tips and techniques, plus trade secrets used
93 2018-12-13 5.64 MB They.Are.Billions.Fix.Start LinkNeverDie.Com.rar
94 2019-03-26 5.75 MB The Python Standard Library by Example.pdf
The Python Standard Library contains hundreds of modules for interacting with the operating system, interpreter, and Internet-all extensively tested and ready to jump-start your application development. The Python Standard Library by Example introduces
95 2019-03-26 6.07 MB Flash Game Development by Example.pdf
In each chapter you’ll build a complete game, starting with simple puzzlers and working your way up to games similar to the most popular online casual games. Each game introduces a range of essential skills that all Flash game developers should know.
96 2019-03-26 6.10 MB Windows Phone 7 for iPhone Developers.pdf
If you've been developing for the competitive iPhone marketplace, this book will help you leverage your iOS skills on a fast-growing new platform: Windows Phone 7 (WP7). If you're a .NET programmer, it will help you build advanced WP7 mobile solutions
97 2019-03-26 6.11 MB FreeSWITCH 1.0.6.pdf
This book is a step-by-step tutorial with clear instructions and screenshots to guide you through the creation of a complete, cost-effective telephony system. You will start with installation, walk through the different features, and see how to manage
98 2019-03-26 6.56 MB PHP MySQL Everyday Apps for Dummies.pdf
PHP and MySQL Everyday Apps For Dummies is a one-stop reference providing all you need to build dynamic, real-world, ready-to-use apps with the popular PHP (a scripting language) and MySQL (a database system) software. The book is a hands-on, go-to-guide
99 2019-03-26 6.61 MB Agile Web Development with Rails (4th edition).pdf
Ruby on Rails helps you produce high-quality, beautiful-looking web applications quickly. You concentrate on creating the application, and Rails takes care of the details. Tens of thousands of developers have used this award-winning
100 2019-03-26 6.89 MB Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node.pdf
With this concise book, you'll learn the art of building hypermedia APIs that don't simply run on the Web, but that actually exist in the Web. You'll start with the general principles and technologies behind this architectural approach, and then dive

First | Prev | 1 [2] 3 4 | Next | Last