Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'theory': 416 (416) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 250.35 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
(1) nhu cầu giao dịch, vì tiền bạc là cần thiết để mua hàng hoá, dịch vụ, trả lương cho nhân viên, vv, (2) nhu cầu phòng ngừa, kể từ khi tiền có thể được tổ chức để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp
52 2019-03-26 252.06 KB Grade One Music Theory 2.docx
53 2019-03-26 253.61 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
GDP danh nghĩa, GDP thực tế và GDP tiềm năng là ba biện pháp khác nhau của sản lượng tổng hợp. GDP danh nghĩa là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa cuối cùng và dịch
54 2019-03-26 254.79 KB COGNITION AND ECONOMICS PART 2.pdf
DOES THE SENSORY ORDER HAVE A USEFUL ECONOMIC FUTURE? Cognition and psychology have become central issues in economics. While this interest represents a radical change in economic theory, it does have a useful history that we believe is only partially
55 2019-03-26 256.92 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 11.pdf
11 At the Margins of Orthodoxy 11.1. Games, Evolution and Growth 11.1.1. Game theory Game theory was formulated as a logical instrument for investigating situations in which the results of the choices of some agents are at least partially determined by
56 2019-03-26 263.16 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Trong một ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, mỗi công ty có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. 2. Doanh thu cận biên của một công ty ở cạnh tranh hoàn hảo là bằng giá
57 2019-03-26 269.13 KB An Outline of the history of economic thought Index.pdf
Index of Subjects ‘absolute surplus-value 147 absolute value 100, 107 ‘absolutist’ 6 acceleration hypothesis 338–9 accelerator 243 accumulation of capital, drives growth process 68 AD-AS model (aggregate demand-aggregate supply)
58 2019-03-26 270.32 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Số lượng tiền yêu cầu là nghịch liên quan đến tỷ lệ lãi suất kể từ khi người nắm giữ tiền forgoes trở lại lãi suất cao hơn từ một tài sản tài chính thay thế. Khi Fed mua chứng khoán chính
59 2019-03-26 272.50 KB Quantitative Methods for Business chapter 16.pdf
C H A P T E R 16 Test driving – sampling theory, estimation and hypothesis testing Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ understand the theory behind the use of sample results for prediction make use of the t distribution
60 2019-03-26 283.69 KB Grade One Music Theory 3.docx
61 2019-03-26 297.71 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Giải quyết vấn đề 15,1 a. Tại sao một đối thủ cạnh tranh độc quyền tiềm năng tìm thấy nó tương đối dễ dàng để bắt đầu sản xuất trong thời gian dài? b. Tại sao đường cầu của một đối thủ cạnh tranh độc quyền thay đổi khi nhiều
62 2019-03-26 336.38 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 7.pdf
7 The Years of High Theory: I 7.1. Problems of Economic Dynamics I went to university in the fateful 1930, and during the four-year course I watched the almost complete collapse of the American economy. I also had occasion, at that time, to hear my Professor
63 2019-03-26 344.16 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter B.pdf
Chapter B Countability This chapter is about Cantor’s countability theory which is a standard prerequisite for elementary real analysis. Our treatment is incomplete in that we cover only those results that are immediately relevant for the present
64 2019-03-26 344.16 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter B.pdf
Chapter B Countability This chapter is about Cantor’s countability theory which is a standard prerequisite for elementary real analysis. Our treatment is incomplete in that we cover only those results that are immediately relevant for the present course.
