Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wireless': 134 (134) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
51 2019-03-26 6.05 MB John Wiley and Sons Technologies for the Wireless Future Jun 2006.pdf
52 2019-03-26 5.95 MB John Wiley and Sons Next Generation Wireless Systems and Networks Jul 2006.pdf
53 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
54 2019-03-26 5.80 MB Building Secure Wireless Networks with 802 11.pdf
55 2019-03-26 5.76 MB AH WLANs and WPANs towards 4G Wireless (2003) Fly.pdf
56 2011-02-02 5.76 MB Cisco Press Cisco Wireless LAN Security.zip
57 2019-03-26 5.36 MB Artech House Third Generation Wireless Systems Vol 1 Post Shannon Signal Architectures eBook LiB.pdf
58 2019-03-26 5.36 MB Interference analysis and reduction for wireless systems.pdf
59 2019-03-26 5.32 MB Radio Engineering For Wireless Communication And Sensor Applications.pdf
60 2019-03-26 5.30 MB Artech House OFDM For Wireless Communications Systems.pdf
61 2019-03-26 5.27 MB Mobile Wireless and Sensor Networks.pdf
62 2019-03-26 5.20 MB Kluwer Wireless Network Deployments.pdf
63 2019-03-26 5.18 MB Handbook for Wireless and RF EMC and High Speed Electronics.pdf
64 2011-02-02 5.10 MB Sams Teach Yourself Wireless .a with J2ME in 21 Days.zip
65 2019-03-26 5.06 MB Building PDA Databases for Wireless and Mobile Development.pdf
66 2011-02-02 5.00 MB Cisco Press Deploying License Free Wireless Wide Area Networks.zip
67 2019-03-26 4.96 MB Bulletproof Wireless Security GSM UMTS 802 11 and Ad Hoc Security.pdf
68 2011-02-02 4.95 MB Artech House Interference Analysis and Reduction for Wireless Systems.zip
69 2019-03-26 4.88 MB Home Networking for Dummies (4th Edition).pdf
Having a network in your home increases work efficiency and minimizes confusion. If you want to set up a network in your home but you're not quite sure where to start, then Home Networking for Dummies makes it easy for you to become your household's network
70 2011-02-02 4.82 MB Artech House Radio Engineering for Wireless Communications.zip
71 2011-02-02 4.74 MB Auerbach Wireless Ad Hoc Networking.zip
72 2019-03-26 4.69 MB Multi Carrier Technologies for Wireless Communication.pdf
73 2019-03-26 4.54 MB Broadband Wireless Access.pdf
74 2019-03-26 4.41 MB Mobile Wireless và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng trên Web.docx
M-commerce là một khái niệm mới, để xây dựng được các ứng dụng M-commerce đòi hỏi các nhà phát triển vượt qua những rào cản về mặt kỹ thuật. Với mong muốn tìm hiểu những kỹ thuật và công nghệ để xây dựng các ứng dụng M-commerce, em đã chọn và thực hiện
75 2011-02-02 4.39 MB Artech House Understanding WAP Wireless Applications, Devices, and Services.zip
76 2019-03-26 4.32 MB Designing a Wireless Network.pdf
77 2019-03-26 4.15 MB 9 IEEE 802 11b Wireless LAN White Paper.pdf
78 2019-03-26 4.06 MB GPRS and 3G Wireless Applications.pdf
79 2011-02-02 4.04 MB Syngress Consumer's Guide to Cell Phones & Wireless Service Plans.zip
80 2019-03-26 4.02 MB Applications And Services In Wireless Networks.pdf
81 2019-03-26 3.94 MB Pro J2ME Polish Open Source Wireless .a Tools Suite.pdf
Lập trình Java ME cho Mobile và Wireless
82 2011-02-02 3.88 MB Newnes Wireless Networking Technology.zip
83 2019-03-26 3.71 MB CEH v5 Module 15 Hacking Wireless Networks.pdf
84 2011-02-02 3.65 MB Kogan Page Applications and Services in Wireless Networks.zip
85 2019-03-26 3.61 MB hack wifi chuyen nghiep.doc
               CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ MẠNG WIRELESS LAN MÔ HÌNH:   TẤN CÔNG MẠNG WIRELESS LAN SỬ DỤNG BẢO MẬT DẠNG WEP : CHUẨN BỊ : Đầu tiên các
86 2019-03-26 3.58 MB Athena De tai Wireless Network Security publish.pdf
87 2011-02-02 3.57 MB O'Reilly 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide.zip
88 2019-03-26 3.45 MB 3G Wireless Networks.pdf
89 2019-03-26 3.44 MB Empowering Communities Worldwide Through 3G.pdf
Sáng kiến Wireless Reach của QUALCOMM đã tạo ra những nề tảng dành cho truyền thông chất lượng từ phát minh công nghệ đã là tâm điểm của Qualcom từ khi chúng tôi thành lập vào năm 1985. Là nhà khởi xướng của công nghệ vô tuyến kỹ thuật số CDMA và là một
90 2019-03-26 3.33 MB Artech House Wireless Technicians Handbook eBook LiB.pdf
91 2011-02-02 3.33 MB Auerbach Wireless Mesh Networking Architectures, Protocols and Standards.zip
92 2011-02-02 3.07 MB Sams Wireless .a Programming with .a 2 Micro Edition.zip
93 2019-03-26 2.83 MB 18965582 Transmission Systems Design Handbook for Wireless Networks.pdf
94 2011-02-02 2.81 MB Artech House Technology Trends in Wireless Communications.zip
95 2019-03-26 2.71 MB Microwaves and Wireless Simplified.pdf
96 2011-02-02 2.58 MB Apress Wireless .a Developing with J2ME 2nd.zip
97 2011-02-02 2.57 MB Artech House Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks.zip
98 2019-03-26 2.55 MB Wireless J2ME Platform Programming.pdf
99 2019-03-26 2.50 MB Networking Wireless Sensors.pdf
100 2019-03-26 2.37 MB Artech TDD CDMA for Wireless Communications.pdf

First | Prev | 1 [2] 3 | Next | Last