Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2011-02-02 3.65 MB Kogan Page Applications and Services in Wireless Networks.zip
52 2019-03-26 3.71 MB CEH v5 Module 15 Hacking Wireless Networks.pdf
53 2011-02-02 3.88 MB Newnes Wireless Networking Technology.zip
54 2019-03-26 3.94 MB Pro J2ME Polish Open Source Wireless .a Tools Suite.pdf
Lập trình Java ME cho Mobile và Wireless
55 2019-03-26 4.02 MB Applications And Services In Wireless Networks.pdf
56 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip
57 2019-03-26 4.06 MB GPRS and 3G Wireless Applications.pdf
58 2019-03-26 4.15 MB 9 IEEE 802 11b Wireless LAN White Paper.pdf
59 2019-03-26 4.32 MB Designing a Wireless Network.pdf
60 2011-02-02 4.39 MB Artech House Understanding WAP Wireless Applications, Devices, and Services.zip
61 2019-03-26 4.41 MB Mobile Wireless và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng trên Web.docx
M-commerce là một khái niệm mới, để xây dựng được các ứng dụng M-commerce đòi hỏi các nhà phát triển vượt qua những rào cản về mặt kỹ thuật. Với mong muốn tìm hiểu những kỹ thuật và công nghệ để xây dựng các ứng dụng M-commerce, em đã chọn và thực hiện
62 2019-03-26 4.54 MB Broadband Wireless Access.pdf
63 2019-03-26 4.69 MB Multi Carrier Technologies for Wireless Communication.pdf
64 2011-02-02 4.74 MB Auerbach Wireless Ad Hoc Networking.zip
65 2011-02-02 4.82 MB Artech House Radio Engineering for Wireless Communications.zip
66 2019-03-26 4.88 MB Home Networking for Dummies (4th Edition).pdf
Having a network in your home increases work efficiency and minimizes confusion. If you want to set up a network in your home but you're not quite sure where to start, then Home Networking for Dummies makes it easy for you to become your household's network
67 2011-02-02 4.95 MB Artech House Interference Analysis and Reduction for Wireless Systems.zip
68 2019-03-26 4.96 MB Bulletproof Wireless Security GSM UMTS 802 11 and Ad Hoc Security.pdf
69 2011-02-02 5.00 MB Cisco Press Deploying License Free Wireless Wide Area Networks.zip
70 2019-03-26 5.06 MB Building PDA Databases for Wireless and Mobile Development.pdf
71 2011-02-02 5.10 MB Sams Teach Yourself Wireless .a with J2ME in 21 Days.zip
72 2019-03-26 5.18 MB Handbook for Wireless and RF EMC and High Speed Electronics.pdf
73 2019-03-26 5.20 MB Kluwer Wireless Network Deployments.pdf
74 2019-03-26 5.27 MB Mobile Wireless and Sensor Networks.pdf
75 2019-03-26 5.30 MB Artech House OFDM For Wireless Communications Systems.pdf
76 2019-03-26 5.32 MB Radio Engineering For Wireless Communication And Sensor Applications.pdf
77 2019-03-26 5.36 MB Interference analysis and reduction for wireless systems.pdf
78 2019-03-26 5.36 MB Artech House Third Generation Wireless Systems Vol 1 Post Shannon Signal Architectures eBook LiB.pdf
79 2011-02-02 5.76 MB Cisco Press Cisco Wireless LAN Security.zip
80 2019-03-26 5.76 MB AH WLANs and WPANs towards 4G Wireless (2003) Fly.pdf
81 2019-03-26 5.80 MB Building Secure Wireless Networks with 802 11.pdf
82 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
83 2019-03-26 5.95 MB John Wiley and Sons Next Generation Wireless Systems and Networks Jul 2006.pdf
84 2019-03-26 6.05 MB John Wiley and Sons Technologies for the Wireless Future Jun 2006.pdf
85 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
86 2019-03-26 6.31 MB Wireless Internet telecommunications.pdf
87 2011-02-02 6.38 MB CRC MIMO System Technology for Wireless Communications.zip
88 2019-03-26 6.60 MB hack proofing your wireless network.pdf
89 2011-02-02 6.77 MB Syngress Building a Cisco Wireless LAN.zip
90 2011-02-02 6.87 MB MS Press Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows.zip
91 2011-02-02 6.99 MB Hungry Minds Wireless Programming with J2ME .ing the code.zip
92 2019-03-26 7.21 MB Broadband Wireless Mobile.pdf
93 2019-03-26 7.23 MB Data Communication Principles For Fixed And Wireless Networks.pdf
94 2019-03-26 7.72 MB Theory and Applications of OFDM and CDMA Wideband Wireless Communications.pdf
95 2019-03-26 7.76 MB Artech House Advances in 3G Enhanced Technologies for Wireless Communications.pdf
96 2011-02-02 7.79 MB CRC Press The Handbook of Ad hoc Wireless Networks.zip
97 2013-10-21 7.81 MB wireless translation hoàn chinh.pdf
98 2019-03-26 7.86 MB 1 Microwave and Wireless Circuits (2003).pdf
99 2019-03-26 7.97 MB Emerging Wireless Multimedia Services and Technologies.pdf
100 2019-03-26 8.18 MB Academic Press Introduction to CDMA Wireless Communications Sep 2007.pdf

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last