65 2019-03-26 344.67 KB Luận văn Cao học Quản trị doanh nghiệp Chương 2.pdf
Trong nửa cuối thế kỷ 20, nhiều lý thuyết đã được hình thành và được kiểm nghiệm nhằm nghiên cứu sự chấp thuận công nghệ của người sử dụng. Fishbein và Ajzen (1975) đã đề xuất Thuyết Hành Động Hợp Lý (Theory of Reasoned Action - TRA), Ajzen (1985) đề
66 2019-03-26 365.84 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
viết bài không dấu trong bản tin của bạn lưu thông thấp. Đầu tiên và trước hết, tôi đã thách thức họ nghĩ rằng thông qua những gì chính Douglas đã viết - không phải là
67 2019-03-26 396.50 KB Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh.doc
“Game theory is hot,” The Wall Stress Journal nhận định vào năm 1994, khi giải Nobel kinh tế được tặng cho 3 học giả hàng đầu thuộc lĩnh vực này. Vào thời điểm đó, ứng dụng của lý thuyết trò
68 2019-03-26 413.34 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Tôi coi nó như là nhiệm vụ Thiên Chúa ban cho tôi để trả lời tên của ông. Bởi vì tôi có thể làm điều đó, tôi đã làm điều đó. Hãy để
69 2019-03-26 416.20 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 8.pdf
8 The Years of High Theory: II 8.1.1. The first signs of dissent Marshall’s theoretical system, perhaps precisely because of his wish to understand the real world and his attempt to link social evolutionism to the utilitarian ethic, ended up by assuming
70 2019-03-26 516.67 KB Phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh Việt thông qua liên ngữ.pdf
Chương 1: TỔNG QUAN1.1. Phân tích cú pháp quan hệ1.2. Liên kết từ/ngữ1.3. Chiếu quan hệ cú pháp1.3.1. Chiếu nhãn từ loại1.3.2. Chiếu quan hệ cú phápChương 2: CÁC CÁCH TIẾP CẬN2.1. Phân tích cú pháp2.1.1. Các phương pháp tiếp cận dùng luật phi ngữ cảnh
71 2019-03-26 610.80 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter E.pdf
Chapter E Continuity II A function that maps every element of a given set to a nonempty subset of another set is called a correspondence (or a multifunction). Such maps arise quite frequently in optimization theory and theoretical economics. While this
72 2019-03-26 610.80 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter E.pdf
Chapter E Continuity II A function that maps every element of a given set to a nonempty subset of another set is called a correspondence (or a multifunction). Such maps arise quite frequently in optimization theory and theoretical economics. While this
73 2019-03-26 633.20 KB Economics and Liberating Theory Part 2.pdf
What Should We Demand from Our Economy? It is easy enough to say we want an economy that distributes the burdens and benefits of social labor fairly, that allows people to make the decisions that affect their economic lives, that develops human potentials
74 2019-03-26 674.80 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter D.pdf
Chapter D Continuity I This chapter provides a basic introduction to the theory of functions in general, and to that of continuous maps between two metric spaces in particular. Many of the results that you have seen in your earlier studies in terms of
75 2019-03-26 674.80 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter D.pdf
Chapter D Continuity I This chapter provides a basic introduction to the theory of functions in general, and to that of continuous maps between two metric spaces in particular. Many of the results that you have seen in your earlier studies in terms of
76 2019-03-26 692.67 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter C.pdf
Chapter C Metric Spaces This chapter provides a self-contained review of the basic theory of metric spaces. Chances are good that you are familiar with the rudiments of this theory, so our exposition starts a bit faster than usual. But don’t worry,
77 2019-03-26 692.67 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter C.pdf
Chapter C Metric Spaces This chapter provides a self-contained review of the basic theory of metric spaces. Chances are good that you are familiar with the rudiments of this theory, so our exposition starts a bit faster than usual. But don’t worry, we
78 2019-03-26 985.92 KB Luận văn phân tích cú pháp quan hệ cho song ngữ Anh...
Chương 1: TỔNG QUAN1.1. Phân tích cú pháp quan hệ1.2. Liên kết từ/ngữ1.3. Chiếu quan hệ cú pháp1.3.1. Chiếu nhãn từ loại1.3.2. Chiếu quan hệ cú phápChương 2: CÁC CÁCH TIẾP CẬN2.1. Phân tích cú pháp2.1.1. Các phương pháp tiếp cận dùng luật phi ngữ cảnh
79 2019-03-26 1.19 MB Intelligence and Intelligence Testing.pdf
Have you ever wondered what IQ is and how it is measured? Why is there such a premium placed on high IQ? What do we mean by intelligence? What does your IQ score mean? There can be no denying the enduring appeal of IQ over the last
80 2019-03-26 1.28 MB EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS OF ECONOMICS.pdf
Ludwig von Mises (1881–1973) is arguably the most important economist of the twentieth century, and one of the greatest social philosophers ever. He made a large number of lasting contributions to economic theory, yet his main achievement is in
81 2019-03-26 1.56 MB ADVANCES IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT.pdf
Customer relationship management (CRM) strategies have become increasingly important worldwide due to changes in expectations from customers as well as changes in the nature of markets. This book puts forth a conceptualization that attempts to not only
82 2019-03-26 1.69 MB Pillars of Prosperity.pdf
Ron Paul is an amazing individual. Not only has he been the most consistent voice for liberty in the U.S. Congress in our time— perhaps in all time—but he is also surprisingly well versed in economic theory. Indeed, if I were to dissect one
83 2019-03-26 1.72 MB Lectures in Game Theory for Computer Scientists.pdf
Games provide mathematical models for interaction. Numerous tasks in computer science can be formulated in game-theoretic terms. This fresh and intuitive way of thinking through complex issues reveals underlying algorithmic questions and clarifies the
84 2018-09-19 1.76 MB Theory of Everything 2014 Bluray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
85 2011-02-02 1.81 MB MH Schaum's Outline of Theory and Problems of Software Engineering.zip
86 2019-03-26 1.82 MB ABCS OF POLITICAL ECONOMY MODERN PRIMER ROBIN HAHNEL.pdf
Unlike mainstream economists, political economists have always tried to situate the study of economics within the broader project of understanding how society functions. However, during the second half of the twentieth century dissatisfaction with the
87 2019-03-26 1.93 MB Macroeconomic Theory and Policy.pdf
The field of macroeconomic theory has evolved rapidly over the last quarter century. A quick glance at the discipline’s leading journals reveals that virtually the entire academic profession has turned to interpreting macroeconomic data with models
88 2019-03-26 1.93 MB Macroeconomic Theory and Policy.pdf
The field of macroeconomic theory has evolved rapidly over the last quarter century. A quick glance at the discipline’s leading journals reveals that virtually the entire academic profession has turned to interpreting macroeconomic data with models
89 2019-03-26 2.12 MB The Routledge Companion to Creativity.pdf
Creativity can be as difficult to define as it is to achieve. This is a complex and compelling area of study and this volume is perfectly poised to explore how creativity can be better understood, and used, in a range of contexts. The book not only centres
90 2019-03-26 2.19 MB 1 The Theory of Planned Behavior (TPB).pdf
91 2019-03-26 2.28 MB Algebraic Number Theory and Code Design for Rayleigh Fading Channels.pdf
92 2011-02-02 2.37 MB Springer Grey Information Theory and Practical Applications.zip
93 2019-03-26 2.47 MB Bastien Piano Basics Theory Primer Level.pdf
94 2019-03-26 2.53 MB Điện từ trường.doc
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY Số tiết: 45 Tài liệu tham khảo 1. Kiều Khắc Lâu, LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ, GD, 2006 2. Ngô Nhật Ảnh, TRƯỜNG ĐIỆN TỪ, ĐHBK TPHCM, 1995 3. Nguyễn Hoàng
95 2019-03-26 2.74 MB A Course in Mathematical Statistics.pdf
Cuốn sách về môn học xác suất thống kê, rất hữu ích cho các bạn học kỹ thuật, tài chính ngân hàng, cũng như các ngành có liên quan khác. Product Description A Course in Mathematical Statistics, Second Edition, contains enough material
96 2019-03-26 2.76 MB NHOM 1 Color Theory.pptx
97 2019-03-26 2.87 MB MILLIONAIRES MANAGERS.pdf
This book, written in 1962-63, is a result of a special investigation of control in large American corporations. I decided not to confine myself to a study of the sources available at the time, but also personally to verify the correctness of the managerial
98 2019-03-26 2.88 MB Global Design History.pdf
Globalism is often discussed using abstract terms, such as 'networks' or 'flows' and usually in relation to recent history. Global Design History moves us past this limited view of globalism, broadening our sense of this key term in history and theory.
99 2019-03-26 3.21 MB The airport business.pdf
In the 1950s and 1960s airports were seen as just another, fairly inconsequential arm of government. Over the past 20 years, however, it has become obvious that airports can actually be run as highly successful and profitable businesses. Despite this
100 2019-03-26 3.44 MB Bargaining and Markets Martin J. Osborne.pdf
The formal theory of bargaining originated with John Nash’s work in the early 1950s. In this book we discuss two recent developments in this theory. The first uses the tool of extensive games to construct theories of bargaining in which time is

First | Prev | 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X